Tarcza antyinflacyjna, czyli sposób na walkę z inflacją

Czym jest tarcza antyinflacyjna? Jak wspomoże finansowo obywateli? Kto może liczyć na wsparcie w postaci dodatku osłonowego?

Dnia 25 listopada 2021 roku Prezes Rady Ministrów przedstawił propozycję, która stanowić ma formę pomocy dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych w związku z gwałtownym wzrostem cen, w szczególności – cen paliw, gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz produktów spożywczych. Tarcza antyinflacyjna przewiduje zmiany w następujących obszarach:

  • ceny paliw silnikowych,
  • ceny gazu,
  • akcyza na energię elektryczną i ceny energii elektrycznej,
  • wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego.

Dnia 30 listopada do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a dnia 2 grudnia pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT oraz warunków zastosowania stawek obniżonych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany planowane w tym zakresie.

Dodatek osłonowy – kto może liczyć na wsparcie?

Instrumentem dostępnym dla gospodarstw domowych będzie tzw. dodatek osłonowy. Będzie to bezpośrednia pomoc finansowa w formie dopłat wypłacana dwukrotnie w ciągu roku.

Wysokość wsparcia została określona w odniesieniu do kryterium dochodowego oraz ilości osób w gospodarstwie domowym w następujący sposób:

Wysokość dopłaty w skali roku (w zł)Wielkość gospodarstw domowegoDochody na osobę miesięcznie
400jednoosobowedo 2.100 zł
6002- i 3-osobowedo 1.500 zł
8504- i 5-osobowedo 1.500 zł
1 1506-osobowe i więcejdo 1.500 zł

Źródło: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​p​r​e​m​i​e​r​/​r​z​a​d​-​z​l​a​g​o​d​z​i​-​s​k​u​t​k​i​-​i​n​f​l​a​c​j​i​-​d​l​a​-​p​o​l​a​k​o​w​-​w​-​r​a​m​a​c​h​-​t​z​w​-​t​a​r​c​z​y​-​a​n​t​y​i​n​f​l​a​c​y​j​nej.

Według zapowiedzi, wypłata wskazanych środków nastąpi w dwóch ratach już w 2022 roku.

Wzrost cen energii elektrycznej – zmiany w podatku akcyzowym oraz podatku od towarów i usług

Tarcza antyinflacyjna przewiduje następujące zmiany w podatku akcyzowym:

  • zwolnienie z podatku akcyzowego gospodarstw domowych, co wiąże się z obniżką z 5 zł/MWh do 0 zł/MWh,
  • obniżenie podatku akcyzowego dla pozostałych odbiorców.

W projekcie ustawy wskazano, że za gospodarstwo domowe nie będzie uważana nieruchomość w całości wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W zakresie podatku od towarów i usług przewiduje się natomiast następujące zmiany:

  • obniżenie stawki podatku od towarów i usług na energię elektryczną z 23 na 5% – obniżona stawka ma obowiązywać w okresie od stycznia do marca 2022 roku.

W prezentacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów wskazuje się następujący przykład prezentujący zalety niniejszego rozwiązania – w odniesieniu do kwartalnych rozliczeń opłat za energię elektryczną:

Z VAT 23% (w zł)Po obniżce VAT – 5% (w zł)Zysk (w zł)
Bez ogrzewania i CWU41735661
Z ogrzewaniem i CWU2.1831.863319

Źródło: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​p​r​e​m​i​e​r​/​r​z​a​d​-​z​l​a​g​o​d​z​i​-​s​k​u​t​k​i​-​i​n​f​l​a​c​j​i​-​d​l​a​-​p​o​l​a​k​o​w​-​w​-​r​a​m​a​c​h​-​t​z​w​-​t​a​r​c​z​y​-​a​n​t​y​i​n​f​l​a​c​y​j​nej.

Obniżenie cen paliw

Zapowiedziano obniżenie wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej – obniżona wysokość ma obowiązywać w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Ponadto, od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Obniżenie cen gazu ziemnego

Tarcza antyinflacyjna zapowiada obniżenie podatku od towarów i usług z 23% do 8%, która ma obowiązywać w okresie od stycznia do marca 2022 roku.

W prezentacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów wskazuje się następujący przykład prezentujący zalety niniejszego rozwiązania – w odniesieniu do kwartalnych rozliczeń opłat za gaz ziemny:

Z VAT 23% (w zł)Po obniżce VAT – 8% (w zł)Zysk (w zł)
Bez ogrzewania i CWU11610214
Z ogrzewaniem i CWU1.1451.006140

Źródło: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​p​r​e​m​i​e​r​/​r​z​a​d​-​z​l​a​g​o​d​z​i​-​s​k​u​t​k​i​-​i​n​f​l​a​c​j​i​-​d​l​a​-​p​o​l​a​k​o​w​-​w​-​r​a​m​a​c​h​-​t​z​w​-​t​a​r​c​z​y​-​a​n​t​y​i​n​f​l​a​c​y​j​nej.

Będziemy informować Państwa o zmianach, jakie pojawią się w tym zakresie oraz o postępie procesu legislacyjnego. Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. 

Zapraszamy do kontaktu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.
Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!
Czym jest zwolnienie z VAT? W jakich sytuacjach można z niego skorzystać? Przedmiotowe i podmiotowe – czy można je stosować jednocześnie? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule!
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!

Usługi