fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Krajowy system e-faktur od 1 stycznia 2022 roku

system e-faktur

Od 1 stycznia 2022 roku zostanie wdrożony system e-faktur, który da możliwość wystawiania i otrzymywania nowego rodzaju faktur: faktur ustrukturyzowanych.

W dniu 4 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (pozycja UD159). Projekt ten wdraża Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz możliwość wystawiania i otrzymywania nowego rodzaju faktur tj. faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem tegoż systemu.

Pierwotną datą wejścia w życie omawianych przepisów miał być 1 października 2021 r. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Czym jest KSeF?

Według aktualnych planów Ministerstwa Finansów korzystanie z KSeF  będzie dobrowolne, ale docelowo od 2023 r. planuje się objąć obowiązkiem elektronicznego fakturowania wszystkie podmioty.

Krajowy System e-Faktur jest projektowany jako systemem teleinformatycznym, służący do otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Po wprowadzeniu do niego danych faktury, będzie on przydzielał jej unikalny numer identyfikujący oraz weryfikował zgodność danych w niej zawartych ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura ma być uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia jej przez system numeru identyfikacyjnego.

Pomoc Ministerstwa w systemie e-faktur

Należy wskazać, iż o ile komentowane przepisy wejdą w życie, to z dniem 1 stycznia 2022 r. faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z trzech dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Aby umożliwić terminowe dostosowanie systemów informatycznych podatników do KSeF, Ministerstwo Finansów opublikowało roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury oraz zestaw przykładowych plików e-Faktury, które obrazują sposób wypełnienia struktury w określonych przypadkach. Docelowo struktura logiczna e-Faktury, jako elektroniczny wzór dokumentu, zostanie opublikowana przez Ministerstwo Finansów na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP.

Dlaczego warto?

Czynnikiem  zachęcającym podatników do korzystania z KSeF ma być szybszy zwrot podatku VAT w terminie 40 zamiast obecnych 60 dni. Niemniej, aby móc skorzystać z tego ,,przywileju’’ podatnicy będą zobligowani m.in. do wystawiania w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktur ustrukturyzowanych oraz posiadania statusu podatnika VAT czynnego dłużej niż 12 miesięcy. Niemniej, kwota podatku VAT naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 3 tys. zł. Jest to ewidentny mankament projektowych przepisów.

Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagać akceptacji odbiorcy faktury. Projektowane przepisy zakładaj, iż w sytuacji, gdy odbiorca faktury ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, wystawca zachowa prawo do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie, astępnie wystawioną w ten sposób fakturę będzie zobowiązany przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób (np. e-mailem w postaci elektronicznej).

Faktura ustrukturyzowana będzie mogła być korygowana jedynie w postaci faktury ustrukturyzowanej wystawionej za pośrednictwem KSeF. Jak również, na ten moment,
w KSeF nie będzie możliwości wystawiania VAT RR, jak i faktury pro forma.

Podatnicy, którzy zdecydują się skorzystać z KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku przechowywania i archiwizacji faktur przez okres 10 lat.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi KSeF, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Paulina Markowska

Menedżer Działu Podatkowego

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}