fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Ekwiwalent za wyposażenie do pracy zdalnej bez PIT

Czy dofinansowanie przez pracodawcę wyposażenie w domu pracownika jest obciążone podatkiem dochodowym (PIT)? Czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie?

W czasie pandemii praca zdalna zagościła na stałe w wielu branżach. Dla wielu pracowników mieszkanie stało się jednocześnie biurem. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy zostawi postawieni w nowej sytuacji, w obliczu której pojawiło się wiele pytań i problemów do rozwiązania.

Obecne zasady pracy zdalnej wynikają z art. 3 ust.1 tzw. „Tarczy kryzysowej”:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”

Ustawa określa ogólne warunki pracy zdalnej, jednak wiele kwestii pozostawiła bez odpowiedzi. Brakuje szczegółowych regulacji dotyczących np. wypadków przy pracy, zasad BHP, czy zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem pracy w domu.

Pracownicy w trakcie pracy zdalnej często ponoszą dodatkowe koszty, takie jak wyższe rachunki za energię czy internet. Nigdzie jednak nie zostały określone jasne zasady rekompensaty poniesionych nakładów. 

Często powyższe kwestie pracodawcy starają się uregulować sami, głównie uwzględniając zapis o pracy zdalnej np. w regulaminie pracy. Pojawiły się jednak pytania, czy taka rekompensata stanowi przychód pracownika i powinna zostać opodatkowana.

Rekompensata za pracę zdalną bez podatku

Pojawiły się pierwsze odpowiedzi na nurtujące pracodawców pytania. Dostarczył ich Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych w ostatnim czasie interpretacjach.

W interpretacji z 1 lutego 2021 nr 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK, zaznaczył, że to po stronie pracodawcy leży obowiązek zapewnienia narzędzi potrzebnych do pracy zdalnej i na gruncie podatku dochodowego po stronie pracownika nie powstaje przychód. Co ważne, nie ma znaczenia czy pracodawca sam zapewni pracownikowi potrzebne narzędzia, czy dokona rekompensaty pieniężnej poniesionych kosztów. Taki stan rzeczy został potwierdzony w kolejnych interpretacjach:

– o sygn. 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK (nie będzie stanowił przychodu ze stosunku pracy zwrot kosztów za zakup sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej)

– sygn.0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS (kwota ekwiwalentu za internet i energię elektryczną nie będą stanowiły przychodu pracownika).

Autor

Katarzyna Wojnarowska

Kierownik Zespołu Działu Biura Rachunkowego

Zapraszam do kontaktu

Emilia Adamiec-Brancewicz
Zastępca Dyrektora Działu Biura Rachunkowego, Prokurent
+48 505 524 920

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.