fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Faktury korygujące a obowiązek VAT

VAT

Kiedy następuje odliczenie VAT z faktur korygujących? Jak to wygląda w praktyce? Po odpowiedzi zapraszamy do naszego najnowszego artykułu!

Większość podatników znalazła się w sytuacji, w której musiała wystawić fakturę korygującą sprzedaż towarów bądź usług, albo otrzymała fakturę korygującą zakup.

Powody mogą być różne – błąd w cenie, inna ilość towarów niż w zamówieniu, rabat.

Wtedy powstaje pytanie – kiedy następuje odliczenie VAT z faktur korygujących?

Do końca 2020 roku sprawa była prosta, podatnik otrzymywał fakturę korygującą in minus, podpisywał ją i odsyłał do sprzedawcy. Obowiązek VAT u sprzedającego powstawał w okresie otrzymania podpisanej faktury korygującej in minus. Nie było natomiast żadnych przepisów, które regulowały sposób ujmowania korekt in plus. Praktyką było, że zależało to od przyczyn korekty.

Od 2021 zmieniły się przepisy w tym zakresie, wprowadzono pakiet SLIM VAT.

Istotną kwestia w znowelizowanych przepisach jest posiadanie dokumentacji, z której wynika uzgodnienie warunków korekty oraz potwierdzenie, że te warunki zostały spełnione.

Za uzgodnienie warunków można uznać miedzy innymi:

  • Umowa, aneks do umowy,
  • Korespondencja mailowa
  • Regulamin sprzedającego umieszczony na stronie internetowej

Jak to wygląda w praktyce? Omówimy to na przykładzie faktur korygujących in minus, in plus zarówno u sprzedającego jak i kupującego.

Faktura korygująca in minus u sprzedającego

Sprzedający ujmuje fakturę korygującą w dacie jej wystawienia, pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków korekty.

W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, sprzedający fakturę korektę może ująć w deklaracji JPK dopiero za okres, w którym ją zgromadzi.

Wynika to z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Faktura korygująca in plus u sprzedającego

Wg art. 29a ust. 17 ustawy o VAT gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty dokonujemy w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna korekty.

Można powiedzieć, że przepisy w tym przypadku nie zmieniły się znacznie.

Zwiększenia podstawy opodatkowania dokonujemy w zależności od tego czy przyczyna korekty ma charakter:

  • pierwotny, np. błąd
  • wtórny

W pierwszym przypadku, powinniśmy cofnąć się z korektą do okresu rozliczeniowego, w którym nastąpił błąd.

W drugim przypadku fakturę korektę VAT wykazujemy w okresie rozliczeniowym, w którym powstała przyczyna korekty.

Faktura korygująca in minus u kupującego

Zasada jest taka sama jak u sprzedającego – podatnik powinien posiadać dokumentację potwierdzającą uzgodnienie warunków korekty ze sprzedającym.

Kupujący zobligowany jest do ujęcia otrzymanej faktury korekty w rozliczeniu za okres, w którym uzyska powyższą dokumentację.

Z tym, że kupujący nie może ująć w ewidencji faktury korygującej jeśli nie ujął faktury pierwotnej.

Faktura korygująca in plus u kupującego

Tu zasada jest podobna do ujmowania zwykłych faktur zakupu. Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury korekty zakupu in plus w okresie otrzymania faktury korygującej albo w trzech następnych okresach rozliczeniowych w przypadku rozliczenia miesięcznego.

Zachęcamy do kontaktu! Rozwiejemy wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy również do skorzystania z naszych usług eksperci Moore Polska są do Waszej dyspozycji!

Autor

Izabela Laudańska-Rawińska

Menedżer w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Ochnicka
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Partner
+48 505 223 074

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}