fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Nadchodzące zmiany w podatku VAT – SLIM VAT

Ministerstwo Finansów przedstawiło szereg zmian dotyczących ułatwienia w VAT. Wśród głównych obszarów, zmiany mają dotyczy głównie uproszczenia w fakturowaniu, eksporcie
i w kursach walut.

Nadchodzące zmiany w podatku VAT – SLIM VAT

Wiceminister Finansów Jan Sarnowski określił SLIM VAT jako „podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki”. Jak wyjaśnił, polska specyfika to dużo małych i średnich firm, które rozliczają się same, a wraz z postępem technologii wiele obowiązków i przepisów traci na znaczeniu. Na zmianach mają skorzystać również duże firmy. SLIM VAT oznacza dla nich ułatwienia w pracy działów finansowo-księgowych i oszczędność czasu. To wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw”
– dodaje wiceminister.

Główne obszary zmian to uproszczenia w fakturowaniu, eksporcie i w kursach walut.

  • Proste fakturowanie

Fakturowanie korygujące in-minus

Zmniejszenie obowiązków w zakresie ewidencji faktur.

Przedsiębiorca zostanie zwolniony  z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika
z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Fakturowanie korygujące in-plus

W ustawie o VAT mają zostać wprowadzone przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). Dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie.
Nie dawało to odpowiedniej pewności prawa.

Teraz podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży) – informuje MF.

Ułatwienia dla eksporterów

Zgodnie z projektem, wydłużeniu z 2 do 6 miesięcy ma ulec termin stosowania zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza UE. Według MF, typowo okres ten jest dłuższy, a podatnik musi dokonywać korekty zaliczki ze stawki zero do 23 proc. Dłuższy termin zapewnić ma neutralność zaliczek w eksporcie, co ułatwi eksport, zwłaszcza na Wschód, gdzie jest on oparty o zaliczki.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Projekt zmian SLIM VAT  przewiduje też, że podatnik będzie mógł też wybierać do VAT zasady przeliczenia kursu walut dla obliczania przychodu w podatku dochodowym.
Często pojawiają się sytuacja, że w VAT i CIT do jednej transakcji kursy są różne, z różnych dni. Wyliczanie odrębnych kursów do duża przeszkoda, podatnik będzie mógł więc wybrać wspólny kurs obliczenia obu podatków. Jak oznajmia Ministerstwo oznacza to zmniejszenie czasu
na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.

Ministerstwo zapowiedziało również inne zmiany związane z korzyściami finansowymi:

  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy
  • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
  • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Jak zapowiada Wiceminister Sarnowski -projekt zakończył konsultacje wewnętrzne w MF. Wejście przepisów w życie planowane jest w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Autor:

Nina Ciszkowska

Asystent w Dziale Podatkowym

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}