Zwolnienie z VAT

Czym jest zwolnienie z VAT? W jakich sytuacjach można z niego skorzystać? Przedmiotowe i podmiotowe – czy można je stosować jednocześnie? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule!

Podatnikiem VAT może być zarówno duża spółka, jak i przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Samo posiadanie statusu podatnika VAT nie definiuje jednak wprost tego, czy wspomniany podmiot jest podatnikiem czynnym (podlega obowiązkowi odprowadzania podatku), czy podatnikiem biernym (zwolnionym). Czy skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego uniemożliwia zastosowanie zwolnienia przedmiotowego?

Zwolnienie z VAT – rodzaje

Według definicji – VAT, czyli podatek od wartości dodanej, jest daniną publiczną odprowadzaną na rzecz Skarbu Państwa. W Polsce to, czy dany podmiot podlega opodatkowaniu VAT, zależne jest od tego, czy nie korzysta z wynikających z przepisów ustawy uprawnień do zwolnienia z VAT.

Rozróżniamy dwie podstawowe grupy zwolnień z VAT:

  • Przedmiotowe – wynikające wprost z rodzaju usługi lub przedmiotu który miałby podlegać opodatkowaniu.
  • Podmiotowe – związane bezpośrednio z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą która w standardowych warunkach podlegałaby opodatkowaniu

Zwolnienie przedmiotowe z VAT polega na wyłączeniu określonych usług oraz przedmiotów z opodatkowania VAT. Zamknięty katalog wyłączeń zawiera art. 43 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, ze zwolnienia podmiotowego z VAT skorzystać mogą przedsiębiorcy których sprzedaż opodatkowania nie przekroczyła wartości 200 000 zł w danym roku podatkowym.

Art.  113.  [Zwolnienia podmiotowe]

1. 

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Istotną kwestią jest fakt, iż wskazany limit odnosi się do sprzedaży rocznej. Wobec czego, w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku, limit ten ustalany jest proporcjonalnie do okresu działalności prowadzonej w danym roku.

Korzystając ze zwolnienia podmiotowego z VAT należy śledzić wartość sprzedaży, tak aby nie przegapić momentu utraty prawa do zwolnienia. Przekroczenie limitu sprzedaży 200 000 zł niezwłocznie obliguje podmiot do zgłoszenia się jako czynny podatnik VAT. Uchybienie temu obowiązkowi grozi sankcjami, korygowaniem sprzedaży wstecz oraz zapłatą zaległego podatku VAT wraz z odsetkami.

Wpływ na możliwość skorzystania ze zwolnienia ma nie tylko wartość sprzedaży ale też rodzaj towarów lub usług świadczonych przez podmiot. W tym celu należy zapoznać się z  art. 113 ust. 13 ustawy o VAT zawierającym katalog towarów i usług obligatoryjnie objętych podatkiem VAT, bez względu na wartość sprzedaży.

Dwa zwolnienia w jednym czasie

Często zdarza się, że przedsiębiorcy, oprócz świadczenia usług zwolnionych z VAT, świadczą również usługi podlegające opodatkowaniu. Ustawa o VAT nie wyklucza możliwości jednoczesnego skorzystania z obu form zwolnienia (przedmiotowego i podmiotowego). Uzależnia jedna zastosowanie zwolnień od spełnienia właściwych dla nich warunków (rodzaju przedmiotu opodatkowania lub wartości sprzedaży).

Przykład:

Przedsiębiorca świadczący usługi wymienione w katalogu wskazanym w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. Jednocześnie rozpoczyna sprzedaż towarów, których takie zwolnienie nie obejmuje. W tej sytuacji przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeśli wartość jego sprzedaży mieści się we wskazanym przez ustawodawcę limicie 200 000 zł oraz towary te nie należą do katalogu towarów wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT).

Jak zgłosić chęć skorzystania ze zwolnienia?

Podatnicy chcący skorzystać ze zwolnienia podmiotowego nie są zobowiązani do składania żadnych deklaracji informujących Urząd Skarbowy o tym fakcie, nie mniej, ustawodawca nie odbiera im możliwości złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym to mogą zadeklarować korzystanie ze wspomnianego zwolnienia.

Podsumowanie

Podsumowując, podatnik mogący skorzystać zarówno ze zwolnienia przedmiotowego jak i podmiotowego, nie musi decydować się na jedną, wiodącą formę zwolnienia. Dopuszczalne jest korzystanie z obu możliwości, niemniej należy mieć na uwadze konieczność uważnej weryfikacji spełniania określonych ustawowo warunków będących podstawą do zwolnienia z VAT.

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści i eksperci są do twojej dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Usług Księgowych, Prokurent
Gdańsk-Oliwa, Gdynia

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.

Usługi