Pakiet VAT e-commerce

Już od 1 lipca 2021 roku nastąpią zmiany w podatku VAT związanym z elektronicznym handlem transgranicznym. Sprawdź szczegóły i przygotuj się na zmiany!

Pakiet VAT e-commerce to rozwiązania zaproponowane w ramach dyrektyw unijnych, do których implementowania zobowiązane są państwa członkowskie, w tym Polska, w celu uszczelnienia VAT w związku z elektronicznym handlem transgranicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C).

ZASTĄPIENIE SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ REGULACJAMI DOTYCZĄCYMI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ (WSTO)

Regulacje w zakresie sprzedaży wysyłkowej przewidywały dotychczas, że transakcje z konsumentami z innych krajów UE, do momentu przekroczenia progu określonego indywidualnie przez kraje członkowskie (w granicach od 35 tys. euro do 100 tys. euro), mogą być opodatkowane w kraju wysyłki. Pakiet VAT e-commerce przewiduje jednak określenie wspólnego progu we wszystkich krajach UE, w wysokości 10 tys. euro netto, po przekroczeniu którego sprzedaż zostanie opodatkowana w kraju przeznaczenia towaru. Wskazanego progu nie może przekroczyć wartość sprzedaży w trakcie roku, jak również w poprzednim roku podatkowym. W wyniku obniżenia progu większa ilość podmiotów zobowiązana będzie do rejestracji na cele rozliczeń podatku VAT w krajach, do których dokonują dostawy towarów.

WPROWADZENIE PORCEDURY VAT-OSS

Obowiązek rejestracji dla celów rozliczeń podatku VAT w kraju, do którego dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług na rzecz konsumentów, nie będzie miał miejsca w przypadku skorzystania z nowej procedury VAT-OSS. W konsekwencji, podatnik będzie miał możliwość zapłacenia podatku i złożenia jednej deklaracji VAT w Polsce, w której wykazane zostaną transakcje dokonywane z konsumentami z pozostałych krajów UE. Rozwiązanie to będzie wymagało jednak stosowania stawek podatku obowiązujących w kraju konsumpcji. W celu skorzystania z procedury od 1 kwietnia 2021 r. istnieje możliwość złożenia elektronicznie odpowiedniego zgłoszenia rejestracyjnego. 

Nowelizacja przewiduje także wdrożenie uproszczonej procedury rozliczania VAT w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (IOSS), w wyniku której import tych towarów będzie zwolniony z podatku VAT. W przypadku bowiem stosowania procedury IOSS, sprzedaż towarów importowanych o niskiej wartości na zasadach B2C wymagać będzie naliczenia podatku VAT w momencie sprzedaży oraz zadeklarowania i zapłaty podatku w Polsce – jako państwie członkowskim identyfikacji.

ROZSZERZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO VAT NA PLATFORMY INTERNETOWE

Podatnik, który ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (takiego jak platforma, platforma handlowa lub portal) sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty 150 euro zobowiązany będzie do zapłacenia podatku VAT. Na mocy znowelizowanych przepisów uznaje się bowiem, że w takim przypadku podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

Za pobór i zapłatę podatku VAT zobowiązany będzie podatnik prowadzący platformę internetową ułatwiającą wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość lub dostawę towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem, przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
„Konstytucja Internetu” już oficjalnie obowiązuje. Sprawdź, jakie regulacje i zmiany za sobą niesie.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!

Usługi