fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Krajowy system e-faktur od 1 stycznia 2022 roku

system e-faktur

Od 1 stycznia 2022 roku zostanie wdrożony system e-faktur, który da możliwość wystawiania i otrzymywania nowego rodzaju faktur: faktur ustrukturyzowanych.

W dniu 4 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (pozycja UD159). Projekt ten wdraża Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz możliwość wystawiania i otrzymywania nowego rodzaju faktur tj. faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem tegoż systemu.

Pierwotną datą wejścia w życie omawianych przepisów miał być 1 października 2021 r. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Czym jest KSeF?

Według aktualnych planów Ministerstwa Finansów korzystanie z KSeF  będzie dobrowolne, ale docelowo od 2023 r. planuje się objąć obowiązkiem elektronicznego fakturowania wszystkie podmioty.

Krajowy System e-Faktur jest projektowany jako systemem teleinformatycznym, służący do otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Po wprowadzeniu do niego danych faktury, będzie on przydzielał jej unikalny numer identyfikujący oraz weryfikował zgodność danych w niej zawartych ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura ma być uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia jej przez system numeru identyfikacyjnego.

Pomoc Ministerstwa w systemie e-faktur

Należy wskazać, iż o ile komentowane przepisy wejdą w życie, to z dniem 1 stycznia 2022 r. faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z trzech dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Aby umożliwić terminowe dostosowanie systemów informatycznych podatników do KSeF, Ministerstwo Finansów opublikowało roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury oraz zestaw przykładowych plików e-Faktury, które obrazują sposób wypełnienia struktury w określonych przypadkach. Docelowo struktura logiczna e-Faktury, jako elektroniczny wzór dokumentu, zostanie opublikowana przez Ministerstwo Finansów na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP.

Dlaczego warto?

Czynnikiem  zachęcającym podatników do korzystania z KSeF ma być szybszy zwrot podatku VAT w terminie 40 zamiast obecnych 60 dni. Niemniej, aby móc skorzystać z tego ,,przywileju’’ podatnicy będą zobligowani m.in. do wystawiania w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktur ustrukturyzowanych oraz posiadania statusu podatnika VAT czynnego dłużej niż 12 miesięcy. Niemniej, kwota podatku VAT naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 3 tys. zł. Jest to ewidentny mankament projektowych przepisów.

Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagać akceptacji odbiorcy faktury. Projektowane przepisy zakładaj, iż w sytuacji, gdy odbiorca faktury ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, wystawca zachowa prawo do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie, astępnie wystawioną w ten sposób fakturę będzie zobowiązany przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób (np. e-mailem w postaci elektronicznej).

Faktura ustrukturyzowana będzie mogła być korygowana jedynie w postaci faktury ustrukturyzowanej wystawionej za pośrednictwem KSeF. Jak również, na ten moment,
w KSeF nie będzie możliwości wystawiania VAT RR, jak i faktury pro forma.

Podatnicy, którzy zdecydują się skorzystać z KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku przechowywania i archiwizacji faktur przez okres 10 lat.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi KSeF, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Paulina Markowska

Menedżer Działu Podatkowego

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}