Dofinansowanie z ZUS dla pracodawców

Nawet 90% dofinansowania z ZUS dla pracodawców, na inwestycje poprawiające warunki pracy i BHP.

28 czerwca 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejną edycję naboru wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i doradczych, prowadzonych przez płatników składek a których celem jest:

 • poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

DLA KOGO:

1) O dofinansowanie mogą̨ ubiegać́ się̨: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa a także duże przedsiębiorstwa,
2) Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia między innymi następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w poniższej tabeli:

TERMIN NABORU:

Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

JAKIE INWESTYCJE MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH PROJEKTU:

 • Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych;
 • Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych;
 • Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: belki świetlne, sygnalizatory świetlne, akustyczno-optycznych sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi, wewnętrzne, zbiorniki;
 • Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwięko-chłonno-izolacyjnych;
 • Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem;
 • Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrówfiltropochłaniaczyurządzeń odpylających elektrofiltrów oraz urządzeń i centrali klimatyzacyjnych;
 • Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej.
 • Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchomeprzejezdne;
 • Zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome, podesty ruchome przejezdne;
 • Zakup środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników (bariery tymczasowebalustradypachołki, itp.) oraz detektorywiatromierze, itp.
 • Zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowoszkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. wózki magazynoweręczne wózki platformowe dwunożycowe, schodołazy oraz urządzenia takie jak: wciągniki, żurawiki, wciągarkisuwnice wyciągi towarowe (windy dekarskie), dźwigi towarowe małe;
 • Zakup wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych, podestowych, z fotelem, ręcznych wózków paletowych (o udźwigu do 2 ton) oraz urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne;
 • zakup środków ochrony indywidulnej (dla firm zatrudniających do 49 osób).

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z ZUS?

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej wydaje się prosty, ale tylko pozornie. Choć trzeba przyznać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował dla Wnioskodawców szczegółowe wyjaśnienia.

Przygotowany Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej oraz merytorycznej, dlatego musi spełniać wszystkie kryteria oceny wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu dostępnym pod linkiem: Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2019.01

Co ważne, jeśli przedsiębiorca (pracodawca) chce uzyskać dotację ZUS na cele inwestycyjne związane z poprawą warunków pracy musi zadbać o to, żeby przygotowana dokumentacja do projektu była nie tylko kompletna, ale również o to żeby projekt uzyskał odpowiednią ocenę konkursową.

Jeśli nie masz pewności jak wypełnić wniosek o dofinansowanie z ZUS, warto rozważyć pomoc specjalistów. Poprawne opracowanie wniosku przez ekspertów na co dzień zajmujących się tematyką pracowniczą oraz BHP nie tylko oszczędza czas, ale również pozwala skorzystać z dodatkowych propozycji i przykładowych wdrożeń systemów poprawy warunków pracy.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat poruszonych zagadnień zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Może Cię zainteresować

Odkryj ulgę, która może zmienić zasady gry dla mikroprzedsiębiorców! Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza „wakacje składkowe” od ZUS, oferując miesięczne zwolnienie z obowiązków składkowych. Dowiedz się, kto może skorzystać z tej szansy i jakie korzyści niesie nowe rozwiązanie.
Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!
90 milionów złotych dla Przedsiębiorców na inwestycje poprawiające warunki pracy i BHP z dofinansowania ZUS!
Od 01.01.2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w systemie ubezpieczeń społecznych. Jakich zmian możemy się spodziewać w zasiłkach wchodząc w nowy rok?
Coraz częściej pracodawcy zagraniczni zatrudniają pracowników, którzy świadczą pracę na terenie Polski. Szczególnie w dobie pracy zdalnej takie rozwiązanie staje się nierzadko normą.
Nawet na 90% dofinansowanie projektów doradczych i inwestycyjnych dotyczących BHP mogą liczyć Przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek w ramach programu ZUS!

Usługi