fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Nowelizacja Ordynacji podatkowej

ordynacji

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!

Ordynacja podatkowa w Polsce jest jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki podatników. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa, precyzuje takie kwestie jak:

  • zasady postępowania podatkowego, w tym określenia terminów, trybu i formy składania deklaracji podatkowych,
  • sposoby postępowania organów podatkowych w przypadku wystąpienia kontroli, 
  • definicje pojęć podatkowych,
  • zasady odwoływania się od decyzji organów podatkowych.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało planowaną przez resort finansów największą od lat nowelizację Ordynacji podatkowej. Według objaśnień ministra, procedowany projekt zmian zawiera szereg rozwiązań służących uproszczeniu procedur podatkowych. Jego celem ma być też zwiększenie efektywności działania organów podatkowych, a także poprawa relacji między podatnikami i organami podatkowymi. Nowelizacja ma służyć również doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości.

Zmiana w wysokości podatku, w przypadku zapłacenia go przez osobę trzecią.

Pierwszą zmianą, którą zapowiada Ministerstwo Finansów, jest zmiana przepisów dotyczących zapłaty podatku przez osobę trzecią. Aktualnie, jak wskazuje art. 62b ustawy Ordynacja podatkowa, podatek za danego podatnika, może wpłacić jego najbliższa rodzina, aktualny właściciel przedmiotu hipoteki, jak i inny podmiot, w przypadku gdy dane zobowiązanie nie przekracza kwoty 1000 złotych. Według nowych przepisów kwota ta ma zostać podniesiona do 5000 złotych, w sytuacji, kiedy podatek ma zostać zapłacony przez osoby spoza najbliższej rodziny podatnika.

Krótszy termin wydania decyzji w przypadku postępowania uproszczonego

Kolejna proponowana zmiana dotyczy postępowania podatkowego w trybie uproszczonym. Nowy przepis prawdopodobnie będzie dotyczyć spraw nieskomplikowanych. Chodzi zatem o takie sprawy, w których nie będzie zachodzić potrzeba wszczęcia postępowania dowodowego, a zobowiązanie podatkowe nie będzie większe niż 5000 złotych. Ministerstwo Finansów wskazuje, iż taki rodzaj postępowania ma być wszczynany na wniosek podatnika. Same sprawy zaś mają zakończyć się w terminie 14 dni. Takie rozwiązanie ma na celu przyspieszenie i usprawnienie procesu postępowania podatkowego.

Kontrole podatkowe

Nowelizacja Ordynacji podatkowej ma także na celu poprawę efektywności oraz przyspieszenie działania organów podatkowych. Ma to nastąpić poprzez wprowadzenie kontroli sprawdzających zamiast postępowań podatkowych. Według obecnych założeń całą procedurę czynności sprawdzających mają wykonywać urzędy skarbowe, a nie sam naczelnik. Zmiana dotycząca odejścia od kontroli prowadzonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego, wiąże się ze wzmocnieniem oraz usprawnieniem czynności sprawdzających.

Korekty deklaracji PIT

Następną ważną zmianą w Ordynacji podatkowej jest korygowanie deklaracji. Urzędy skarbowe otrzymają szersze prawo do skorygowania deklaracji w toku podejmowanych czynności sprawdzających. Błędy w deklaracjach będą mogły zostać automatycznie poprawione, o czym podatnik zostanie poinformowany wraz z pouczeniem, że ma możliwość wniesienia sprzeciwu. Co za tym idzie, podatnikowi będzie przysługiwać także prawo do weryfikacji korekty dokonanej przez urząd skarbowy.

Inne zmiany w Ordynacji podatkowej

Rząd planuje również wprowadzenie nowej ulgi w spłacie zobowiązań, która według aktualnych przewidywań ma na celu możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, taki wniosek można złożyć tylko w chwili powstania danej zaległości. Ponadto Ministerstwo Finansów, w nowelizacji Ordynacji podatkowej, przewiduje również zniesienie obowiązku składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty, która wynika ze skorygowanego zeznania.

Podsumowanie nowelizacji Ordynacji podatkowej

Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów, potrzeby dokonywania zmian legislacyjnych w Ordynacji podatkowej są na bieżąco analizowane. Rząd przekonuje, że nowe przepisy będą miały charakter rewolucyjny i pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie urzędów skarbowych w stosunku do podatnika oraz mają na celu uproszczenie procesów rozliczeń podatkowych po stronie podatników. Na ten moment oficjalny projekt ustawy ani data wejścia w życie planowanej nowelizacji nie są znane ani też zapowiedziane.

Zachęcamy do kontaktu! Masz pytania odnośnie zmian w Ordynacji podatkowej? Chętnie pomożemy! Udzielimy także konsultacji podatkowo prawnej w zakresie prowadzonej działalności.

Autor

Aleksandra Gielec

Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}