PIT złożony po terminie – co teraz?

COVID-19: czy PIT złożony po ustawowym terminie pozbawia nas ulg podatkowych?

W odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 w kraju, rząd zapowiedział możliwość późniejszego złożenia zeznań podatkowych. Nie oznacza to jednak przesunięcia terminu. Co do zasady, 30 kwietnia upływa termin złożenia rocznych PIT.  Złożenie zeznania w terminie od 30 kwietnia do 31 maja (jest to niedziela – dzień ustawowo wolny od pracy, więc termin przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca) jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu – skutkuje to uniknięciem sankcji z powodu braku złożenia deklaracji w terminie. Dodatkowo Minister Finansów  podpisał rozporządzenie stwierdzające brak sankcji w przypadku złożenia zeznania PIT i rozliczenia się do 1 czerwca 2020. Zaniechaniem zostały objęte należności wynikające z zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 maja 2020 r.

Należy jednak pamiętać, że dla osób, które rozliczają PIT-37 i PIT-38, w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. Przy braku aktywności, zostanie ono automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. Natomiast po 30 kwietnia zeznanie będzie można  jedynie skorygować.

Czy w PIT złożonym po terminie będzie można skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych ?

Rząd na to pytanie odpowiada twierdząco- składając zeznanie po terminie 30 kwietnia nadal możemy skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych.

Jeśli złożysz zeznanie po 30 kwietnia nadal możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przez wiele lat małżonkowie, którzy chcieli rozliczyć się wspólnie, czy osoby samotnie wychowujące dzieci musiały pilnować terminów, ponieważ art. 6 ust. 10 ustawy o PIT, oznajmiał, że preferencyjny sposób opodatkowania nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym złożą po terminie, czyli po 30 kwietnia. Na korzyść podatników przepis ten został uchylony w 2018 roku.

Składając deklarację po 30 kwietnia możemy również uwzględnić dodatkowe ulgi, np.:

  • ulga na  internet – Możesz odliczyć od dochodu/przychodu wydatki na internet poniesione w roku podatkowym. Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Odliczyć można faktycznie poniesione wydatki, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym.
  • Ulga termomodernizacyjna – Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego możesz odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w  tym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
  • Ulga na dziecko – odliczenie ulgi od podatku dochodowego rodzic wykazuje w zeznaniu rocznym. Wysokość ulgi jest zależna od ilości dzieci.
  • Ulga rehabilitacyjna – możesz z niej skorzystać przy obliczaniu podatku  jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i poniesione przez Ciebie wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają Cię do ulgi.
  • ulga IP BOX – to preferencyjne opodatkowanie  stawką 5% dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. W 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z ulgi podatkowej IP Box, która daje im prawo rozliczyć dochody pozyskane w 2019 r.

Pamiętajmy również o  możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19

Jeśli Twój PIT- 37 lub PIT-38 został zaakceptowany automatycznie z końcem kwietnia przez usługę Twój e-PIT, a chcesz skorzystać z ulg które nie zostały tam uwzględnione należy złożyć korektę zeznania.

Mimo przesłanek wskazujących na brak negatywnych konsekwencji w związku ze złożeniem zeznania po 30 kwietnia zachęcamy do terminowości w składaniu zeznań podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
Czy fundacja rodzinna będzie narzędziem, które rozwiąże problemy dotyczące sukcesji firm rodzinnych? Czy zoptymalizuje ten proces pod względem podatkowym?
Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!

Usługi