fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Tarcza antyinflacyjna, czyli sposób na walkę z inflacją

tarcza antyinflacyjna

Czym jest tarcza antyinflacyjna? Jak wspomoże finansowo obywateli? Kto może liczyć na wsparcie w postaci dodatku osłonowego?

Dnia 25 listopada 2021 roku Prezes Rady Ministrów przedstawił propozycję, która stanowić ma formę pomocy dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych w związku z gwałtownym wzrostem cen, w szczególności – cen paliw, gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz produktów spożywczych. Tarcza antyinflacyjna przewiduje zmiany w następujących obszarach:

  • ceny paliw silnikowych,
  • ceny gazu,
  • akcyza na energię elektryczną i ceny energii elektrycznej,
  • wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego.

Dnia 30 listopada do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a dnia 2 grudnia pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT oraz warunków zastosowania stawek obniżonych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany planowane w tym zakresie.

Dodatek osłonowy – kto może liczyć na wsparcie?

Instrumentem dostępnym dla gospodarstw domowych będzie tzw. dodatek osłonowy. Będzie to bezpośrednia pomoc finansowa w formie dopłat wypłacana dwukrotnie w ciągu roku.

Wysokość wsparcia została określona w odniesieniu do kryterium dochodowego oraz ilości osób w gospodarstwie domowym w następujący sposób:

Wysokość dopłaty w skali roku (w zł)

Wielkość gospodarstw domowego

Dochody na osobę miesięcznie

400

jednoosobowe

do 2.100 zł

600

2- i 3-osobowe

do 1.500 zł

850

4- i 5-osobowe

do 1.500 zł

1 150

6-osobowe i więcej

do 1.500 zł

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/rzad-zlagodzi-skutki-inflacji-dla-polakow-w-ramach-tzw-tarczy-antyinflacyjnej.

Według zapowiedzi, wypłata wskazanych środków nastąpi w dwóch ratach już w 2022 roku.

Wzrost cen energii elektrycznej – zmiany w podatku akcyzowym oraz podatku od towarów i usług

Tarcza antyinflacyjna przewiduje następujące zmiany w podatku akcyzowym:

  • zwolnienie z podatku akcyzowego gospodarstw domowych, co wiąże się z obniżką z 5 zł/MWh do 0 zł/MWh,
  • obniżenie podatku akcyzowego dla pozostałych odbiorców.

W projekcie ustawy wskazano, że za gospodarstwo domowe nie będzie uważana nieruchomość w całości wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W zakresie podatku od towarów i usług przewiduje się natomiast następujące zmiany:

  • obniżenie stawki podatku od towarów i usług na energię elektryczną z 23 na 5% – obniżona stawka ma obowiązywać w okresie od stycznia do marca 2022 roku.

W prezentacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów wskazuje się następujący przykład prezentujący zalety niniejszego rozwiązania – w odniesieniu do kwartalnych rozliczeń opłat za energię elektryczną:

Z VAT 23% (w zł)

Po obniżce VAT – 5% (w zł)

Zysk (w zł)

Bez ogrzewania i CWU

417

356

61

Z ogrzewaniem i CWU

2.183

1.863

319

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/rzad-zlagodzi-skutki-inflacji-dla-polakow-w-ramach-tzw-tarczy-antyinflacyjnej.

Obniżenie cen paliw

Zapowiedziano obniżenie wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej – obniżona wysokość ma obowiązywać w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Ponadto, od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Obniżenie cen gazu ziemnego

Tarcza antyinflacyjna zapowiada obniżenie podatku od towarów i usług z 23% do 8%, która ma obowiązywać w okresie od stycznia do marca 2022 roku.

W prezentacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów wskazuje się następujący przykład prezentujący zalety niniejszego rozwiązania – w odniesieniu do kwartalnych rozliczeń opłat za gaz ziemny:

Z VAT 23% (w zł)

Po obniżce VAT – 8% (w zł)

Zysk (w zł)

Bez ogrzewania i CWU

116

102

14

Z ogrzewaniem i CWU

1.145

1.006

140

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/rzad-zlagodzi-skutki-inflacji-dla-polakow-w-ramach-tzw-tarczy-antyinflacyjnej.

Będziemy informować Państwa o zmianach, jakie pojawią się w tym zakresie oraz o postępie procesu legislacyjnego. Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

 

Wsparcie merytoryczne

Agnieszka Drożdż-Wilk

Menedżer Działu Prawno-Podatkowego

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}