fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


O ile wzrośnie minimalne wynagrodzenie 2022 roku?

Minimalne wynagrodzenie

Nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. – jakiej kwoty możemy się spodziewać?

Minimalne wynagrodzenie jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do 15 czerwca, zgodnie z Ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów ma obowiązek przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję m.in. minimalnego wynagrodzenia na rok następny.

W 2021 roku ten ustawowy termin został przekroczony, w związku z czym Rada Ministrów była zobowiązana do ustalenia wysokości płacy minimalnej w drodze rozporządzenia. Projekt rozporządzenia zmieniającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku został przedstawiony 16 lipca 2021 r. przez Radę Ministrów.

Zmiany zaproponowane w projekcie

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiedziało, że w 2022 roku minimalne wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie o 200,00 zł brutto (czyli o 7,1%) w porównaniu do bieżącego roku. Oznacza to, że w przyszłym roku najprawdopodobniej ukształtuje się ona na poziomie 3.000,00 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych miałaby wzrosnąć o 1,30 zł i osiągnąć wartość 19,60 zł brutto (obecnie jest to 18,30 zł brutto).

Wpływ podwyżek minimalnego wynagrodzenia na gospodarkę

Szacuje się, że zmiana wynagrodzenia obejmie ok. 2,2 mln pracowników. Według ustawodawców, w nawiązaniu do treści Oceny Skutków Regulacji, koszty proponowanej podwyżki w 2022 roku oscylować będą wokół kwoty 5,24 mld zł dla małych i średnich firm. Dla dużych podmiotów będzie to kwota około 789 mln zł.

Skutki podwyżki dla pracowników i pracodawców

Dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę planowany wzrost wynagrodzenia netto wyniesie 141,05 zł (2.202,72 zł w 2022 roku, przy obecnej kwocie „na rękę” 2.061,67 zł). Dotyczy to osób powyżej 26 roku życia, pracujących w miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem ulgi podatkowej i bez składek PPK. W związku z podwyżką, koszt wynagrodzenia takiego pracownika dla pracodawcy wzrośnie o około 240,00 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

Pracodawcy już właściwie zaakceptowali propozycję złożoną przez rząd. Co prawda, nie obyło się bez kontrowersji. Związki zawodowe oczekiwały bowiem znacznie wyższego poziomu i wynosił on wynosił 3.500,00zł brutto. Ostateczny termin uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia upłynie 15 września 2021 r.

Potrzebujesz pomocy w oszacowaniu, jak zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na finanse Twojej firmy? Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Kudyba
Menedżer zespołu w dziale Biura Rachunkowego
+48 502 022 539

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.