Magdalena Kupczak

Asystent Biegłego Rewidenta

Artykuły

W okresie Świąt Bożego Narodzenia chętnie obdarowujemy prezentami bliskie nam osoby i nierzadko angażujemy się w akcje charytatywne, aby pomóc potrzebującym.