Tag: aktywa

Kategorie bloga
Kategorie bloga
Usługi
Usługi
Jak wygląda amortyzacja na gruncie podatku CIT? Jakie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jej podlegają?
Prace rozwojowe – pozycja wstydliwa w bilansie, czy duma mojej firmy? Jakie jest 5 mitów, jakim ulegają CFO w tym zakresie? Odpowiadamy!
Nie rzadziej niż na każdy dzień bilansowy Spółka winna ustalić, czy aktywa przez nią posiadane nie utraciły wartości. Jakie są przesłanki świadczące o utracie wartości, jakie aktywa mogą wartość utracić? O tym wszystkim – w dalszej części artykułu.