fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Co zrobić, gdy brakuje środków finansowych na zapłatę podatku?

Szybkimi krokami zbliżają się Święta i Nowy Rok – okres podsumowań, nowych planów i postanowień. Jak co roku…

Pomimo realizacji wielu umów handlowych okazuje się często, że nie jest dokładnie tak jak oczekiwaliśmy. Nasi klienci mierzą się z problemem niedokończonych inwestycji, brakiem pracowników, a także z wypadkami losowymi. A podstawowym obowiązkiem podatników jest wynikająca z ustaw podatkowych powinność przymusowego świadczenia pieniężnego, bez wezwania do tego przez urząd skarbowy. Co możemy zrobić, jeżeli z analizy sytuacji finansowej firmy wynika, że nie uda się dopełnić tego obowiązku?

W takich sytuacjach organ podatkowy posiada możliwość (zgodnie z art. 67a Ordynacji Podatkowej) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia jego zapłatę na raty. Może również odroczyć lub rozłożyć zapłatę zaległości podatkowej wraz z  odsetkami za zwłokę, a nawet umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, na wniosek podatnika, które nie stanowią pomocy publicznej lub są pomocą de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de  minimis, lub stanowiących pomoc publiczną.

Pomoc publiczna może zostać udzielona w  celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, a także aby zapobiec lub zlikwidować poważne zakłócenia w gospodarce o charakterze ponadsektorowym. Jej zadaniem jest również wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, promocja i wspieranie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki oraz  oświaty. Posiada ogromny wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, prace badawczo- rozwojowe, szkolenia i zatrudnienie.

W sytuacji, gdy jeszcze przed terminem wymagalności zapłaty zobowiązania podatkowego przedsiębiorca jest w  stanie określić, iż nie wystarczy mu środków na uregulowanie podatku, z  wnioskiem o rozłożenie podatku na raty nie musi czekać, aż powstanie zaległość podatkowa. Zgodnie z procedurą przedstawioną na stronie Ministerstwa Finansów podatnik, powinien wskazać argumenty stanowiące podstawę do wnioskowania o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniających udzielenie ulgi, a nie jego wyboru (wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. Akt II FSK 2404/16). Istotne jest przede wszystkim uprawdopodobnienie, iż  istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.

Na podstawie analizy stanu faktycznego organ podatkowy wydaje decyzję odraczającą termin płatności podatku lub rozkładającej jego zapłatę na raty, który zawiera ustaloną opłatę prolongacyjną zgodnie z art. 57 Ordynacji podatkowej, wynoszącą 50 % stawki odsetek za zwłokę. Posiadając decyzję zgodną z oczekiwaniami, podatnik jest zobowiązany dotrzymaniem uzgodnionych terminów płatności. Ich zaniechanie powoduje jej wygaśnięcie, w związku z powyższym terminem płatności podatku staje się pierwotny termin jego zapłaty.

Ilość wymaganych dokumentów i  informacji, kontrola terminów zniechęca wielu przedsiębiorców, ale  czasami jest to jedno z niewielu rozwiązań, które pozwolą kontynuować działalność.

Barbara Kozłowska

Doradca ds. księgowości

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}