Krajowy System e-Faktur – na co się przygotować?

Przedsiębiorco – przygotuj się na Krajowy System e-Faktur! Dowiedz się jakie obowiązki i korzyści płyną z jego wprowadzenia.

Krajowy System e-faktur stanowi integralny system teleinformatyczny pozwalający na wystawianie, przechowywanie oraz wysyłanie faktur ustrukturyzowanych. Od 2022 roku funkcjonuje jako dobrowolna forma prowadzenia dokumentacji obok faktur papierowych oraz elektronicznych. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, od 01 lipca 2024r., KSeF zostanie wprowadzony jako obligatoryjny element w procesie fakturowania.

Jakie podmioty będą zobligowane do korzystania z KSeF?

Podmiotami zobowiązanymi do korzystania z Krajowego systemu e-Faktur będą przede wszystkim zdefiniowani w ustawie o podatku od towarów i usług czynni podatnicy VAT mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Dodatkowo do korzystania z KSeF mogą zostać zobligowani także przedsiębiorcy będący zwolnieni z podatku VAT, jednakże czas na wdrożenie systemu zostanie dla nich wydłużony do 01 stycznia 2025 roku.

Jakie wyłączenia przewiduje KSeF?

Zintegrowany system e-faktur co do zasady będzie dotyczył transakcji sprzedażowych B2B. Nie wszystkie dokumenty sprzedażowe zostaną więc włączone do KSeF. Do kategorii wyłączeń należeć będą dokumenty typu B2C, do których zaliczamy faktury oraz bilety konsumenckie. Faktura konsumencka to dokument zastępujący paragon fiskalny zawierający dane klienta ale bez numeru NIP nabywcy. Natomiast do kategorii biletów konsumenckich można zaliczyć paragony z płatnych dróg przejazdowych.

Z jakich narzędzi skorzystać, aby przygotować się na wprowadzenie KSeF?

Przedsiębiorca w ramach wdrożenia KSeF ma możliwość wystawiania faktur za pomocą:

  • Oprogramowania proponowanego przez Ministerstwo Finansów lub,
  • Komercyjnej wersji oprogramowania.

Obecnie na stronie Ministerstwa Finansów dostępna jest wersja testowa oprogramowania służącego do wystawiania faktur w systemie KSeF. Dzięki niej podatnicy mają możliwość zapoznać się z technicznymi aspektami systemu.

Korzyści płynące z cyfryzacji systemu faktur

Przede wszystkim system e-faktur będzie funkcjonował jako zintegrowany system przechowywania i wystawiania faktur. To natomiast na ujednolicenie dokumentacji, a także szybszy jej obieg. Główne korzyści wynikające z jego wdrożenia to min.:

  • Skrócony termin zwrotu podatku VAT z 60 do 40 dni,
  • Ujednolicenie dokumentacji między podmiotami,
  • Brak konieczności przechowywania i archiwizowania faktur przez podatnika,
  • Łatwiejsze księgowanie faktur,
  • Zwolnienie z obowiązku wysyłania JPK_FA.

Dodatkowo KSeF umożliwi także samofakturowanie. Sprzedawca będzie miał możliwość nadać uprawnienie do samofakturowania nabywcy. Taka procedura pozwoli nabywcy oraz podmiotom przez niego uprawionym na samodzielne wystawianie faktur.

Konsekwencje płynące z braku wprowadzenia KSeF od 01 lipca 2024r.

Wprowadzenie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur przyczyni się do wdrożenia przepisów prawnych regulujących konsekwencje wynikające z braku zastosowania systemu. Prace legislacyjne są wciąż w toku. Początkowe założenia jednak, kształtujące się z projektu nowelizacji ustawy o VAT, zakładają nałożenie na przedsiębiorcę kary w wysokości nawet do 100% kwoty podatku wynikającego z faktury. W przypadku natomiast wystawienia faktury bez wykazania kwoty podatku, kara może wynieść do 18,7% wysokości kwoty należnej wykazanej na fakturze. Warto jednak mieć na uwadze, że KSeF dla wielu przedsiębiorców będzie nowym wyzwaniem. W związku z tym Ministerstwo Finansów zapowiada odroczenie stosowania sankcji za błędy wynikające z korzystania z systemu do 2025 roku.

Podsumowanie

Wprowadzenie zintegrowanego systemu e-faktur co do zasady ma na celu ujednolicenie systemu wystawiania faktur, w taki sposób, aby ich funkcjonowanie w obrocie prawno-gospodarczym było jak najmniejszym obciążeniem dla przedsiębiorcy. Dodatkowo, cyfryzacja systemu wystawiania faktur łączy się także z szeregiem korzyści oferowanych przedsiębiorcy min. wspomniany już w artykule wcześniejszy termin zwrotu podatku VAT czy też zniesienie obowiązku przechowywania dokumentacji. Warto już teraz przygotować się na jego wprowadzenie, aby stopniowo sprawdzić jego funkcjonalności, a także szybciej zaadaptować się do nadchodzących zmian.

Zastanawiacie się nad wcześniejszym wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur? Macie pytania dotyczące nadchodzących zmian? Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor
Młodszy Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Czym jest śródroczna sprawozdawczość finansowa? Kogo obowiązuje? Jaki jest cel śródrocznej sprawozdawczości finansowej?
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.
Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!
Czym jest zwolnienie z VAT? W jakich sytuacjach można z niego skorzystać? Przedmiotowe i podmiotowe – czy można je stosować jednocześnie? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule!

Usługi