Deklaracje VAT znikną od lipca przyszłego roku? Surowe kary za błędy!

Na początku grudnia ubiegłego roku resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji i opiniowania.

Jakie zmiany zakłada ustawa

W projekcie proponuje się zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług mające na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT – 7 i VAT- 7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK (roboczo nazwana JPK_VDEK). Rozbudowane pliki JPK będą zawierały dane pozwalające na wyeliminowanie deklaracji VAT. W plikach tych będą zawarte również inne informacje niezbędne do celów analitycznych i kontrolnych.

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, w wyniku wprowadzonych zmian nastąpi znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych dla podatników podatku VAT i uproszczenie rozliczeń z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy będą składali tylko jeden dokument w terminie miesięcznym (odpowiednio kwartalnym) bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu deklaracji VAT-7 (VAT-7K).

Powyższe zmiany należy ocenić jako korzystne dla Przedsiębiorców, bowiem oznacza to mniej uciążliwych obowiązków administracyjnych i sprawozdawczych.

Surowe kary za błędy w deklaracjach VAT

Niestety, projekt przewiduje także uregulowanie sankcji związanych z pojawiającymi się w JPK błędami. Projekt ustawy zastrzega bowiem, że podatnik za każdą pomyłkę, której nie skoryguje w ciągu 14 dni od wezwania z urzędu skarbowego, zapłaci mandat w wysokości 500 zł. Karalność zostanie wyłączona jedynie w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli w związku z przesłaniem ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, za ten sam czyn poniesie odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.”

Projekt przewiduje także zmiany w ustawie Kodeks krany skarbowy dotyczące wprowadzenia surowych kar za nie przesłanie informacji w terminie lub przesłaniu informacji nierzetelnej.

Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła w terminie właściwemu organowi podatkowemu księgi lub przesyłają nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.”

Ministerstwo Finansów uspokaja

W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, Zbigniew Makowski, wicedyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów wskazał, że MF obecnie analizuje wszystkie uwagi otrzymane do projektu, w tym te dotyczące wysokich kar. Jak wskazał, planowane jest podjęcie działań mających na celu wdrożenie odpowiednich rozwiązań (albo w formie wytycznych do organów KAS, albo – co mniej prawdopodobne – w formie katalogu wyłączeń w ustawie) zapobiegających karaniu błędów niewielkiej wagi. Podkreślił, że celem wprowadzonego rozwiązania jest eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych, zatem istotą kar jest dyscyplinowanie podatników, którzy błędnie wypełniając JPK, uniemożliwiają wykorzystanie funkcji analitycznej tych plików.

Czym innym jest np. pomyłka w prefiksie kraju, która rzeczywiście utrudni nam pracę, a czym innym niegroźna literówka w adresie czy nazwie firmy. Za ten drugi błąd nie powinno być kary” – mówi Zbigniew Makowski dla DGP.

Autor: Wioleta Kosińska

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!

Usługi