Pokolenia a rynek pracy

Czy naprawdę to, z jakiego pokolenia pochodzimy, ma wpływ na nasze postrzeganie pracy i przywiązanie do niej? Czy rzeczywiście rekruterzy i osoby odpowiedzialne za HR w firmach powinny brać pod uwagę różnice pokoleniowe? Jak bardzo, to kiedy się urodziliśmy, oddziałuje na nasze wymagania dotyczące rozwoju zawodowego?

Pokolenie to grupa osób urodzonych w określonym czasie, zazwyczaj obejmującym kilka lat lub dekad. Cechuje je wspólny kontekst historyczny, kulturowy i społeczny, który kształtuje ich wartości, przekonania i podejście do życia.

Pokolenie Baby Boomers, Pokolenie X, Millennialsi (Pokolenie Y) i Pokolenie Z – każde z nich posiada unikalne cechy i oczekiwania w zakresie życia prywatnego, jak i zawodowego. Zrozumienie tych różnic w podejściu do pracy jest istotne dla efektywnego zarządzania personelem i strategii rekrutacji.

NAZWA POKOLENIAURODZENI W LATACH
Baby Boomers1946 – 1964
Pokolenie X1965 – 1980
Pokolenie Y / Millennialsi1981 – 1996
Pokolenie Zpo 1997

Warto jednak pamiętać, że przedstawione poniżej przykłady mają charakter ogólny. Powszechnie przecież wiadomo, że od reguł znajdują się wyjątki i generalnie – nie należy szufladkować w stereotypy.

Różnice w podejściu do pracy między różnymi pokoleniami

W miarę jak pokolenia ewoluują i zmieniają się, przekształceniom również ulegają ich podejście do pracy i oczekiwania wobec pracodawców. Jakie są zatem te różnice?

POKOLENIE BABY BOOMERS (URODZENI W LATACH 1946-1964)

Baby Boomers to pokolenie, które doświadczyło powojennej prosperity i wzrostu gospodarczego. Ich wartościami są stabilność i długi staż w jednej firmie. Często wybierają pracę na całe życie, mocno się z nią utożsamiają i raczej nie są gotowi na zmianę miejsca pracy. Są przywiązani do tradycyjnych hierarchii i struktur organizacyjnych, co sprawia, że ważne jest dla nich posiadanie jasno określonej ścieżki kariery oraz hierarchii. Komunikacja w formie papierowej i osobisty kontakt  jest dla nich nadal ważna, a relacje z przełożonymi odgrywają istotną rolę. Baby Boomers są zazwyczaj bardziej zmotywowani osiągnięciami zawodowymi niż równowagą między pracą a życiem prywatnym.

W przypadku rekrutacji i zarządzania Baby Boomers istotne jest oferowanie im możliwości rozwoju zawodowego, docenianie ich doświadczenia i zapewnienie stabilnych ścieżek kariery. Jednocześnie, warto zadbać o komunikację w tradycyjny sposób i wspierać ich potrzeby związane z równowagą między pracą a życiem prywatnym.

POKOLENIE X (URODZENI W LATACH 1965-1980)

Pokolenie X weszło na rynek pracy w okresie transformacji kulturowej i technologicznej. Są to osoby zdecydowanie bardziej niezależne i sceptyczne wobec hierarchii, czy konwenansów niż Baby Boomers. Cenią pracę zdalną i elastyczność w kwestii harmonogramu i godzin pracy. Pokolenie X jest zasadniczo technologicznie kompetentne, ale nadal częściej cenią osobisty kontakt niż, chociażby, pokolenie Z. Oczekują równowagi między pracą a życiem prywatnym (work-life balance) i są bardziej otwarci na zmiany i różnorodność w miejscu pracy.

Podczas rekrutacji i zarządzania Pokoleniem X bardzo ważne jest zapewnienie im elastyczności w pracy i możliwości rozwoju zawodowego. Powinni być zachęcani do korzystania z technologii, ale warto również tworzyć okazje do osobistego kontaktu i współpracy. Dla tego pokolenia, istotne jest oferowanie jasnych ścieżek awansu i innowacyjnych rozwiązań w pracy.

POKOLENIE Y (MILLENNIALS, URODZENI W LATACH 1981-1996)

Millennials, znani także jako Pokolenie Y, wchodzą na rynek pracy z nowymi oczekiwaniami i wartościami. Są zafascynowani technologią i oczekują cyfrowych narzędzi w pracy, co sprawia, że są świetnymi kandydatami do roli w dziale IT. Są bardziej zmotywowani rozwojem zawodowym, feedbackiem i znaczeniem swojej pracy niż poprzednie pokolenia. Cenią równowagę między pracą a życiem prywatnym i oczekują elastycznych opcji pracy zdalnej. Mogą być bardziej wymagający w kwestii wartości i misji firmy, co oznacza, że etyka i cele organizacji są dla nich istotne. Jednocześnie – nie przywiązują się tak mocno do jednego miejsca pracy.

Rekrutacja i zarządzanie Millennialami wymagają nowatorskiego podejścia. Dla nich istotne jest zapewnienie możliwości rozwoju i nauki, a także regularny feedback. Praca zdalna i elastyczne godziny pracy mają  olbrzymie znaczenie. Firmy powinny również promować swoje wartości i misję, aby przyciągnąć i zatrzymać młodych pracowników, ale także oferować pakiety benefitów (wellbeing) oraz dawać możliwość zachowania work-life balance.

POKOLENIE Z (URODZENI PO 1997 ROKU)

Pokolenie Z to pierwsze pokolenie wychowane w erze cyfrowej. Są zazwyczaj bardziej technologicznie uzdolnieni niż poprzednie pokolenia, przez co nierzadko oczekują szybkiego tempa pracy, krótkich cykli komunikacji i łatwego dostępu do informacji. Cenią różnorodność, włączenie społeczne i podkreślanie znaczenia swojej pracy. Elastyczność w zakresie harmonogramu i pracy zdalnej jest dla nich standardem, a korzystanie z najnowszych technologii jest naturalne.

Rekrutacja i zarządzanie Pokoleniem Z wymaga dostosowania się do cyfrowego świata. Firmy powinny oferować nowoczesne narzędzia i platformy, które umożliwią efektywną pracę i komunikację. Młodzi pracownicy zazwyczaj oczekują szybkich ścieżek awansu i różnorodnych projektów, które zapewnią im znaczenie w pracy.

Strategie rekrutacji i zarządzania personelem a pokolenia

Skoro zatem pokolenia tak się miedzy sobą różnią, to czy jest możliwość, aby umiejętnie dostosować procesy rekrutacji i zarządzania personelem w organizacji? – tak! Istnieje kilka ciekawych strategii, które można wykorzystać.

1. Dostosowanie procesów rekrutacyjnych

Firmy powinny dostosować swoje procesy rekrutacyjne do oczekiwań różnych pokoleń. Dla Baby Boomers ważne jest, aby podkreślić stabilność i długotrwałą współpracę z firmą. Natomiast dla Millennialsów i Pokolenia Z, warto podkreślić innowacyjność, rozwój zawodowy i możliwości pracy zdalnej.

2. Różnorodność w zespołach

Warto tworzyć zespoły, które odzwierciedlają różnorodność wiekową. Mieszane zespoły pokoleniowe mogą być bardziej kreatywne i skuteczne, a różnorodność perspektyw może prowadzić do lepszych rozwiązań problemów. Zarówno dojrzałość życiowa, jak i młodzieńcza ciekawość i odwaga wnoszą ogromną wartość w życie zespołu i jego kreatywność.

3. Programy rozwoju zawodowego

Wszystkie pokolenia cenią możliwości rozwoju zawodowego, ale różne grupy mogą preferować różne formy rozwoju. Baby Boomers mogą docenić tradycyjne programy szkoleniowe, podczas gdy Millennialsi i Pokolenie Z mogą preferować elastyczne opcje e-learningu.

4. Komunikacja i feedback

Firmy powinny dostosować swoje praktyki komunikacyjne do oczekiwań różnych pokoleń. Baby Boomers mogą cenić osobiste spotkania, podczas gdy młodsze pokolenia mogą preferować komunikację online. Regularny feedback i otwarta komunikacja są kluczowe dla wszystkich grup wiekowych.

5. Elastyczność i równowaga między pracą a życiem prywatnym:

Firmy powinny oferować elastyczne opcje pracy, takie jak praca zdalna i elastyczne godziny pracy, aby zaspokoić oczekiwania dotyczące równowagi między pracą a życiem prywatnym. To jest istotne zwłaszcza dla pokolenia Millennialsów i Pokolenia Z.

Podsumowanie – różnice pokoleniowe a praca w jednej firmie

Różnice w podejściu do pracy między różnymi pokoleniami stanowią wyzwanie, ale także okazję dla firm. Rozumienie tych różnic i dostosowanie strategii rekrutacji i zarządzania personelem może przynieść korzyści w postaci zróżnicowanego i zmotywowanego zespołu.

Firmy, które potrafią skutecznie zarządzać wielopokoleniowym personelem, są bardziej elastyczne i przygotowane na zmiany, co jest kluczowe w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Warto zatem otwierać się na różnorodność w zatrudnieniu – tworzyć mieszane zespoły: wszak to właśnie wiedza przekazywana między sobą sprawia, że przedsiębiorstwo cały czas się rozwija. Tak jak młodsze pokolenia mogą czerpać z doświadczeń tych starszych – tak starsze pokolenia mogą się wiele nauczyć technologicznie od młodszych. Zupełnie, jak w Moore Polska, bo taka synergia zawsze oznacza sukces.

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer ds. marketingu i komunikacji
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi