fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Deklaracje VAT znikną od lipca przyszłego roku? Surowe kary za błędy!

Na początku grudnia ub.r. resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji i opiniowania. MF w kolejnych wywiadach informuje, że przewidywany w projekcie termin wejścia zmian w życie z dniem 1 lipca 2019 r. jest bardzo realny.

Jakie zmiany zakłada ustawa
W projekcie proponuje się zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług mające na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT – 7 i VAT- 7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK (roboczo nazwana JPK_VDEK). Rozbudowane pliki JPK będą zawierały dane pozwalające na wyeliminowanie deklaracji VAT. W plikach tych będą zawarte również inne informacje niezbędne do celów analitycznych i kontrolnych.

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, w wyniku wprowadzonych zmian nastąpi znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych dla podatników podatku VAT i uproszczenie rozliczeń z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy będą składali tylko jeden dokument w terminie miesięcznym (odpowiednio kwartalnym) bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu deklaracji VAT-7 (VAT-7K).

Powyższe zmiany należy ocenić jako korzystne dla Przedsiębiorców, bowiem oznacza to mniej uciążliwych obowiązków administracyjnych i sprawozdawczych.

Surowe kary

Niestety, projekt przewiduje także uregulowanie sankcji związanych z pojawiającymi się w JPK błędami. Projekt ustawy zastrzega bowiem, że podatnik za każdą pomyłkę, której nie skoryguje w ciągu 14 dni od wezwania z urzędu skarbowego, zapłaci mandat w wysokości 500 zł. Karalność zostanie wyłączona jedynie w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli w związku z przesłaniem ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, za ten sam czyn poniesie odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.”

Projekt przewiduje także zmiany w ustawie Kodeks krany skarbowy dotyczące wprowadzenia surowych kar za nie przesłanie informacji w terminie lub przesłaniu informacji nierzetelnej.

Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła w terminie właściwemu organowi podatkowemu księgi lub przesyłają nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.”

Ministerstwo Finansów uspokaja

W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, Zbigniew Makowski, wicedyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów wskazał, że MF obecnie analizuje wszystkie uwagi otrzymane do projektu, w tym te dotyczące wysokich kar. Jak wskazał, planowane jest podjęcie działań mających na celu wdrożenie odpowiednich rozwiązań (albo w formie wytycznych do organów KAS, albo – co mniej prawdopodobne – w formie katalogu wyłączeń w ustawie) zapobiegających karaniu błędów niewielkiej wagi. Podkreślił, że celem wprowadzonego rozwiązania jest eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych, zatem istotą kar jest dyscyplinowanie podatników, którzy błędnie wypełniając JPK, uniemożliwiają wykorzystanie funkcji analitycznej tych plików.

Czym innym jest np. pomyłka w prefiksie kraju, która rzeczywiście utrudni nam pracę, a czym innym niegroźna literówka w adresie czy nazwie firmy. Za ten drugi błąd nie powinno być kary” – mówi Zbigniew Makowski dla DGP.

Wioleta Kosińska

Specjalista ds. podatków w Dziale Podatków

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}