fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Podatniku, możesz odzyskać PIT ze sprzedaży mieszkania!

ulga mieszkaniowa

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów, które daje podatnikom możliwość „odzyskania” nadpłaconego podatku. Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem ulgi mieszkaniowej.

Dnia 1 kwietnia 2022 roku opublikowana została interpretacja ogólna Ministra Finansów nr DD2.8202.5.2020 w sprawie wydatków poniesionych na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe jako wydatku stanowiącego realizację własnego celu mieszkaniowego w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 roku.

Czym jest tzw. ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa jest zwolnieniem od podatku dochodowego. Przysługuje ona podatnikowi w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Stosownie do regulacji wynikających z ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Warto zaznaczyć, że w brzmieniu ustawy obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 roku powyższy termin wynosił dwa lata. Jednak, na podstawie wydanego przez Ministra Finansów rozporządzenia termin na wydatkowanie przez podatnika przychodu uzyskanego w 2018 roku został przedłużony do 31 grudnia 2021 roku.

Jakie wydatki można ponieść w celu skorzystania z ulgi mieszkaniowej?

W katalogu wydatków, stosownie do ustawy o PIT, znajdują się wydatki poniesione, w szczególności na nabycie, rozbudowę, budowę czy remont własnej nieruchomości oraz wydatki poniesione na spłatę kredytu bądź pożyczki z odsetkami od tego kredytu, również jeśli został zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na sfinansowanie własnego celu mieszkaniowego.

W poprzednio wydanej interpretacji ogólnej z dnia 14 października 2021 roku nr DD2.8202.4.2020 w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 131 ustawy o PIT w związku z kwalifikacją niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego, wskazano, że w zakresie pojęcia wydatków na własne cele mieszkaniowe mieszczą się również wydatki poniesione na zakup i montaż:

  • kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,
  • szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką,
  • oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących,
  • okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,
  • mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby,
  • mebli w zabudowie kuchennej, tj. zabudowa kuchenna „pod wymiar” i zabudowa kuchenna wolnostojąca.

Wątpliwości związane ze spłatą kredytu pozyskanego na zbywane mieszkanie jako realizacji celu mieszkaniowego

Przez wiele lat wątpliwości budziła kwestia czy wydatki, które podatnik poniósł na spłatę kredytu bądź pożyczki zaciągniętego na zbywaną nieruchomość mogą realizować cele mieszkaniowe, a co za tym idzie – spełniać warunki zwolnienia z podatku dochodowego.

Organy podatkowe oraz sądy administracyjne przedstawiały w tym zakresie różne poglądy.

Niektóre sądy  (np. II FSK 2563/13, I FSK 598/21) wyrażały pogląd zgodnie z którym wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe powinno polegać na nabyciu nowej nieruchomości, a więc spłata kredytu na zbywaną nieruchomość nie realizuje według nich celu mieszkaniowego. Wśród orzeczeń sądowych odnaleźć można również stanowisko, zgodnie z którym ze zwolnienia może korzystać również podatnik który spłacił kredyt na zakup zbywanej nieruchomości, gdyż takie działanie jest zgodne z wykładnią przepisów prawa podatkowego (np. III SA/Wa 469/19, III SA/Wa 1162/19).

Organy podatkowe odmawiały zwykle prawa do zastosowania zwolnienia w odniesieniu do przeznaczenia przychodu na spłatę kredytu, który został pozyskany na zbywaną nieruchomość.

Przełomowa interpretacja ogólna

Zgodnie ze stanowiskiem wskazanym przez Ministerstwo Finansów, wydatek na spłatę kredytu (pożyczki), również kredytu konsolidacyjnego i refinansowego oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z nieruchomością zbywaną stanowi wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe, a zatem może korzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Co wydana interpretacja ogólna oznacza dla podatnika?

Wydana interpretacja daje podatnikowi możliwość wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku.

Zobrazujemy powyższe przy wykorzystaniu krótkiego przykładu.

Podatnik w 2019 roku sprzedał mieszkanie za 800.000 zł, które kupił uprzednio w 2016 roku za 400.000 zł. Za środki uzyskane ze sprzedaży spłacił kredyt hipoteczny, który pozyskał na zakup zbywanej nieruchomości w wysokości 220.000 zł, a pozostałe 580.000 zł wydatkował na zakup nowego mieszkania. Podatnik nie skorzystał z ulgi mieszkaniowej w odniesieniu do 220.000 zł z uwagi na brak jednolitej linii orzeczniczej. W związku z tym, zapłacił podatek w wysokości 20.900 zł.

W wyniku wydanej interpretacji ogólnej, Minister Finansów stwierdził, że takie stanowisko nie było prawidłowe. Podatek w powyższym przykładzie wynosi 0 zł.

Kto może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku?

Wniosek może złożyć podatnik, którego zobowiązanie podatkowe nie uległo jeszcze przedawnieniu.

Moore Polska oferuje podatnikom pomoc w zakresie weryfikacji stanu faktycznego, wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty oraz wspiera w prowadzonym postępowaniu. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}