Ekwiwalent za wyposażenie do pracy zdalnej bez PIT

Czy dofinansowanie przez pracodawcę wyposażenie w domu pracownika jest obciążone podatkiem dochodowym (PIT)? Czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie?

W czasie pandemii praca zdalna zagościła na stałe w wielu branżach. Dla wielu pracowników mieszkanie stało się jednocześnie biurem. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy zostawi postawieni w nowej sytuacji, w obliczu której pojawiło się wiele pytań i problemów do rozwiązania.

Obecne zasady pracy zdalnej wynikają z art. 3 ust.1 tzw. „Tarczy kryzysowej”:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”

Ustawa określa ogólne warunki pracy zdalnej, jednak wiele kwestii pozostawiła bez odpowiedzi. Brakuje szczegółowych regulacji dotyczących np. wypadków przy pracy, zasad BHP, czy zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem pracy w domu.

Pracownicy w trakcie pracy zdalnej często ponoszą dodatkowe koszty, takie jak wyższe rachunki za energię czy internet. Nigdzie jednak nie zostały określone jasne zasady rekompensaty poniesionych nakładów. 

Często powyższe kwestie pracodawcy starają się uregulować sami, głównie uwzględniając zapis o pracy zdalnej np. w regulaminie pracy. Pojawiły się jednak pytania, czy taka rekompensata stanowi przychód pracownika i powinna zostać opodatkowana.

Rekompensata za pracę zdalną bez podatku

Pojawiły się pierwsze odpowiedzi na nurtujące pracodawców pytania. Dostarczył ich Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych w ostatnim czasie interpretacjach.

W interpretacji z 1 lutego 2021 nr 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK, zaznaczył, że to po stronie pracodawcy leży obowiązek zapewnienia narzędzi potrzebnych do pracy zdalnej i na gruncie podatku dochodowego po stronie pracownika nie powstaje przychód. Co ważne, nie ma znaczenia czy pracodawca sam zapewni pracownikowi potrzebne narzędzia, czy dokona rekompensaty pieniężnej poniesionych kosztów. Taki stan rzeczy został potwierdzony w kolejnych interpretacjach:

– o sygn. 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK (nie będzie stanowił przychodu ze stosunku pracy zwrot kosztów za zakup sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej)

– sygn.0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS (kwota ekwiwalentu za internet i energię elektryczną nie będą stanowiły przychodu pracownika).

Autor
Menedżer Zespołu w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Zastępca Dyrektora Działu Usług Księgowych, Prokurent
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
Czy fundacja rodzinna będzie narzędziem, które rozwiąże problemy dotyczące sukcesji firm rodzinnych? Czy zoptymalizuje ten proces pod względem podatkowym?
13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej już w kwietniu 2023.
Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!

Usługi