fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Podatek cukrowy od 1 stycznia 2021 – co się zmieniło?

podatek od cukru Rewit Artykuły
podatek od cukru Rewit Artykuły

Od 1 stycznia 2021 obowiązuje podatek cukrowy! Sprawdź, które produkty zostały nim objęte, w jaki sposób naliczana jest opłata oraz jak bardzo zmienią się ceny. 

Wraz z nowym rokiem zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące podatku cukrowego. Przepisy dotyczące podatku cukrowego znajdują się w rozdziale 3a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Podatek cukrowy od 1 stycznia 2021r.

Pierwotnie przepisy  miały wejść w życie już w lipcu 2020 roku, jednak z uwagi COVID-19 obowiązek przesunięto na 1 stycznia 2021 roku.

Podatek cukrowy to opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia.

Opłacie cukrowej podlega wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:

 • cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących,
 • kofeiny lub tauryny (składniki dodawane przede wszystkim do napojów energetyzujących).

Opłacie cukrowej nie będzie podlegało siedem kategorii produktów wskazanych wprost w ustawie. Są nimi napoje wprowadzone na rynek krajowy:

 • będące wyrobami medycznymi
 • będących suplementami diety
 • będących żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do początkowego żywienia niemowląt, preparatami do dalszego żywienia niemowląt;
 • będących wyrobami akcyzowymi, czyli napoje alkoholowe;
 • w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;
 • będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, czyli powszechnie nazywane napoje izotoniczne, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;
 • będących wyrobami, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory, niezależnie od ich sklasyfikowania w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (mleko, jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itd.).

Wysokość opłaty jest zróżnicowana, na wysokość opłaty składają się następujące części:

 • 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej,
 • 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju

– w przeliczeniu na litr napoju.

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku napoi zawierających dodatek kofeiny lub tauryny opłata ma wynosić 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Jeżeli napój będzie zawierał kilka substancji łącznie np. cukier, substancję słodzącą oraz taurynę wtedy opłaty  będą się sumowały, lecz ich maksymalna wartość będzie wynosić 1,20 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Obowiązek zapłaty opłaty cukrowej ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

 • podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej;
 • podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
 • zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty będą musiały składać w postaci elektronicznej informację do właściwego urzędu skarbowego. Informacja będzie zawierała bardzo szczegółowe dane –  nie tylko wartość opłaty, ale również dane z faktur czy nr partii towarów. Obowiązek zapłaty opłaty powstanie z dniem wprowadzenia na rynek krajowy napoju. Termin uiszczenia opłaty będzie upływał 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Autor:

Monika Kanczkowska

Dyrektor Działu Podatkowego

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}