e-PIT

15 lutego 2019 r. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona nowa usługa Twój e-PIT.

Czym jest Twój e-PIT?


Twój e-PIT to usługa wspierająca podatnika w wypełnianiu obowiązków  podatkowych przez wykorzystanie danych, które posiada Krajowa  Administracja Skarbowa (KAS) i bez konieczności ich ponownego podawania  przez podatnika.

Narzędzie to umożliwia dokonanie rozliczenia PIT za 2018 rok bez konieczności samodzielnego wypełniania i składania deklaracji podatkowej. Na podstawie danych otrzymanych od pracodawców (PIT-8C, PIT-R, PIT-40A, PIT-11, PIT-11A) oraz na bazie danych z rozliczenia PIT za 2017 r. (numer naszego rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego do przekazania 1%) powstały elektroniczne zeznania, które zostaną udostępnione w usłudze Twój e-PIT.

Podatnik wybierze, czy chce skorzystać z e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.

Można także nic nie robić – wtedy, z upływem terminu do składania zeznań rocznych (30 kwietnia), zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane.

Dla kogo dostępna jest usługa Twój e-PIT?

Do rozliczeń za 2018 r. usługa jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, którzy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych (np. ze zbycia akcji), tj. składają PIT-37 lub PIT-38.
Natomiast PIT-36, PIT-36L i PIT-28 należy rozliczyć samodzielnie. Usługa dla tych zeznań udostępniona będzie od przyszłego roku, dla rozliczeń za rok 2019.
Co istotne, zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie. Sposób rozliczenia można zmienić na:

  • wspólny z małżonkiem,
  • jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Aby to zrobić, wystarczy się zalogować do usługi i wybrać odpowiednią opcję.

Gdzie znaleźć rozliczenie przygotowane przez KAS?

Zeznanie podatkowe będzie dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. na Portalu Podatkowym.

Co muszę zrobić aby zatwierdzić przygotowane rozliczenie?

Źródło: Twój e-PIT — jak go złożyć?

Zwrot podatku

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone drogą elektroniczną. Nie oznacza to jednak, że podatnicy będą oczekiwali na zwrot nadpłaty podatku aż 45 dni. To termin maksymalny, urzędy skarbowe będą się starały, aby podatnicy którzy złożą zeznanie podatkowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej otrzymali zwrot nadpłaty podatku jak najszybciej.

Podatek do zapłaty

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT, ani nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. W sytuacji gdy z zeznania przygotowanego w usłudze Twój e-PIT będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku – termin ten będzie liczony od dnia otrzymania informacji z urzędu. Za okres od 1 maja do upływu 7-dniowego terminu podatnikowi nie będą naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie podatku.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat poruszonych zagadnień zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Opracowano na podstawie Twój e-PIT. Nowa jakość w rozliczeniu podatku

Autor: Wioleta Kosińska

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Rozliczenie połączenia spółek metodą nabycia według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.
Współpracujesz z zagranicznym kontrahentem i nie wiesz czy jesteś zobowiązany do rozliczenia się z podatku u źródła? Sprawdź, na co musisz się przygotować w 2023 roku!
Sprawdź na co należy zwrócić uwagę przy przekazywaniu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników na gruncie VAT. Kiedy nieodpłatne świadczenie nie podlega opodatkowaniu?

Usługi