fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Tarcza antyinflacyjna, czyli sposób na walkę z inflacją

tarcza antyinflacyjna

Czym jest tarcza antyinflacyjna? Jak wspomoże finansowo obywateli? Kto może liczyć na wsparcie w postaci dodatku osłonowego?

Dnia 25 listopada 2021 roku Prezes Rady Ministrów przedstawił propozycję, która stanowić ma formę pomocy dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych w związku z gwałtownym wzrostem cen, w szczególności – cen paliw, gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz produktów spożywczych. Tarcza antyinflacyjna przewiduje zmiany w następujących obszarach:

  • ceny paliw silnikowych,
  • ceny gazu,
  • akcyza na energię elektryczną i ceny energii elektrycznej,
  • wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego.

Dnia 30 listopada do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a dnia 2 grudnia pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT oraz warunków zastosowania stawek obniżonych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany planowane w tym zakresie.

Dodatek osłonowy – kto może liczyć na wsparcie?

Instrumentem dostępnym dla gospodarstw domowych będzie tzw. dodatek osłonowy. Będzie to bezpośrednia pomoc finansowa w formie dopłat wypłacana dwukrotnie w ciągu roku.

Wysokość wsparcia została określona w odniesieniu do kryterium dochodowego oraz ilości osób w gospodarstwie domowym w następujący sposób:

Wysokość dopłaty w skali roku (w zł)

Wielkość gospodarstw domowego

Dochody na osobę miesięcznie

400

jednoosobowe

do 2.100 zł

600

2- i 3-osobowe

do 1.500 zł

850

4- i 5-osobowe

do 1.500 zł

1 150

6-osobowe i więcej

do 1.500 zł

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/rzad-zlagodzi-skutki-inflacji-dla-polakow-w-ramach-tzw-tarczy-antyinflacyjnej.

Według zapowiedzi, wypłata wskazanych środków nastąpi w dwóch ratach już w 2022 roku.

Wzrost cen energii elektrycznej – zmiany w podatku akcyzowym oraz podatku od towarów i usług

Tarcza antyinflacyjna przewiduje następujące zmiany w podatku akcyzowym:

  • zwolnienie z podatku akcyzowego gospodarstw domowych, co wiąże się z obniżką z 5 zł/MWh do 0 zł/MWh,
  • obniżenie podatku akcyzowego dla pozostałych odbiorców.

W projekcie ustawy wskazano, że za gospodarstwo domowe nie będzie uważana nieruchomość w całości wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W zakresie podatku od towarów i usług przewiduje się natomiast następujące zmiany:

  • obniżenie stawki podatku od towarów i usług na energię elektryczną z 23 na 5% – obniżona stawka ma obowiązywać w okresie od stycznia do marca 2022 roku.

W prezentacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów wskazuje się następujący przykład prezentujący zalety niniejszego rozwiązania – w odniesieniu do kwartalnych rozliczeń opłat za energię elektryczną:

Z VAT 23% (w zł)

Po obniżce VAT – 5% (w zł)

Zysk (w zł)

Bez ogrzewania i CWU

417

356

61

Z ogrzewaniem i CWU

2.183

1.863

319

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/rzad-zlagodzi-skutki-inflacji-dla-polakow-w-ramach-tzw-tarczy-antyinflacyjnej.

Obniżenie cen paliw

Zapowiedziano obniżenie wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej – obniżona wysokość ma obowiązywać w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Ponadto, od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Obniżenie cen gazu ziemnego

Tarcza antyinflacyjna zapowiada obniżenie podatku od towarów i usług z 23% do 8%, która ma obowiązywać w okresie od stycznia do marca 2022 roku.

W prezentacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów wskazuje się następujący przykład prezentujący zalety niniejszego rozwiązania – w odniesieniu do kwartalnych rozliczeń opłat za gaz ziemny:

Z VAT 23% (w zł)

Po obniżce VAT – 8% (w zł)

Zysk (w zł)

Bez ogrzewania i CWU

116

102

14

Z ogrzewaniem i CWU

1.145

1.006

140

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/rzad-zlagodzi-skutki-inflacji-dla-polakow-w-ramach-tzw-tarczy-antyinflacyjnej.

Będziemy informować Państwa o zmianach, jakie pojawią się w tym zakresie oraz o postępie procesu legislacyjnego. Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

 

Wsparcie merytoryczne

Agnieszka Drożdż-Wilk

Menedżer Działu Prawno-Podatkowego

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}