fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Polski Ład – nowelizacja z dn. 10.03.2022 r.

Ustawa nowelizująca tzw. Polski Ład ma dwa cele. Pierwszym jest zmiana w zakresie stosowania PIT-2. Drugim – uregulowanie przedłużenia terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Dnia 10 marca 2022 r. weszła w życie ustawa nowelizująca tzw. Polski Ład.

Nowelizacja ma 2 główne cele:

 1. zmianę w zakresie stosowania PIT-2;
 2. uregulowanie na mocy Ustawy mechanizmu przedłużenia terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy. Regulacje te wcześniej zapisane były w Rozporządzeniu.

Zmiana w zakresie stosowania PIT-2

 • Zgodnie z nowelizacją płatnik (pracodawca) ma obowiązek stosowania kwoty zmniejszającej podatek (425,00 PLN miesięcznie) po otrzymaniu oświadczenia PIT-2 w każdym momencie roku.
 • Płatnik odlicza kwotę zmniejszającą podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie PIT-2.
 • Raz złożony pracodawcy PIT-2 jest ważny także przez kolejne lata, o ile wynikający z niego stan faktyczny nie uległ zmianie.
 • Do tej pory stosowanie kwoty zmniejszającej podatek było możliwe, jeżeli oświadczenie PIT-2 było złożone przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym.

Przedłużenie terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy.

PRZYPOMNIENIE ZASAD OGÓLNYCH

 • Zasady te mają zastosowanie do przychodów osiąganych w roku 2022, w wysokości
  do 12.800,00 zł brutto miesięcznie.
 • Przedłużenie terminów, ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody
  z tytułu m.in. stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a także niektórych umów zlecenia.

ISTOTA MECHANIZMU POBORU ZALICZEK

 • Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest podwójnie:
  • według zasad wynikających z obecnie obowiązujących przepisów (czyli zakładających brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, wyższą kwotę zmniejszającą podatek – 425 zł miesięcznie oraz, co do zasady, ulgę dla klasy średniej),
  • według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 roku (czyli zakładających możliwość odliczenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku oraz niższą kwotę zmniejszającą podatek – 43,76 zł miesięcznie).
 • Jeżeli zaliczka obliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku jest wyższa niż zaliczka obliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 roku, to płatnik pobiera zaliczkę w niższej wartości. Następuje odroczenie poboru kwoty nadwyżki.
 • Nieodliczona zaliczka zostanie pobrana w miesiącach, w których zaliczka obliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku będzie niższa niż zaliczka obliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 roku.
 • Jeśli w ciągu roku nie wystąpią jednak takie miesiące to podatnik będzie obowiązany do wpłaty pozostałej, niepobranej części podatku w rozliczeniu rocznym.

Wniosek o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy

 • Zgodnie z nowelizacją wniosek o nieprzedłużenie poboru zaliczek na podatek dochodowy może złożyć każdy pracownik, także ten, który złożył PIT-2.
 • W przypadku gdy podatnik złożył płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek, ma on zastosowanie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek.
 • Do tej pory wniosku o nieprzedłużanie poboru zaliczek na podatek dochodowy nie mogli złożyć pracownicy, którzy złożyli PIT-2.

Wniosek do ściągnięcia znajdziecie TUTAJ.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Anna Niegowska-Warowna

Menedżer Zespołu w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych

Zapraszamy do konatktu.

Katarzyna Ochnicka
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Partner
+48 505 223 074

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}