fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Co się zmieniło od 1 lipca w nowym JPK?

Nowe JPK

Nowe JPK, czyli zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK_V7) – czego się spodziewać? Na co warto zwrócić uwagę i do czego się przygotować?

Po niecałym roku od wprowadzenia JPK VAT z deklaracją mamy dość istotną zmianę w zasadach wysyłania plików do urzędów skarbowych. Od 1 lipca 2021 wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji z zakresie podatku od towarów i usług. Omawiane zmiany mają zastosowanie w JPK składanym za lipiec, czyli do 25 sierpnia. Część zmian związana jest z wchodzącą również 1 lipca ustawą e-commerce.

NOWE SYMBOLE JPK

W nowym jpk_v7 pojawiają się nowe symbole . Między innymi „WSTO_EE” dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Znikają więc dotychczasowe oznaczenia „SW” i „EE”.

USTAWA E-COMMERCE

Podmioty pośredniczące, czyli internetowe platformy sprzedaży, które nie dokonają rejestracji w punktach IOSS lub OSS, a są odpowiedzialne za naliczenie podatku VAT od poza unijnych przesyłek będą stosowały symbol „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca).

POZOSTAŁE ZMIANY W JPK

Pozostałe najważniejsze zmiany w nowym JPK to:

zniesienie obowiązku stosowania oznaczenia „MPP” zarówno po stronie sprzedaży jaki i zakupu; jednak na fakturach sprzedaży nadal obowiązek pozostaje;

możliwość zbiorczego, z podziałem na stawki, wykazywania faktur uproszczonych, czyli paragonów z NIP do 450 PLN lub 100 EURO, a także faktur dokumentujących przejazd płatną autostradą, lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami; bez zmian zaś pozostaje wykazywanie pojedynczo powyższych dokumentów w JPK_FA;

wprowadzenie obowiązku wykazywania terminu płatności/otrzymania zapłaty w przypadku wykazywania korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (tzw. ulga na „złe długi”);

– doprecyzowano zapisy rozporządzenia odnośnie stosowania oznaczeń niektórych kodów GTU, wskazano odniesienia do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub do klasyfikacji PKWiU 2015, m.in. w przypadku kodu GTU_12 dotyczącego usług niematerialnych podane zostały odpowiednie symbole PKWiU, dodano w przypadku tego kodu również obowiązek stosowania GTU-12 dla usług audytu finansowego (PKWiU 69.20.1);

– zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13” w celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w Rozporządzeniu oznaczeniami;

– wyłączono stosowanie kodów GTU dla transakcji oznaczonych „WEW” i „RO”;

– wprowadzono możliwość wykazania dokumentem „WEW” korekty podatku naliczonego, o którym mowa art. 86 ust. 19a ustawy (czyli, gdy uzgodniono warunki transakcji ze sprzedawcą) w sytuacji braku faktury korygującej;

– wprowadzono ułatwienie polegające na wyłączeniu obowiązku stosowania symboli procedur dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych zawierających sprzedaż z kas rejestrujących „RO”;

– zniesiono obowiązek oznaczenia symbolem „TP” w sytuacji świadczenia usług lub dostaw, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Niektóre z powyższych zmian, a w szczególności brak obowiązku oznaczania „MPP” należy ocenić pozytywnie. Spowoduje to bowiem znaczne uproszczenie w comiesięcznych plikach JPK. Jednak przy okazji uproszczeń, dodano nowe obowiązki, jak wskazywanie terminów płatności czy zapłaty przy korzystaniu z ulgi na złe długi.

Autor

Ewa Pytel

Kierownik Zespołu Księgowego

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Ochnicka
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Partner
+48 505 223 074

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}