fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Zwalniać czy nie zwalniać?

zwolnienie

Czy zwolnienie części załogi to dobre rozwiązanie w dobie kryzysu? Jakie konsekwencje takiej decyzji nastąpią w krótkim i w długim okresie?

Sytuacja gospodarcza kolejny raz zmusza pracodawców do pochylenia się nad problemem oszczędności i utrzymania się na rynku. Wielu przedsiębiorców uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest redukcja etatów. Ale czy tak jest na pewno?

Jak decyzja o redukcji etatów może wpłynąć na przedsiębiorstwo?

Obniżenie liczebności składu osobowego w firmie z pewnością szybko wpłynie in plus na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Jednak, gdy takiemu rozwiązaniu przyjrzymy się dokładniej i z szerszej perspektywy, może okazać się, że jest ono nieopłacalne. Straty jakie ponosi firma w związku ze zwolnieniami pracowników wbrew pozorom są znaczące. Pamiętajmy, że to ludzie tworzą zespół i atmosferę, ich praca generuje zyski. Utrata jednego ogniwa często bywa krytyczna dla całego zespołu. Pracownicy, im bezpieczniej czują się w swojej firmie, tym bardziej doceniają swoje miejsce pracy. Dzięki temu pracują z większą chęcią i wydajnością.

Każdy pracownik wnosi do przedsiębiorstwa nie tylko siłę roboczą, ale również intelekt, pomysły, wiedzę i charakterystyczne dla niego umiejętności interpersonalne. Doświadczenie zawodowe i długotrwałe znajomości z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi czy przedstawicielami urzędów państwowych pozwalają mu na utrzymanie sprawności w wykonywaniu powierzonych obowiązków. W przypadku podjęcia decyzji o zwolnieniu pracownika pracodawca straci wszystkie relacje, które wypracowała dana osoba.

Zwolnieniu, czy to indywidualnemu czy grupowemu, towarzyszy ogólny chaos organizacyjny. Nowo powstała sytuacja, w wyniku której zabrakło nagle osób, z którymi zespół współpracował, generuje stres i zamieszanie. Każdy pracownik w firmie pełni określoną rolę. Brak jednego z nich może spowodować powstanie luki informacyjnej i kompetencyjnej. To zaś generuje trudności w komunikacji i realizacji zadań oraz odpowiedzialności za nie.

Jakie są inne konsekwencje zwolnień?

Podjęta decyzja o zwolnieniach z pewnością nie wpłynie korzystnie na wizerunek pracodawcy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz struktury przedsiębiorstwa. Istnieje ryzyko, że pracownicy, którzy pozostaną w firmie sami zaczną rozglądać się za nowym miejscem pracy, w związku z poczuciem niepewności. W przypadku rozszerzenia zakresu ich obowiązków w ramach zastępowania zwalnianych osób, będą ulegać frustracji i poczuciu wykorzystania. Potencjalni kandydaci natomiast, dobrze zorientowani w rynku pracy, starają się takich firm unikać i nie będą zainteresowani składaniem do nich aplikacji.

Należy przy tym pamiętać, że pozyskanie odpowiedniego pracownika wiąże się z wysokim kosztem. Inwestycje przedsiębiorcy w proces rekrutacji, badania lekarskie, szkolenia BHP, czas na wdrożenie pracownika, dodatkowe kursy czy szkolenia zawodowe zostają utracone w przypadku rozwiązania umowy. Im krócej taka osoba pozostawała na stanowisku, tym większa strata dla pracodawcy.

Warto uświadomić sobie, że nawet na podstawowym stanowisku wiedza i doświadczenie pracowników to baza pozwalająca na sprawne działanie i rozwój firmy. Świadomość ta pozwala  spojrzeć z dystansem na redukcje etatów. Realna ocena korzyści i strat spowodowanych taką decyzją to nie lada wyzwanie strategiczne dla prowadzących przedsiębiorstwo.

Jak zachować kompletny zespół w przedsiębiorstwie?

Pracodawca, który dba o swoich pracowników i szuka rozwiązań dobrych zarówno dla siebie, jak i dla nich, może liczyć na większe wsparcie swojego zespołu. Dzięki takiemu postępowaniu zdobywa również większą przychylność dla podejmowanych działań w firmie. Klarowne zasady, przejrzyste działania i konkretne rozwiązania przekładają się zarówno na solidarność wśród pracowników, jak i na większą skłonność do akceptacji zmian.

W Kodeksie pracy znajdziemy kilka opcji ułatwiających przedsiębiorcom utrzymanie się na rynku podczas kryzysu.  Warto się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji o zwolnieniach. Wśród dostępnych do wdrożenia możliwości należą między innymi:

  • redukcja wynagrodzeń poprzez tymczasowe wstrzymanie premii lub dodatków;
  • czasowe zmniejszenie wymiaru etatu;
  • zmiana obowiązków w ramach zajmowanego stanowiska, gdy nastąpi okresowy spadek  zapotrzebowania na konkretne prace;
  • przeniesienie na inne stanowisko pracy;
  • wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego w połączeniu z elastycznym lub/i równoważnym systemem czasu pracy – pracodawca ma wówczas większą elastyczność przy ustalaniu rozkładu czasu pracy;
  • porozumienie z pracownikami w kwestii wykorzystania urlopu bezpłatnego z możliwością oddelegowania do pracy w innej firmie;
  • zawieszenie firmowych przywilejów, które generują koszty dla pracodawcy.

Wszelkie ustalone zmiany przedsiębiorca może wprowadzić poprzez podpisanie porozumień z pracownikami lub przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.

Jakie są też inne możliwości w dobie kryzysu?

Kolejnym sposobem na oszczędności w przedsiębiorstwie jest rzetelne przyjrzenie się dotychczasowym wydatkom. Koszty można obniżyć: poprzez ograniczenie zapotrzebowania na zakupy administracyjne lub poprzez zmianę dostawcy, na oferującego korzystniejsze ceny. Produkty, komponenty czy usługi, z których korzysta dana firma, mogą także zostać objęte tymczasowym rabatem w ramach umów między przedsiębiorstwami.

Racjonalne gospodarowanie materiałami i artykułami wykorzystywanymi w codziennej pracy, może zaprocentować oszczędnością w największą wartość firmy jaką są pracownicy.

Pamiętajmy, że kryzys ekonomiczny nie jest zjawiskiem stałym. Sytuacja gospodarcza ulega fluktuacjom, a warunki prowadzenia działalności mogą ulec poprawie szybciej niż się tego spodziewamy. Stała i doświadczona kadra jest w takiej sytuacji bezcenna. Znaczna oszczędność wynika wtedy także z uniknięcia kosztów rekrutacji – zarówno finansowych jak i czasowych.

Wniosek nasuwa się jeden: pochopne decyzje o redukcji etatów prowadzą do – zwykle nieodwracalnej – utraty doświadczonych i cenionych pracowników.

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań, wątpliwości serdecznie – zapraszamy do kontaktu.

Autor

Monika Srzednicka

Asystentka ds. Kadrowo-Płacowych

Zapraszamy do kontaktu

Anna Niegowska-Warowna
Menedżer Zespołu w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych
+48 502 022 771

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}