Niższe koszty energii dzięki „uldze w opłatach OZE” – jakie korzyści ma odbiorca przemysłowy?

OZE (Odnawialne Źródła Energii) to temat istotny dla przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa, które zużywają powyżej 100 GWh rocznie, ale też te które zużywają zdecydowanie mniej energii a spełnią określone w ustawie OZE warunki mogą uzyskać znaczące ulgi.
Wsparcie, jakie mogą uzyskać w ramach ulgi związanej z korzystaniem z takich źródeł, przekłada się na wprost na mniejsze koszty energii elektrycznej. Dlatego warto wiedzieć kogo określa się mianem odbiorcy przemysłowego.

Kim jest odbiorca przemysłowy?

Odbiorcą przemysłowym jest przedsiębiorca, który prowadzi działalności w określonej gałęzi przemysłowej, tj. np. wydobycie surowców naturalnych (węgla kamiennego albo rud metali niezależnych), przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkcja przedmiotów z drewna lub korka (poza meblami), produkcja papieru czy wreszcie przetwórstwo metali (dotyczy to hut, odlewni).

Przedsiębiorstwo takie musi charakteryzować się odpowiednim współczynnikiem intensywności zużycia energii elektrycznej co oznacza, że koszty energii muszą być istotnym wydatkiem w strukturze kosztów.

Jeśli przedsiębiorca chciałby dowiedzieć się, czy zalicza się do grona odbiorców przemysłowych, powinien więc dowiedzieć się, jakie branże wpisują się pod taką działalność, a także sprawdzić, jak dużo zużywa się w firmie co roku energii elektrycznej.

Jakie korzyści mają odbiorcy przemysłowi ze wdrażania odnawialnych źródeł energii w swojej firmie?

Przede wszystkim odbiorcy przemysłowi mogą się spodziewać, że będą ponosić mniejsze opłaty związane z kosztami energii elektrycznej, w zakresie dotyczącym Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Mniejsze wydatki odnoszą się zarówno do kosztów związanych z zakupem energii (obrót), jak i kosztów dystrybucji.

Od czego zależą korzyści finansowe związane z ulgą OZE?

To, jak duże będą to oszczędności, zależy głównie od wskaźnika współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Im przedsiębiorstwo więcej zużywa energii (tym udział opłat związanych z OZE jest większy), tym uzyskuje większą ulgę finansową.

Wysokość ulg została zestawiona w trzy przedziały, ze względu na to, jak kształtuje się procentowo współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej. Zatem odbiorca przemysłowy może liczyć na ulgę w opłatach OZE w wysokości:

  • 20% (jeśli współczynnik wynosi od 3 do 20 procent),
  • 40% (gdy współczynnik wynosi od 20 do 40 procent),
  • 85% (jeśli współczynnik przekracza 40 procent).

Jak duże są ulgi OZE dla odbiorców przemysłowych pod względem finansowym?

By uświadomić sobie, jak duże są to oszczędności, wystarczy zwrócić uwagę, że już dla firmy, która zużywa rocznie 5 GWh energii z OZE, ulga finansowa wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami tutaj.

Jeżeli potrzebujsz wsparcia w sprawdzeniu, czy możesz korzystać z ulgi, skontaktuj się z nami! 

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Corporate Finance, Prokurent
Warszawa

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów