fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Zapowiedź SLIM VAT 3

SLIM VAT 3

11. lipca 2022 roku w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono założenia do SLIM VAT 3. Na czym będą one polegały?

Na wstępie warto wskazać, że w tym zakresie nie został jeszcze opublikowany projekt ustawy. Artykuł bazuje zatem wyłącznie na założeniach zmian do ustawy o podatku od towarów i usług. Te są dostępne są we wskazanym Wykazie prac legislacyjnych i programowych.

Jak wskazuje Rada Ministrów, zmiany mają dążyć do usunięcia zbędnych i niepotrzebnych już obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcach. Mają także ułatwić rozliczenia w zakresie podatku VAT.

Zmiany SLIM VAT 3

Wśród najistotniejszych proponowanych zmian należy wskazać na:

 • Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2.000.000 euro, a co za tym idzie – umożliwienie skorzystania z metody kasowej i kwartalnych rozliczeń w VAT większej grupie podmiotów. Obecnie limit ten wynosi 1.200.000 euro;
 • Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walutach obcych;
 • Uproszczenia w zakresie proporcji odliczania VAT oraz korekty odliczanego podatku, w szczególności poprzez zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100% w sytuacji, gdy przekroczyła ona 98%. Obecnie kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu pozwalająca na uznanie, że proporcja wynosi 100%, musi być mniejsza niż 500 zł;
 • Rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Podatnik będzie mógł zatem dokonać odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykaże VAT należny, pomimo braku faktury;
 • Rozszerzenie zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach UE;
 • Likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS;
 • Doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego;
 • Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki i opłaty, w szczególności: podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (czyli tzw. podatek cukrowy), podatek tonażowy, zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (czyli tzw. podatek od produkcji okrętowej);
 • Umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT celem zapłaty do urzędu skarbowego należnych podatków. Warto jednak wskazać, że grupy VAT wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Tym samym, również ta regulacja może zostać wprowadzona najwcześniej z początkiem 2023 roku;
 • Uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania poprzez dostosowanie warunków wystawiania faktur do e-paragonów;
 • Uproszczenia w zakresie stosowania kas rejestrujących poprzez możliwość wyboru przez podatnika przechowywania dowodów wystawianych za pomocą kas rejestrujących w formie papierowej lub elektronicznej. Mowa tutaj, w szczególności, o raportach fiskalnych.

Podsumowanie

Tak jak wskazaliśmy na wstępie, w powyższym zakresie nie pojawił się jeszcze projekt ustawy zmieniającej. Zgodnie z założeniami wskazanymi przez Radę Ministrów, planowanym terminem przyjęcia projektu ustawy jest III kwartał 2022 roku. Wówczas też zostanie on skierowany do Sejmu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}