fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Czy firma musi zapłacić podatek od subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju?

Pojawiła się interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której przyjęto stanowisko, że umorzona część otrzymanej subwencji z PFR będzie stanowiła przychód podatkowy przedsiębiorcy. 

Tarcza Finansowa PFR to program o wartości 100 mld zł, który ma za zadanie pomoc firmom w utrzymaniu płynności finansowej oraz ochronę miejsc pracy. Po spełnieniu określonych w programie warunków, firmy korzystające z subwencji będą częściowo zwolnione ze zwrotu środków (nawet do 75%). Według informacji przekazanych przez PFR powinna być ona traktowana jak pożyczka. Jakie zatem podatkowe skutki rodzi otrzymanie środków z tarczy finansowej?

Otrzymanie i spłata środków z PFR

Otrzymanie środków z PFR jest dla przedsiębiorcy neutralne podatkowo. Podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanego finansowania. Przedsiębiorca może przeznaczyć całą otrzymaną kwotę na pokrycie kosztów działalności. Analogicznie więc neutralna podatkowo będzie także spłata pożyczki.

Koszty pokryte środkami z PFR

Wydatki sfinansowane z udzielonych przez PFR środków podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych. Jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Co ważne, nie będzie miało na to wpływu umorzenie części pożyczki w przyszłości.

Umorzenie części pożyczki

Do przychodów podatkowych zaliczyć należy wartość umorzonych zobowiązań z tytułu uzyskanego finansowania. Potwierdzają to pierwsze interpretacje podatkowe.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, interpretacja potwierdza że subwencję należy w całości potraktować jak pożyczkę

dyrektor KIS w interpretacji o sygn. 0115KDIT3.4011434.2020.3.AWO

Zatem o ile sam fakt otrzymania subwencji finansowej jest obojętny podatkowo, o tyle jej umorzenie stanowić będzie dla wnioskodawcy konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu

Ministerstwo finansów informuje jednak, że będzie analizowało we współpracy z PFR możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń we współpracy z PFR.

Autor:

Katarzyna Wojnarowska

Zastępca kierownika zespołu

Zapraszamy do kontaktu

Emilia Adamiec-Brancewicz
Zastępca Dyrektora Działu Usług Księgowych, Prokurent
+48 505 524 920

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}