Podatniku, możesz odzyskać PIT ze sprzedaży mieszkania!

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów, które daje podatników możliwość odzyskania” nadpłaconego podatku. Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem ulgi mieszkaniowej.

Dnia 1 kwietnia 2022 roku opublikowana została interpretacja ogólna Ministra Finansów nr DD2.8202.5.2020 w sprawie wydatków poniesionych na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe jako wydatku stanowiącego realizację własnego celu mieszkaniowego w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 roku.

Czym jest tzw. ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa jest zwolnieniem od podatku dochodowego. Przysługuje ona podatnikowi w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Stosownie do regulacji wynikających z ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Warto zaznaczyć, że w brzmieniu ustawy obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 roku powyższy termin wynosił dwa lata. Jednak, na podstawie wydanego przez Ministra Finansów rozporządzenia termin na wydatkowanie przez podatnika przychodu uzyskanego w 2018 roku został przedłużony do 31 grudnia 2021 roku.

Jakie wydatki można ponieść w celu skorzystania z ulgi mieszkaniowej?

W katalogu wydatków, stosownie do ustawy o PIT, znajdują się wydatki poniesione, w szczególności na nabycie, rozbudowę, budowę czy remont własnej nieruchomości oraz wydatki poniesione na spłatę kredytu bądź pożyczki z odsetkami od tego kredytu, również jeśli został zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na sfinansowanie własnego celu mieszkaniowego.

W poprzednio wydanej interpretacji ogólnej z dnia 14 października 2021 roku nr DD2.8202.4.2020 w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 131 ustawy o PIT w związku z kwalifikacją niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego, wskazano, że w zakresie pojęcia wydatków na własne cele mieszkaniowe mieszczą się również wydatki poniesione na zakup i montaż:

  • kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,
  • szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką,
  • oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących,
  • okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,
  • mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby,
  • mebli w zabudowie kuchennej, tj. zabudowa kuchenna „pod wymiar” i zabudowa kuchenna wolnostojąca.

Wątpliwości związane ze spłatą kredytu pozyskanego na zbywane mieszkanie jako realizacji celu mieszkaniowego

Przez wiele lat wątpliwości budziła kwestia czy wydatki, które podatnik poniósł na spłatę kredytu bądź pożyczki zaciągniętego na zbywaną nieruchomość mogą realizować cele mieszkaniowe, a co za tym idzie – spełniać warunki zwolnienia z podatku dochodowego.

Organy podatkowe oraz sądy administracyjne przedstawiały w tym zakresie różne poglądy.

Niektóre sądy  (np. II FSK 2563/13, I FSK 598/21) wyrażały pogląd zgodnie z którym wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe powinno polegać na nabyciu nowej nieruchomości, a więc spłata kredytu na zbywaną nieruchomość nie realizuje według nich celu mieszkaniowego. Wśród orzeczeń sądowych odnaleźć można również stanowisko, zgodnie z którym ze zwolnienia może korzystać również podatnik który spłacił kredyt na zakup zbywanej nieruchomości, gdyż takie działanie jest zgodne z wykładnią przepisów prawa podatkowego (np. III SA/Wa 469/19, III SA/Wa 1162/19).

Organy podatkowe odmawiały zwykle prawa do zastosowania zwolnienia w odniesieniu do przeznaczenia przychodu na spłatę kredytu, który został pozyskany na zbywaną nieruchomość.

Przełomowa interpretacja ogólna

Zgodnie ze stanowiskiem wskazanym przez Ministerstwo Finansów, wydatek na spłatę kredytu (pożyczki), również kredytu konsolidacyjnego i refinansowego oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z nieruchomością zbywaną stanowi wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe, a zatem może korzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Co wydana interpretacja ogólna oznacza dla podatnika?

Wydana interpretacja daje podatnikowi możliwość wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku.

Zobrazujemy powyższe przy wykorzystaniu krótkiego przykładu.

Podatnik w 2019 roku sprzedał mieszkanie za 800.000 zł, które kupił uprzednio w 2016 roku za 400.000 zł. Za środki uzyskane ze sprzedaży spłacił kredyt hipoteczny, który pozyskał na zakup zbywanej nieruchomości w wysokości 220.000 zł, a pozostałe 580.000 zł wydatkował na zakup nowego mieszkania. Podatnik nie skorzystał z ulgi mieszkaniowej w odniesieniu do 220.000 zł z uwagi na brak jednolitej linii orzeczniczej. W związku z tym, zapłacił podatek w wysokości 20.900 zł.

W wyniku wydanej interpretacji ogólnej, Minister Finansów stwierdził, że takie stanowisko nie było prawidłowe. Podatek w powyższym przykładzie wynosi 0 zł.

Kto może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku?

Wniosek może złożyć podatnik, którego zobowiązanie podatkowe nie uległo jeszcze przedawnieniu. 

Moore Polska oferuje podatnikom pomoc w zakresie weryfikacji stanu faktycznego, wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty oraz wspiera w prowadzonym postępowaniu. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
Współpracujesz z zagranicznym kontrahentem i nie wiesz czy jesteś zobowiązany do rozliczenia się z podatku u źródła? Sprawdź, na co musisz się przygotować w 2023 roku!
Czy fundacja rodzinna będzie narzędziem, które rozwiąże problemy dotyczące sukcesji firm rodzinnych? Czy zoptymalizuje ten proces pod względem podatkowym?
Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!

Usługi