O ile wzrośnie minimalne wynagrodzenie 2022 roku?

Nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. – jakiej kwoty możemy się spodziewać?

Minimalne wynagrodzenie jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do 15 czerwca, zgodnie z Ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów ma obowiązek przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję m.in. minimalnego wynagrodzenia na rok następny.

W 2021 roku ten ustawowy termin został przekroczony, w związku z czym Rada Ministrów była zobowiązana do ustalenia wysokości płacy minimalnej w drodze rozporządzenia. Projekt rozporządzenia zmieniającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku został przedstawiony 16 lipca 2021 r. przez Radę Ministrów.

Zmiany zaproponowane w projekcie

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiedziało, że w 2022 roku minimalne wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie o 200,00 zł brutto (czyli o 7,1%) w porównaniu do bieżącego roku. Oznacza to, że w przyszłym roku najprawdopodobniej ukształtuje się ona na poziomie 3.000,00 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych miałaby wzrosnąć o 1,30 zł i osiągnąć wartość 19,60 zł brutto (obecnie jest to 18,30 zł brutto).

Wpływ podwyżek minimalnego wynagrodzenia na gospodarkę

Szacuje się, że zmiana wynagrodzenia obejmie ok. 2,2 mln pracowników. Według ustawodawców, w nawiązaniu do treści Oceny Skutków Regulacji, koszty proponowanej podwyżki w 2022 roku oscylować będą wokół kwoty 5,24 mld zł dla małych i średnich firm. Dla dużych podmiotów będzie to kwota około 789 mln zł.

Skutki podwyżki dla pracowników i pracodawców

Dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę planowany wzrost wynagrodzenia netto wyniesie 141,05 zł (2.202,72 zł w 2022 roku, przy obecnej kwocie „na rękę” 2.061,67 zł). Dotyczy to osób powyżej 26 roku życia, pracujących w miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem ulgi podatkowej i bez składek PPK. W związku z podwyżką, koszt wynagrodzenia takiego pracownika dla pracodawcy wzrośnie o około 240,00 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

Pracodawcy już właściwie zaakceptowali propozycję złożoną przez rząd. Co prawda, nie obyło się bez kontrowersji. Związki zawodowe oczekiwały bowiem znacznie wyższego poziomu i wynosił on wynosił 3.500,00zł brutto. Ostateczny termin uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia upłynie 15 września 2021 r.

Potrzebujesz pomocy w oszacowaniu, jak zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na finanse Twojej firmy? Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Usług Księgowych
Gdańsk-Oliwa

Może Cię zainteresować

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej od 2021 roku został zatwierdzony przez Radę Ministrów. O czym musisz pamiętać?

Usługi