Opodatkowanie działań marketingowych przedsiębiorstwa

Jak wygląda kwestia opodatkowania przy budowaniu rozpoznawalności przedsiębiorstwa na rynku? Jakie są podatkowe aspekty wydatków reklamowych?

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się podejmować kroki w celu rozbudowywania swoich działań marketingowych. W dobie rozwijających się mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji oraz coraz to nowszych innowacji, niewątpliwie kluczowym aspektem dla przedsiębiorców jest utrzymanie się na rynku, realizowanie swoich celów i maksymalizowanie zysków. Pojawia się zatem pytanie, jak wygląda kwestia podatkowa, przy tak rozmaitych formach marketingu, które są aktualnie wdrażane przez polskie przedsiębiorstwa.

Opodatkowanie prezentów małej wartości i próbek

Według art.7 ust. 3-4 Ustawy o VAT prezenty małej wartości to towary przekazane jednej osobie, o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 złotych z zastrzeżeniem, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję, która pozwala na ustalenie tożsamości podmiotów obdarowanych. W myśl ustawy o VAT, za prezent małej wartości, rozumie się także towary, których nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia bez kwoty podatku, a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 złotych. Natomiast przez próbkę, rozumie się egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, która pozwoli na ocenę cech jak i właściwości towaru w jego końcowej postaci. Podatnik przekazujący prezenty małej wartości lub próbki zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, w której wykaże związek przekazywanych towarów z chęcią zwiększenia obrotów w przedsiębiorstwie oraz ewidencji towarów, które są nabywane a następnie wydawane jako próbki.

Podatkowe aspekty wydatków reklamowych

Reklamę definiuje się jako rozpowszechnianie informacji o konkretnym produkcie, firmie bądź usłudze w celu zachęcenia konsumenta do zakupu oraz przedstawienia zalet danego podmiotu. W związku z tym, może ona mieć różne formy np. materiały sponsorowane w mediach społecznościowych, spoty reklamowe w telewizji, banery czy plakaty. Według zasady ogólnej wynikającej z artykułu 15 ust.1 u.p.d.o.p, przepisy dopuszczają zaliczanie kosztów poniesionych na reklamę jako koszt uzyskania przychodu, ponieważ reklama ma na celu pozyskiwanie nowych źródeł zarobkowych. Co więcej, od takich wydatków możliwe jest także odliczenie podatku VAT.

Wydatki poniesione na reprezentacje

Wydatki poniesione na reprezentacje w świetle prawa oznaczają te związane z wykreowaniem pozytywnego wizerunku podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, bez względu na ich wystawność albo miejsce świadczenia. Na podstawie art.16 ust.1 pkt 28 ustawy o CIT, wydatki poniesione na reprezentację, nie mogą być uznawane za koszt uzyskania przychodu. Pomimo to, istnieje możliwość odliczenia od takich kosztów podatku VAT. Z takim stanowiskiem w sprawie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2017 roku (sygn.0114-KDIP1-1.4012.235.2017.1.RR), potwierdzając możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na reprezentację.

Podsumowanie

Działania marketingowe mogą przybierać coraz to nowsze, bardziej innowacyjne formy, które mają na celu zachęcenie klientów do zainteresowania produktem, usługą bądź konkretnym przedsiębiorstwem. W ramach prowadzenia działań marketingowych warto sprawdzać unormowania podatkowo-prawne w tym zakresie. W zależności od prowadzonego działania czynności marketingowe mogą prowadzić do powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku VAT lub podatku dochodowego.  Dokonując wykładni przepisów podatkowych warto zwracać uwagę na stanowiska organów w sprawie, a także wydane objaśnienia wyroki i interpretacje. Przedsiębiorco, jeżeli masz pytania odnośnie kwestii opodatkowania przy budowaniu rozpoznawalności przedsiębiorstwa na rynku lub potrzebujesz konsultacji podatkowo prawnej w zakresie prowadzonej działalności, skontaktuj się z naszym zespołem.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Opodatkowanie przy budowaniu rozpoznawalności przedsiębiorstwa na rynku sprawia Ci trudność? Chętnie pomożemy. Nasi eksperci również udzielić konsultacji podatkowo-prawnej w zakresie prowadzonej działalności. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Autor
Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.

Usługi