fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Zmiany w fakturowaniu w 2022 roku

Zmiany w fakturowaniu

Na jakie zmiany w fakturowaniu należy się przygotować? Jakie ułatwienia wprowadza ustawodawca? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian związanych z fakturowaniem, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

1. Wcześniejsze wystawianie faktur

Do końca 2021 roku podatnik mógł wystawić fakturę nie wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi czy otrzymaniem części lub całości zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

W wyniku wprowadzanych zmian, od dnia 1 stycznia 2022 roku podatnik może wystawić fakturę nie wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi, otrzymaniem całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

2. Elementy faktury korygującej

Od dnia 1 stycznia 2022 roku faktura korygująca nie musi już zawierać wyrazów „faktura korygująca” lub „korekta” ani przyczyny korekty. Umieszczenie tych elementów na fakturze przez podatnika jest fakultatywne.

W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej niezbędne jest podanie numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, której dotyczy faktura korygująca.

3. Wystawianie zbiorczych faktur korygujących

Dotychczas, w przypadku gdy podatnik udzielał opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie mógł wystawić zbiorczą fakturę korygującą.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku podatnik może wystawić zbiorcze faktury korygujące także wówczas, gdy opust lub obniżka udzielana jest do części dostaw towarów lub usług świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie rozliczeniowym. Podatnik ma obowiązek wskazać wówczas nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą.

4. Zawyżenie podatku na otrzymanej fakturze

Do dnia 31 grudnia 2021 roku z treści obowiązujących przepisów nie wynikało wprost kiedy należy dokonać zmniejszenia podatku naliczonego przez nabywcę, gdy stwierdzona została pomyłka, która skutkowała zawyżeniem kwoty podatku na otrzymanej fakturze.

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, od dnia 1 stycznia 2022 roku w przypadku stwierdzenia takiej pomyłki, nabywca zmniejsza kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia kwoty podatku wykazanego na otrzymanej faktyczne zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą.

5. Postępowanie w przypadku zniszczenia lub zaginięcia faktury

W wyniku wprowadzanych zmian, zrezygnowano z obowiązku umieszczania na ponownie wystawianej fakturze wyrazu „duplikat”. Umieszczenie wyrazu na fakturze jest fakultatywne.

6. Elementy faktury zaliczkowej

Od dnia 1 stycznia 2022 roku nie jest konieczne podawanie na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto towarów lub usług.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}