fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Zmiany w progach podatkowych związane z Polskim Ładem

Progach podatkowych

Zmiany w prawie podatkowym od początku 2022 roku. W życie wejdą nowelizacje dotyczące progów podatkowych. Jakie są planowane przekształcenia?

Polski Ład, który będzie obowiązywał wraz z rozpoczęciem 2022 roku, wprowadzi wiele zmian na płaszczyźnie dotychczasowego, obowiązującego w Polsce prawa podatkowego. Nowelizacje te będą również miały odzwierciedlenie w zakresie progów podatkowych. Na rok 2022 zaplanowane jest niemal całkowite przekształcenie dotychczasowych progów, limitów i ulg, które obowiązywały przy obliczaniu wynagrodzeń. W jaki sposób wpłynie to bezpośrednio na wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy?

Wzrost progu podatkowego

Pierwsza tabela okazuje w jaki sposób Polski Ład wpłynie,  na progi dochodowe, które pozostawały niezmienne przez ostatnie 12 lat.

Podstawa obliczenia podatku (zł)

PODATEK

OD

DO

DO 2021

85 528

17%

pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek

85 528

14 539,76 zł + 32%*(podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł)

OD 2022 

120 000 

17%

pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek 5 100 zł

120 000 

15 300 zł + 32%*(podstawa obliczenia podatku – 120 000 zł)

To co pozostaje bez zmian to stawka podatku. W dalszym ciągu ma wynosić odpowiednio 17% i 32%, po przekroczeniu progu dochodowego.  Sam próg, natomiast wzrośnie do równej kwoty 120 000 zł.  Zmieni się także kwota wolna od podatku. Dotychczas wynosiła ona 8 000 zł, natomiast zgodnie z założeniami Polskiego Ładu ma wynosić 30 000 zł.

Wzrost kwoty zmniejszającej podatek

Wraz ze wzrostem kwoty wolnej od podatku, analogicznie, ma podnieść się wartość kwoty zmniejszającej podatek do 5 100 zł ( 30 000 * 0,17= 5 100 zł). W porównaniu do obecnych wytycznych, procedura naliczania kwoty zmniejszającej podatek została znacznie uproszczona. Kwota 5 100 zł jest bowiem, stałą stawką, która obejmuje wszystkich, których dochód nie przekroczy progu 120 000 zł. Aktualnie, natomiast, kwota zmniejszająca podatek ma charakter degresywny, co oznacza, że maleje ona wraz ze wzrostem dochodów. Dodatkowo, osoby, które zaliczki na podatek mają naliczane w sposób narastający ( uwzględniając dochody od początku roku) od 2022 roku będą mogły odliczyć kwotę 5 100 zł od tych zaliczek już w trakcie roku w proporcji 1/12.

Kwota zmniejszająca podatek

2021

2022

Dochód

Kwota

Dochód

Kwota

do 8 000 zł

1 360 zł

do 120 000 zł

5 100 zł

8 000 - 13 000 zł

834,88 * (podstawa obliczenia podatku - 8 000) / 5 000 zł*

13 000 - 85 528 zł

525,12 zł

od 120 001 zł

BRAK

85 528 - 127 000 zł

525,12 * (podstawa obliczenia podatku - 85 528) / 41 472 zł**

od 127 000 zł

BRAK

* równanie 1

Progach podatkowych

** równanie 2

Progach podatkowych

Wprowadzenie ulgi podatkowej dla klasy średniej

Wprowadzenie ulgi podatkowej dla klasy średniej

W 2022 roku zostanie również wprowadzona tak zwana Ulga dla klasy średniej. W zamyśle, zostanie ona przyznana osobom uzyskującym przychody z tytułu umowy o pracę oraz działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej. Jednakże, żeby uzyskać prawo do odliczenia ulgi należy spełnić kryteria, które są uwarunkowane wysokością przychodów rocznych. Podatnik nie może zarabiać rocznie mniej niż 68 412 zł ani też więcej niż 133  692,01 zł, gdyż wtedy traci on możliwość ze skorzystania z owej ulgi. Pomiędzy wyznaczoną dolną i górną granicą przychodową, wyszczególnione zostały dwa przedziały kwotowe, dla których wyznaczono różne wzory obliczania ulgi. Przy miesięcznym obliczaniu zaliczki na podatek, wartość ulgi powinna być uwzględniona w następujący sposób:

1. Dla miesięcznego przychodu od 5701 zł do 8 549 zł

Progach podatkowych

2. Dla miesięcznego przychodu wyższego niż 8 549 zł do 11 141 zł

Progach podatkowych

W przypadku gdy podatnik posiada więcej niż jedną umowę, będzie mógł do każdej z nich zastosować odrębnie ulgę dla klasy średniej. W rozliczeniu rocznym natomiast – ewentualnie dopłacić podatek.

Autor

Patrycja Warkusz

Asystent Księgowego

Zapraszamy do kontaktu

Monika Pruchnik-Olter
Dyrektor Oddziału Biura Rachunkowego w Gdyni
+48 505 223 086

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}