Co się zmieniło od 1 lipca w nowym JPK?

Zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK_V7) – czego się spodziewać? Na co warto zwrócić uwagę i do czego się przygotować.

Po niecałym roku od wprowadzenia JPK VAT z deklaracją mamy dość istotną zmianę w zasadach wysyłania plików do urzędów skarbowych. Od 1 lipca 2021 wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji z zakresie podatku od towarów i usług. Omawiane zmiany mają zastosowanie w JPK składanym za lipiec, czyli do 25 sierpnia. Część zmian związana jest z wchodzącą również 1 lipca ustawą e-commerce.

NOWE SYMBOLE JPK

W nowym jpk_v7 pojawiają się nowe symbole . Między innymi „WSTO_EE” dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Znikają więc dotychczasowe oznaczenia „SW” i „EE”.

USTAWA E-COMMERCE

Podmioty pośredniczące, czyli internetowe platformy sprzedaży, które nie dokonają rejestracji w punktach IOSS lub OSS, a są odpowiedzialne za naliczenie podatku VAT od poza unijnych przesyłek będą stosowały symbol „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca).

POZOSTAŁE ZMIANY W JPK

Pozostałe najważniejsze zmiany w nowym JPK to:

zniesienie obowiązku stosowania oznaczenia „MPP” zarówno po stronie sprzedaży jaki i zakupu; jednak na fakturach sprzedaży nadal obowiązek pozostaje;

możliwość zbiorczego, z podziałem na stawki, wykazywania faktur uproszczonych, czyli paragonów z NIP do 450 PLN lub 100 EURO, a także faktur dokumentujących przejazd płatną autostradą, lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami; bez zmian zaś pozostaje wykazywanie pojedynczo powyższych dokumentów w JPK_FA;

wprowadzenie obowiązku wykazywania terminu płatności/otrzymania zapłaty w przypadku wykazywania korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (tzw. ulga na „złe długi”);

– doprecyzowano zapisy rozporządzenia odnośnie stosowania oznaczeń niektórych kodów GTU, wskazano odniesienia do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub do klasyfikacji PKWiU 2015, m.in. w przypadku kodu GTU_12 dotyczącego usług niematerialnych podane zostały odpowiednie symbole PKWiU, dodano w przypadku tego kodu również obowiązek stosowania GTU-12 dla usług audytu finansowego (PKWiU 69.20.1);

– zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13” w celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w Rozporządzeniu oznaczeniami;

– wyłączono stosowanie kodów GTU dla transakcji oznaczonych „WEW” i „RO”;

– wprowadzono możliwość wykazania dokumentem „WEW” korekty podatku naliczonego, o którym mowa art. 86 ust. 19a ustawy (czyli, gdy uzgodniono warunki transakcji ze sprzedawcą) w sytuacji braku faktury korygującej;

– wprowadzono ułatwienie polegające na wyłączeniu obowiązku stosowania symboli procedur dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych zawierających sprzedaż z kas rejestrujących „RO”;

– zniesiono obowiązek oznaczenia symbolem „TP” w sytuacji świadczenia usług lub dostaw, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Niektóre z powyższych zmian, a w szczególności brak obowiązku oznaczania „MPP” należy ocenić pozytywnie. Spowoduje to bowiem znaczne uproszczenie w comiesięcznych plikach JPK. Jednak przy okazji uproszczeń, dodano nowe obowiązki, jak wskazywanie terminów płatności czy zapłaty przy korzystaniu z ulgi na złe długi.

Autor
Menedżer Zespołu w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
Warszawa, Łódź

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
„Konstytucja Internetu” już oficjalnie obowiązuje. Sprawdź, jakie regulacje i zmiany za sobą niesie.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!

Usługi