Tag: wycena bilansowa

Kategorie bloga
Kategorie bloga
Usługi
Usługi
Banki, podobnie do pozostałych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, są zobowiązane do wykonania wyceny bilansowej swoich składników aktywów i pasywów.