fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Podatek cukrowy od 1 stycznia 2021 – co się zmieniło?

podatek od cukru Rewit Artykuły
podatek od cukru Rewit Artykuły

Od 1 stycznia 2021 obowiązuje podatek cukrowy! Sprawdź, które produkty zostały nim objęte, w jaki sposób naliczana jest opłata oraz jak bardzo zmienią się ceny. 

Wraz z nowym rokiem zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące podatku cukrowego. Przepisy dotyczące podatku cukrowego znajdują się w rozdziale 3a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Podatek cukrowy od 1 stycznia 2021r.

Pierwotnie przepisy  miały wejść w życie już w lipcu 2020 roku, jednak z uwagi COVID-19 obowiązek przesunięto na 1 stycznia 2021 roku.

Podatek cukrowy to opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia.

Opłacie cukrowej podlega wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:

 • cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących,
 • kofeiny lub tauryny (składniki dodawane przede wszystkim do napojów energetyzujących).

Opłacie cukrowej nie będzie podlegało siedem kategorii produktów wskazanych wprost w ustawie. Są nimi napoje wprowadzone na rynek krajowy:

 • będące wyrobami medycznymi
 • będących suplementami diety
 • będących żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do początkowego żywienia niemowląt, preparatami do dalszego żywienia niemowląt;
 • będących wyrobami akcyzowymi, czyli napoje alkoholowe;
 • w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;
 • będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, czyli powszechnie nazywane napoje izotoniczne, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;
 • będących wyrobami, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory, niezależnie od ich sklasyfikowania w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (mleko, jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itd.).

Wysokość opłaty jest zróżnicowana, na wysokość opłaty składają się następujące części:

 • 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej,
 • 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju

– w przeliczeniu na litr napoju.

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku napoi zawierających dodatek kofeiny lub tauryny opłata ma wynosić 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Jeżeli napój będzie zawierał kilka substancji łącznie np. cukier, substancję słodzącą oraz taurynę wtedy opłaty  będą się sumowały, lecz ich maksymalna wartość będzie wynosić 1,20 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Obowiązek zapłaty opłaty cukrowej ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

 • podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej;
 • podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
 • zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty będą musiały składać w postaci elektronicznej informację do właściwego urzędu skarbowego. Informacja będzie zawierała bardzo szczegółowe dane –  nie tylko wartość opłaty, ale również dane z faktur czy nr partii towarów. Obowiązek zapłaty opłaty powstanie z dniem wprowadzenia na rynek krajowy napoju. Termin uiszczenia opłaty będzie upływał 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Autor:

Monika Kanczkowska

Dyrektor Działu Podatkowego

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}