Progi podatkowe – zmiany związane z Polskim Ładem

Zmiany w prawie podatkowym od początku 2022  roku. W życie wejdą nowelizacje dotyczące progów podatkowych. Jakie są planowane przekształcenia?

Polski Ład, który będzie obowiązywał wraz z rozpoczęciem 2022 roku, wprowadzi wiele zmian na płaszczyźnie dotychczasowego, obowiązującego w Polsce prawa podatkowego. Nowelizacje te będą również miały odzwierciedlenie w zakresie progów podatkowych. Na rok 2022 zaplanowane jest niemal całkowite przekształcenie dotychczasowych progów, limitów i ulg, które obowiązywały przy obliczaniu wynagrodzeń. W jaki sposób wpłynie to bezpośrednio na wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy?

Wzrost progu podatkowego

Pierwsza tabela okazuje w jaki sposób Polski Ład wpłynie,  na progi dochodowe, które pozostawały niezmienne przez ostatnie 12 lat.

[wptb id=6653]

To co pozostaje bez zmian to stawka podatku. W dalszym ciągu ma wynosić odpowiednio 17% i 32%, po przekroczeniu progu dochodowego.  Sam próg, natomiast wzrośnie do równej kwoty 120 000 zł.  Zmieni się także kwota wolna od podatku. Dotychczas wynosiła ona 8 000 zł, natomiast zgodnie z założeniami Polskiego Ładu ma wynosić 30 000 zł.

Wzrost kwoty zmniejszającej podatek

Wraz ze wzrostem kwoty wolnej od podatku, analogicznie, ma podnieść się wartość kwoty zmniejszającej podatek do 5 100 zł ( 30 000 * 0,17= 5 100 zł). W porównaniu do obecnych wytycznych, procedura naliczania kwoty zmniejszającej podatek została znacznie uproszczona. Kwota 5 100 zł jest bowiem, stałą stawką, która obejmuje wszystkich, których dochód nie przekroczy progu 120 000 zł. Aktualnie, natomiast, kwota zmniejszająca podatek ma charakter degresywny, co oznacza, że maleje ona wraz ze wzrostem dochodów. Dodatkowo, osoby, które zaliczki na podatek mają naliczane w sposób narastający ( uwzględniając dochody od początku roku) od 2022 roku będą mogły odliczyć kwotę 5 100 zł od tych zaliczek już w trakcie roku w proporcji 1/12.

[wptb id=6656]

* równanie 1

Progach podatkowych

** równanie 2

Progach podatkowych

Wprowadzenie ulgi podatkowej dla klasy średniej

Wprowadzenie ulgi podatkowej dla klasy średniej

W 2022 roku zostanie również wprowadzona tak zwana Ulga dla klasy średniej. W zamyśle, zostanie ona przyznana osobom uzyskującym przychody z tytułu umowy o pracę oraz działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej. Jednakże, żeby uzyskać prawo do odliczenia ulgi należy spełnić kryteria, które są uwarunkowane wysokością przychodów rocznych. Podatnik nie może zarabiać rocznie mniej niż 68 412 zł ani też więcej niż 133  692,01 zł, gdyż wtedy traci on możliwość ze skorzystania z owej ulgi. Pomiędzy wyznaczoną dolną i górną granicą przychodową, wyszczególnione zostały dwa przedziały kwotowe, dla których wyznaczono różne wzory obliczania ulgi. Przy miesięcznym obliczaniu zaliczki na podatek, wartość ulgi powinna być uwzględniona w następujący sposób:

1. Dla miesięcznego przychodu od 5701 zł do 8 549 zł

Progach podatkowych

2. Dla miesięcznego przychodu wyższego niż 8 549 zł do 11 141 zł

Progach podatkowych

W przypadku gdy podatnik posiada więcej niż jedną umowę, będzie mógł do każdej z nich zastosować odrębnie ulgę dla klasy średniej. W rozliczeniu rocznym natomiast – ewentualnie dopłacić podatek.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Usług Księgowych, Prokurent
Gdańsk-Oliwa, Gdynia

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!

Usługi