Przekazanie licencji – kiedy obowiązek podatkowy

Na czym polega przekazanie licencji? Kiedy w przypadku jej udzielenia pojawia się obowiązek podatkowy w CIT i VAT? Jakie są interpretacje?

Postęp technologiczny, pojawienie się coraz to nowszych, niespotykanych dotychczas usług, sprawia, że temat udzielania licencji pojawia się coraz częściej. Udzielenie licencji jest przeniesieniem przez licencjodawcę prawa do wartości niematerialnych i prawnych. Polega na przekazaniu oprogramowania do użytkowania licencjobiorcy w celu dalszego wykorzystywania. Jest zatem świadczeniem usług.

Interpretacje

Jeśli prześledzimy ten temat na przestrzeni ostatnich lat, okaże się, że był różnie interpretowany przez organy podatkowe. W przeszłości przekazanie licencji było często traktowane jako usługa ciągła.  Moment powstania obowiązku podatkowego, jest zaś uzależniony od okresów płatności przyjętych przez strony umowy. Jednak w 2017 (sygn. akt I FSK 2319/15) Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się, że niezależnie czy licencja jest wydawana nabywcy bezterminowo, czy też na jakiś ustalony czas, nie stanowi ona usługi ciągłej. Wobec tego, w opinii sądów oraz organów podatkowych obowiązek podatkowy należy wówczas rozpoznać na zasadach ogólnych. Potwierdza to również np. interpretacja indywidualna z dnia 9 września 2019 o sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.323.2019.1.SM. W ostatnich latach podobne stanowiska powtarzają się, więc praktyka powoli się wykształciła – brak kwalifikacji do usług ciągłych w kontekście licencji, raczej staje się powszechny.

Przekazanie licencji a VAT

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi.

Jeśli zatem nie została wystawiona faktura wcześniej, ani nie zrealizowano częściowej zapłaty, nie wykonano usługi w części, choćby poprzez częściowe przekazanie licencji, to wówczas dniem powstania obowiązku podatkowego w VAT i datą powstania przychodu w podatku dochodowym jest dzień odbioru przedmiotu umowy, w przypadku licencji (dzień przekazania licencji / praw do oprogramowania), potwierdzony wspólnie przez Strony. Najczęściej takie potwierdzenie odbywa się poprzez podpisanie protokołu przekazania licencji.

Jeżeli udziela się licencji pod warunkiem dokonania zapłaty, wtedy to zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Przekazanie licencji a CIT

Jeśli chodzi o podatek dochodowy, stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uważa się, z uwzględnieniem ustawowych zastrzeżeń, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Zatem, co do zasady, momentem powstania przychodu będzie dzień odbioru przedmiotu umowy, np. dzień przekazania licencji / praw do oprogramowania, potwierdzony wspólnie przez strony.

W razie dodatkowych pytań – serdecznie zachęcamy do kontaktu. Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości związane z przekazaniem licencji.

Autor
Menedżer Zespołu w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
Warszawa, Łódź

Może Cię zainteresować

Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.
Minimalny podatek dochodowy stanie się faktem 1 stycznia 2024 roku. Co czeka przedsiębiorców? Sprawdź już teraz, co zakładają nowe przepisy.
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.
Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!
Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Usługi