ESG – szansa, czy zagrożenie? Część II

Jakie zmiany wprowadzają procedury ESG? Czy rynek jest gotowy, aby wdrażać założenia ESG? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywają banki?

W poprzednim artykule ESG – szansa, czy zagrożenie? przybliżyliśmy czym są pozafinansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedstawiliśmy również, jakie są wymogi raportowania ESG. Pozostaje zatem odpowiedzieć, czy ESG to szansa, czy zagrożenie dla nas, jako uczestników rynków finansowych.

ESG, czyli synonim zmian

Zmiany będące konsekwencją wdrożenia wymogów odnośnie zrównoważonego rozwoju, wywołają daleko idące konsekwencje. Będą to zmiany po stronie przede wszystkim podmiotów raportujących. Te będą będą musiały nabyć wymagane kompetencje, niezbędne narzędzia to spełnienia wspomnianych oczekiwań. Będą to również zmiany stronie Komitetów Audytu, które będę pośrednio zaangażowane w ten proces.

Wreszcie ostatnie – organy regulacyjne jak choćby MF i PANA (Polska Agencja Nadzoru Audytowego), będę również musiały zatrudnić personel przeszkolony w zakresie ESG. Celem takiej zmiany będzie przeprowadzenie fachowego nadzoru.

Gotowość rynku do wdrażania ESG

Obecnie, zdaniem Wojciecha Werońskiego,1 aż 75% firm na całym świecie nie jest przygotowana do kompleksowego wdrożenia wymogów zrównoważonego rozwoju.  Natomiast na przykładzie branży handlowej, badania pokazują, że aż 70% klientów uważa za negatywne, gdy firma lekceważy zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Z kolei zdaniem 65% respondentów są oni w stanie zapłacić więcej za produkty czy usługi tej firmy, która troszczy się o kwestie zrównoważonego rozwoju.

Jak podkreśla Agnieszka Orłowska z firmy Olympus, ignorowanie zasad ESG po prostu się nie opłaca. Jest to metoda nie tylko na zdobycie nowych klientów, ale również dodatkowych funduszy. Obecnie brak przystosowania się do wymagań ESG, może prowadzić do stagnacji w organizacji nie chcącej się edukować w tym zakresie.

Na runek pracy wkraczają nowe, młode pokolenia Y, Z którym nie są obce wymagania w zakresie środowiska. Potencjał, jaki tkwi w tych ludziach jest wielki, co w połączeniu z ich zaangażowaniem w prace nad wdrożeniem ESG, może czynić cuda.

Rynki finansowe nie znoszą pustki. W związku z tym, w odpowiedzi na pojawiające się zmiany już teraz dostrzec można podmioty gospodarcze specjalizujące się w pomiarze przygotowania do zrównoważonego rozwoju.

Jedną z wspomnianych jest firma EcoVadis.2 Przedsiębiorstwo działa m.in. na rynku polskim i specjalizuje się w przygotowaniu wielowymiarowego ratingu3 przygotowania do zrównoważonego rozwoju. Rating ten bazujący na metodologii smokingowej. Przygotowywany jest na podstawie aspektów funkcjonowania spółki w następujących obszarach: emisją spalin, zarządzanie wodą, odpadami, różnorodność w zakresie zatrudnienia, stopień rozbudowania raportów płacowych itd.

Banki a ESG

Niezwykle ważną rolę, jaka kryje się pod hasłem ESG jest rola instytucji finansowych, w szczególności – banków. Banki komercyjne o których mowa, jako dostawcy kapitału pełnią rolę wspierającą dla wybranych obszarów gospodarki. I tak przed nimi stoją poważne wymogi w zakresie zbierania danych w kontekście zrównoważonego rozwoju, agregowanie ich, analizowanie. Są to dane nie tylko ilościowe, ale i jakościowe. Bank jako podmiot komercyjny ustala ceny za oferowane przez siebie usługi.

I tak nie sposób przewidzieć, że wybrane podmioty gospodarcze, mogące się pochwalić szczególnymi osiągnieciami w ramach zrównoważonego rozwoju, będą mieć dostęp do preferencyjnego finansowania z ich strony. Mowa tu w szczególności o branży tzw. zielonej czy sektorach podejmujących kroki w kierunku dekarbonizacji gospodarki. Przypuszcza się, że banki będą wspierać swoich klientów do tego rodzaju aktywności. Docelowo zaś – delegować te zadania na swoich klientów, w postaci zbierania i przetwarzania tych danych.

Podsumowanie: ESG – szansa, czy zagrożenie?

Wymogi, jakie przynosi przed uczestnikami raportowanie według zrównoważonego rozwoju ESG, nie jest zdecydowanie zagrożeniem, a w dłużej perspektywie się opłaca. Mowa tu nie tylko o podmiotach gospodarczych, podmiotach regulacyjnych ale nas samych. Europa w myśli ESG, zdefiniowała swoje cele po raz kolejny na nowo. Jej celem jest przebudowa gospodarki, wymiana parków maszynowych, aktywizacja rynków pracy. To natomiast w odległej perspektywie opłaci się nam wszystkim, obywatelom Unii Europejskiej. Na ten cel już teraz przewidziane zostały środki pochodzące z Unii Europejska na ok. 1bln EUR, ale i środki pochodzące z sektora finansowego w postaci banków komercyjnych.

To od nas zależy czy dołączymy do grona elity państw zrównoważonych, a nowe wyzwania i wymogi jak zawsze, wyłonią wygranych i przegranych. Ignorowanie wymagań zrównoważonego rozwoju – jest nie tylko zagrożeniem czy kosztem, ale przede wszystkim ryzykiem regulacyjnym i wizerunkowym. Dla nas, dla Moore Polska, zrównoważony rozwój jest dal nas zagadnieniem, w którym już dziś się kształcimy i rozwijamy.

Zdajemy sobie sprawę, że pociąg jadący w stronę ESG powoli już odjeżdża i to od nas samych zależy, czy do niego wsiądziemy.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami z serii o ESG. Natomiast w razie jakichkolwiek pytań – serdecznie zachęcamy do kontaktu!

__________________________________________________

1 Wojciech Wieroński – Członek Rady CIMA.

2  Supplier/Vendor CSR Rating Agency | EcoVadis

3  Wspomniany rating przyjmuje wielkość od 1 do 100.

Bibliografia:

  1. EFRAG Today – EFRAG;
  2. Konferencje organizowane przez CSR Info w dniach 24 – 28 październik 2022 roku, CSRinfo – Budujemy Odpowiedzialny Biznes (CSR);
  3. Konferencje organizowane przez Arete Audit Olga Petelczyc w dniach 29 września 2022 roku, Kim jestem | Arete Audit (olgapetelczyc​.pl);
  4. Supplier/Vendor CSR Rating Agency | EcoVadis;

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Audytu
Warszawa

Może Cię zainteresować

Zapraszamy na bezpłatny webinar organizowany przez EKOinnoTECH poświęcony kluczowym zagadnieniom z obszaru ESG. Dołącz do nas, aby zyskać cenną wiedzę i praktyczne wskazówki, które pomogą Twojej firmie rozwijać się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju!
Już 12.04.2024 w Tychach odbędzie się konferencja „Świat HR w obliczu nowych wyzwań. Sygnaliści, ESG, jawność wynagrodzenia. Prawo, ubezpieczenia, praktyka”, podczas której jednym z prelegentów będzie Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska, który opowie o Zrównoważonych finansach i Raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Serdecznie zapraszamy!
W poszukiwaniu przewagi w konkurencyjnym świecie biznesu, ciągły rozwój zawodowy i osobisty jest niezbędny. Akademia Moore Polska, z bogatym doświadczeniem i wszechstronną ofertą szkoleń, stanowi klucz do osiągnięcia Twoich celów zawodowych i osobistych. Zapraszamy do zapoznania się z naszym podejściem, które łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami, otwierając nowe możliwości.
Dlaczego ESG jest kluczowym elementem dla współczesnych firm i jakie korzyści może przynieść jego skuteczne wdrożenie? Jakie są strategie budowania świadomości ESG wśród pracowników i klientów, które pomogą Ci osiągnąć sukces biznesowy i społeczny?
Jakie jest 6 kluczowych tematów, na które Rada Nadzorcza powinna kierować swoją uwagę? Jaka jest rola Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru finansowego firmy? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?

Usługi