fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Pakiet SLIM VAT 3

Slim vat 3
876266

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Pakiet SLIM VAT 3 jest kolejnym proponowanym przez Ministerstwo Finansów rozwiązaniem w zakresie nowelizacji podatku VAT. Nowy pakiet przewiduje szereg przesłanek ułatwiających nie tylko rozliczanie podatku VAT, ale także poprawę płynności finansowej firm czy prostsze fakturowanie.

Czym jest pakiet SLIM VAT 3 ?

Pakiet SLIM VAT 3 jest narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą ułatwić swój proces rozliczenia podatkowego oraz uniknąć niepożądanych błędów w obsłudze VAT. Według rządowych planów, ma wejść w życie 1 kwietnia 2023 roku. Jest przeznaczony dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i są czynnymi podatnikami podatku VAT. Pakiet ma realizować postulaty zgłaszane do Ministerstwa Finansów przez polskich przedsiębiorców. Warto dodać, że wcześniej weszły w życie pakiety SLIM VAT oraz SLIM VAT 2 w 2021 roku. Zakładały one m.in.:

  • zmiany w transakcjach zagranicznych tj. uproszczenie importu towaru pod względem rozliczania podatku,
  • uregulowania korekty in minus w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  • możliwość odliczania podatku VAT, w przypadku, gdy czynny podatnik podatku od towarów i usług nie odliczył go w obowiązującym terminie.

Co  zakłada SLIM VAT 3?

Pakiet SLIM VAT 3 zakłada m.in. :

  • poprawę płynności finansowej firm – ma to nastąpić za sprawą zwiększenia limitu wartości sprzedaży małego podatnika, czyli podmiotu którego wartość sprzedaży wraz z podatkiem nie przekroczyła 2 milionów Euro. Wcześniej, było to 1,2 miliona Euro. Środki, które pochodzą z rachunku VAT będą mogły zostać wykorzystane na zapłatę m.in. podatku od sprzedaży detalicznej;
  • ograniczenie wymaganych formalności w obrocie międzynarodowym – od chwili wejścia pakietu w życie, wymóg posiadania faktury, która dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku z tego tytułu, nie będzie już obowiązywał;
  • mniejszą liczbę korekt oraz prostsze rozliczanie VAT – poprzez m.in. rezygnację z dokonania korekty jeśli różnica między proporcją wstępną, a tą ostateczną nie będzie przekraczała 2 p.p;
  • uproszczenia w kwestii raportowania rozliczeń – konkretnie tych, które dotyczą fakturowania i prowadzenia ewidencji sprzedaży przy stosowaniu kas rejestrujących;
  • przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej –  w ramach tego punktumają zostać ujednolicone przepisy, które dotyczą zasad wydawania jak i stosowania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT), Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) oraz Wiążącej Informacji o Pochodzeniu (WIP);
  • likwidację opłaty za wniosek o wydanie WIS – dotychczas było to 40 złotych;
  • efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa – rząd planuje wprowadzić do systemu finansów publicznych tzw. przegląd wydatków.

Wyrok TSUE w sprawie C-935/19 z dnia 15 kwietnia 2021 roku.

Jedną z przesłanek determinujących wprowadzenie nowego pakietu SLIM VAT do polskiego obrotu podatkowo prawnego był wydany w dniu 15 kwietnia 2021 roku Wyrok TSUE (sygn. C-953/19). Przedmiotem wydanego wyroku było wdrożenie nowych postanowień dotyczących sankcji w podatku VAT. Dotychczas sankcje były wyznaczane tak samo w przypadku błędów deklaracyjnych, jak i świadomego przestępstwa podatkowego. To zaś dla wielu podatników stanowiło zaprzeczenie zasady sprawiedliwości opodatkowania. Zgodnie z sentencją wyroku TSUE pomyłka nie będzie karana tak samo jak oszustwo. Obecnie art. 112b ustawy o VAT nakłada sztywno określone sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30%, 20% lub 15% kwoty zaniżonego zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy, sankcje nakładane będą uznaniowo z uwzględnieniem charakteru dokonanej czynności i dopełnieniu przez podatnika należytej staranności. Organy będą więc miały większą swobodę w dostosowywaniu wysokości sankcji do charakteru badanej sprawy. Warto dodać, iż maksymalne sankcje mają być stosowane tylko w przypadku stwierdzenia oszustwa podatkowego.

Podsumowanie

SLIM VAT 3 będzie projektem, który niezaprzeczalnie ułatwi funkcjonowanie wielu przedsiębiorcom. Nie tylko pod względem rozliczania VAT, ale i fakturowania, poprawy płynności finansowej czy też obrotów międzynarodowych. Ministerstwo Finansów deklaruje, iż Pakiet SLIM VAT 3 wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 roku.

W razie dodatkowych pytań dotyczących nowego pakietu SLIM VAT-3 – skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości, a także udzielimy konsultacji podatkowo-prawnej w zakresie prowadzonej działalności! Zachęcamy do skorzystania z eksperckiej wiedzy Moore Polska.

Autor

Aleksandra Gielec

Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}