fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego

Darowizna

Zbliża się okres rozliczania z podatku dochodowego. Warto więc pamiętać o możliwości rozliczenia przekazanych darowizn w postaci ulgi podatkowej. Jest to bowiem korzyść dla obdarowanego i darczyńcy.

Wielu podatników kierując się potrzebą serca, wspiera organizacje pożytku publicznego przekazując na ich cel darowizny w postaci pieniężnej lub rzeczowej. Zbliżający się okres rozliczenia z podatku dochodowego to dobry czas aby podsumować przekazane darowizny, bowiem darowizna nie stanowi jedynie korzyści dla obdarowanego ale jest również korzyścią dla darczyńcy, którą darczyńca może rozliczyć w zeznaniu rocznym w postaci ulgi podatkowej.

Umowa darowizny

Umowę darowizny regulują przepisy kodeksu cywilnego zgodnie z którymi (Art. 888. § 1.) darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W przypadku darowizny pieniężnej nie ma konieczności zawierania umowy w formie pisemnej, wystarczy sama jej realizacji czyli przekazanie kwoty pieniężnej obdarowanemu.

Komu przysługuje ulga podatkowa?

Ulga podatkowa z tytułu darowizn przysługuje osobom, które w roku podatkowym, za który się rozliczają, przekazały darowizny na:

  • cele kultu religijnego,
  • działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,
  • cele krwiodawstwa,
  • działalność pożytku publicznego.

W przypadkach darowizn wymienionych powyżej, kwota odliczeń limitowana jest do kwoty 6% uzyskanego w danym roku dochodu (a zatem przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów).

W przypadku przekazywania darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego, kwota odliczenia nie jest limitowana procentem uzyskanego dochodu. Brak jest limitu maksymalnego odliczanej wartości darowizny, można odliczyć ją w całości do wysokości osiągniętego dochodu.

Dokumentacja przekazanej darowizny

Aby skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu przekazanej darowizny, fakt ten należy odpowiednio udokumentować. W przypadku darowizny pieniężnej wystarczy posiadać dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy. W przypadku darowizny innej niż pieniężna wymagany jest dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Odrębnie od powyższych odliczeń można przekazać 1% podatku zapłaconego w roku podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego. Kwota 1% nie wpływa na wcześniej wskazane darowizny. Są to dwie zupełnie niezależne instytucje. Na rzecz tej samej organizacji można przekazać darowiznę oraz 1% podatku. Można również przekazać wiele darowizn na rzecz wielu organizacji oraz skorzystać z przekazania 1% podatku.

W razie dodatkowych pytań – serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Patrycja Jankowska

Kierownik Zespołu w Dziale Audytu

Zapraszamy do kontaktu

Krzysztof Oczko
Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11891
+48 502 260 988

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}