Polski Funduszu Rozwoju – czy firma musi zapłacić podatek od subwencji PFR?

Pojawiła się interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której przyjęto stanowisko, że umorzona część otrzymanej subwencji z PFR będzie stanowiła przychód podatkowy przedsiębiorcy.

Otrzymanie i spłata środków z PFR

Otrzymanie środków z PFR jest dla przedsiębiorcy neutralne podatkowo. Podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanego finansowania. Przedsiębiorca może przeznaczyć całą otrzymaną kwotę na pokrycie kosztów działalności. Analogicznie więc neutralna podatkowo będzie także spłata pożyczki.

Koszty pokryte środkami z PFR

Wydatki sfinansowane z udzielonych przez PFR środków podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych. Jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Co ważne, nie będzie miało na to wpływu umorzenie części pożyczki w przyszłości.

Umorzenie części pożyczki

Do przychodów podatkowych zaliczyć należy wartość umorzonych zobowiązań z tytułu uzyskanego finansowania. Potwierdzają to pierwsze interpretacje podatkowe.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, interpretacja potwierdza że subwencję należy w całości potraktować jak pożyczkę

dyrektor KIS w interpretacji o sygn. 0115KDIT3.4011434.2020.3.AWO

Zatem o ile sam fakt otrzymania subwencji finansowej jest obojętny podatkowo, o tyle jej umorzenie stanowić będzie dla wnioskodawcy konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu
Autor
Menedżer Zespołu w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Zastępca Dyrektora Działu Usług Księgowych, Prokurent
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Rozporządzenie Ministra Finansów wydłużyło termin na złożenie zeznania CIT-8 do 30 czerwca 2022 roku. Jak wykazać w zeznaniu podatkowym umorzoną subwencję PFR?
Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez naszego partnera biznesowego! Dowiedź się więcej o aktualnie dostępnych możliwościami wsparcia dla firm z PFR.
Rząd zapowiedział wdrożenie Tarczy Finansowej 2.0 oraz przedstawił wstępne kwoty oraz warunki planowanej pomocy. Kto może liczyć na pomoc?

Usługi