Zatrudnianie cudzoziemców – nadchodzą zmiany

Już wkrótce zmienią się przepisy z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Planowane są również ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla obywateli Rosji.

Czy wiesz, że część zmian może nastąpić jeszcze w październiku? Jak będą wyglądały nowe przepisy – dowiesz się z naszego artykułu.

Jeszcze w tym roku planowane jest uchwalenie nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Ta ma zastąpić dotychczasowe przepisy z tego zakresu zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Celem tej zmiany, jak podkreśla uzasadnienie projektu, jest: 

  • usprawnienie procedur dotyczących zatrudniania cudzoziemców, 
  • ograniczenie występujących nadużyć przy powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcom 
  • oraz pełna elektronizacja postępowań.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy opublikowanej na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Korzystnie należy ocenić następujące propozycje:

  • likwidację instytucji tzw. testu rynku pracy – pracodawca nie będzie już musiał przedstawiać w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, co uprości procesy legalizacyjne i przyspieszy je nawet o kilka tygodni;
  • pełną cyfryzację procedur związanych z uzyskaniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, jak również zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – wysłanie wniosku, jak również odbiór decyzji będzie możliwy jedynie za pośrednictwem portalu praca​.gov​.pl;
  • wprowadzenie możliwości zmiany istniejącego zezwolenia na pracę w przypadku zmiany warunków pracy cudzoziemca (dotychczas konieczne było uzyskanie nowego dokumentu).

Planowana jest również zmiana zasad naliczania kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Wymiar kary grzywny będzie wymierzony proporcjonalnie do liczby cudzoziemców, którym powierzono pracę nielegalnie. Kwota kary nie może być niższa niż 500 zł za jednego cudzoziemca. Ma to wpłynąć na zwiększenie dolegliwości kary dla podmiotów, które powierzają nielegalnie pracę wielu cudzoziemcom.

W projekcie zostały zawarte również zmiany, które mogą być niekorzystne dla niektórych pracodawców. Mogę one generować dla nich dodatkowe koszty przy zatrudnianiu cudzoziemców, takie jak:

  • określenie minimalnego wymiaru czasu pracy, który będzie warunkiem wydania zezwolenia na pracę – nie będzie mógł być niższy niż ¼ etatu lub 10 godzin tygodniowo;
  • jedynie roczne zezwolenia na pracę dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 1 rok oraz dla cudzoziemców, których czas pracy nie będzie przekraczał ½ etatu lub 20 godzin tygodniowo, jak również wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • możliwość wprowadzenia przez Radę Ministrów (na podstawie oddzielnych rozporządzeń) limitów zatrudnienia cudzoziemców przez podmiot zatrudniający.

W chwili obecnej projekt ustawy znajduje się na etapie uzgodnień.

Wykreślenie Rosji z listy państw, których obywatele mogą wykonywać pracę na uproszczonych zasadach

Natomiast jeszcze w październiku planowane jest wykreślenie Rosji z listy państw, których obywatele mogą wykonywać pracę na uproszczonych zasadach. Chodzi, oczywiście, o wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Ww. dokument jest wydawany przez urzędy pracy zazwyczaj w terminie 7 dni roboczych. Po wprowadzeniu zmian pracodawca zamierzający zatrudnić obywatela Rosji będzie musiał wystąpić dla niego o zezwolenie na pracę. Wydanie takiego zezwolenia, w zależności od urzędu wojewódzkiego, może potrwać nawet kilka miesięcy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu. Oferujemy pomoc w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas i skorzystaj z oferowanych przez Moore Polska usług! Pomożemy w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych
Warszawa

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Decyzje Ministerstwa Finansów w sprawie KSeF stanowią kluczowy temat dla polskich przedsiębiorców. Odroczenie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur i technologiczny audyt budzą wiele pytań i wymagają dostosowania strategii biznesowych.
17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Czekają nas zatem zmiany w BHP dotyczące pracy przy komputerach.
Jakie zmiany i dlaczego należy przyjąć w nowym świadectwie pracy? Nowy wzór świadectwa uwzględnia zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023.
Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!
13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej już w kwietniu 2023.

Usługi