fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Deklaracje VAT znikną od lipca przyszłego roku? Surowe kary za błędy!

Na początku grudnia ub.r. resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji i opiniowania. MF w kolejnych wywiadach informuje, że przewidywany w projekcie termin wejścia zmian w życie z dniem 1 lipca 2019 r. jest bardzo realny.

Jakie zmiany zakłada ustawa
W projekcie proponuje się zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług mające na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT – 7 i VAT- 7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK (roboczo nazwana JPK_VDEK). Rozbudowane pliki JPK będą zawierały dane pozwalające na wyeliminowanie deklaracji VAT. W plikach tych będą zawarte również inne informacje niezbędne do celów analitycznych i kontrolnych.

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, w wyniku wprowadzonych zmian nastąpi znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych dla podatników podatku VAT i uproszczenie rozliczeń z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy będą składali tylko jeden dokument w terminie miesięcznym (odpowiednio kwartalnym) bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu deklaracji VAT-7 (VAT-7K).

Powyższe zmiany należy ocenić jako korzystne dla Przedsiębiorców, bowiem oznacza to mniej uciążliwych obowiązków administracyjnych i sprawozdawczych.

Surowe kary

Niestety, projekt przewiduje także uregulowanie sankcji związanych z pojawiającymi się w JPK błędami. Projekt ustawy zastrzega bowiem, że podatnik za każdą pomyłkę, której nie skoryguje w ciągu 14 dni od wezwania z urzędu skarbowego, zapłaci mandat w wysokości 500 zł. Karalność zostanie wyłączona jedynie w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli w związku z przesłaniem ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, za ten sam czyn poniesie odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.”

Projekt przewiduje także zmiany w ustawie Kodeks krany skarbowy dotyczące wprowadzenia surowych kar za nie przesłanie informacji w terminie lub przesłaniu informacji nierzetelnej.

Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła w terminie właściwemu organowi podatkowemu księgi lub przesyłają nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.”

Ministerstwo Finansów uspokaja

W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, Zbigniew Makowski, wicedyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów wskazał, że MF obecnie analizuje wszystkie uwagi otrzymane do projektu, w tym te dotyczące wysokich kar. Jak wskazał, planowane jest podjęcie działań mających na celu wdrożenie odpowiednich rozwiązań (albo w formie wytycznych do organów KAS, albo – co mniej prawdopodobne – w formie katalogu wyłączeń w ustawie) zapobiegających karaniu błędów niewielkiej wagi. Podkreślił, że celem wprowadzonego rozwiązania jest eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych, zatem istotą kar jest dyscyplinowanie podatników, którzy błędnie wypełniając JPK, uniemożliwiają wykorzystanie funkcji analitycznej tych plików.

Czym innym jest np. pomyłka w prefiksie kraju, która rzeczywiście utrudni nam pracę, a czym innym niegroźna literówka w adresie czy nazwie firmy. Za ten drugi błąd nie powinno być kary” – mówi Zbigniew Makowski dla DGP.

Wioleta Kosińska

Specjalista ds. podatków w Dziale Podatków

Ostatnie artykuły z bloga

SZKOELNIE: Księgowe zamknięcie roku 2022

Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Księgowe zamknięcie roku 2022! Sprawdź, na co się przygotować!

Pomoc dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej

Ruszyły konsultacje programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”. Sprawdź szczegóły!

Plan połączenia Moore Polska Audyt i Wessly

W związku z planowanym połączeniem spółki Moore Polska Audyt sp. z o. o. i spółki Wessly sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Zarządy Spółek wypełniając obowiązek informacyjny, podają do publicznej wiadomości uchwalony…
{literal} {/literal}