fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


PIT złożony po terminie – co teraz?

COVID-19: czy PIT złożony po ustawowym terminie pozbawia nas ulg podatkowych ?

W odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 w kraju, rząd zapowiedział możliwość późniejszego złożenia zeznań podatkowych. Nie oznacza to jednak przesunięcia terminu. Co do zasady, 30 kwietnia upływa termin złożenia rocznych PIT.  Złożenie zeznania w terminie od 30 kwietnia do 31 maja (jest to niedziela – dzień ustawowo wolny od pracy, więc termin przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca) jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu – skutkuje to uniknięciem sankcji z powodu braku złożenia deklaracji w terminie. Dodatkowo Minister Finansów  podpisał rozporządzenie stwierdzające brak sankcji w przypadku złożenia zeznania PIT i rozliczenia się do 1 czerwca 2020. Zaniechaniem zostały objęte należności wynikające z zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 maja 2020 r.

Należy jednak pamiętać, że dla osób, które rozliczają PIT-37 i PIT-38, w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. Przy braku aktywności, zostanie ono automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. Natomiast po 30 kwietnia zeznanie będzie można  jedynie skorygować.

Czy w PIT złożonym po terminie będzie można skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych ?

Rząd na to pytanie odpowiada twierdząco- składając zeznanie po terminie 30 kwietnia nadal możemy skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych.

Jeśli złożysz zeznanie po 30 kwietnia nadal możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przez wiele lat małżonkowie, którzy chcieli rozliczyć się wspólnie, czy osoby samotnie wychowujące dzieci musiały pilnować terminów, ponieważ art. 6 ust. 10 ustawy o PIT, oznajmiał, że preferencyjny sposób opodatkowania nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym złożą po terminie, czyli po 30 kwietnia. Na korzyść podatników przepis ten został uchylony w 2018 roku.

Składając deklarację po 30 kwietnia możemy również uwzględnić dodatkowe ulgi, np.:

  • ulga na  internet – Możesz odliczyć od dochodu/przychodu wydatki na internet poniesione w roku podatkowym. Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Odliczyć można faktycznie poniesione wydatki, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym.
  • Ulga termomodernizacyjna – Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego możesz odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w  tym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
  • Ulga na dziecko – odliczenie ulgi od podatku dochodowego rodzic wykazuje w zeznaniu rocznym. Wysokość ulgi jest zależna od ilości dzieci.
  • Ulga rehabilitacyjna – możesz z niej skorzystać przy obliczaniu podatku  jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i poniesione przez Ciebie wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają Cię do ulgi.
  • ulga IP BOX – to preferencyjne opodatkowanie  stawką 5% dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. W 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z ulgi podatkowej IP Box, która daje im prawo rozliczyć dochody pozyskane w 2019 r.

Pamiętajmy również o  możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19

Jeśli Twój PIT- 37 lub PIT-38 został zaakceptowany automatycznie z końcem kwietnia przez usługę Twój e-PIT, a chcesz skorzystać z ulg które nie zostały tam uwzględnione należy złożyć korektę zeznania.

Mimo przesłanek wskazujących na brak negatywnych konsekwencji w związku ze złożeniem zeznania po 30 kwietnia zachęcamy do terminowości w składaniu zeznań podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu:

Nina Ciszkowska

Asystent w Dziale Podatkowym

nina.ciszkowska@rewit.pl

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.