Tag: art. 49 Ustawy o Rachunkowości

Kategorie bloga
Kategorie bloga
Usługi
Usługi
Sprawozdanie z działalności sporządzone zgodnie z nadrzędnym jego celem stanowi potężne uzupełnienie danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym!