fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Analiza wejść i wyjść z zamkniętego kręgu kosztów

zamknięty krąg kosztów

Zamknięty krąg kosztów pozwala na ustalenie rzeczywistych kosztów świadczeń na potrzeby wewnętrzne. Co jednak powoduje wejścia i wyjścia z zamkniętego kręgu kosztów?

Ewidencja operacji na kontach z zamkniętego kręgu kosztowego w korespondencji z innymi kontami tego kręgu, powoduje, że zmiana stanu produktów powstała na kontach zespołu 6 równa się saldu konta 49.

Występują jednak liczne operacje, które mogą powodować wyjście z kręgu kosztów lub wejście do tego  kręgu.

W przypadku analizy wyjścia z kręgu kosztów lub wejścia do tego kręgu, należy zwrócić uwagę, że głównie analizie poddajemy operacje, które ujmujemy na kontach zespołu sześć w korespondencji z kontami spoza kręgu, np. kontami zespołów 0, 1, 2, 3 oraz kontami zespołu 7 z wyłączeniem konta kosztu własnego sprzedanych produktów.

Konto zespołu 6

Przykładowe operacje ujmowane na koncie zespołu 6 w korespondencji z kontami spoza kręgu to:

 • Wydania wyrobu gotowego do badań laboratoryjnych,
 • Wydanie wyrobu gotowego na reprezentację i reklamę,
 • Ujawnienie niedoborów i nadwyżek wyrobów gotowych,
 • Wydanie wyrobów gotowych na magazyn towarów do własnego sklepu,
 • Wydanie wyrobu gotowego w celu wyprodukowania środka trwałego,
 • Utrata wartości wyrobu gotowego,
 • Darowizny wyrobów gotowych.

Jednakże analizując zmianę stanu produktów, przedmiot analizy nie powinien zawężać się tylko do analizy wyjść i wejść na konto zespołu 6, bowiem zamknięty krąg kosztów  oprócz kont zespołu 6 tworzą również:

 • konta zespołu 5 “Koszty według typów działalności”,
 • konto 70-1 “Koszt sprzedanych produktów oraz
 • konto 49 “Rozliczenie kosztów”.

A więc również wejścia i wyjścia z tych kont mogą powodować zakłócenia równowagi w zamkniętym kręgu kosztów. 

Konto zespołu 5

Przykładowe wyjścia lub wejścia z kręgu kosztów w obrębie zespołu 5 to:

 • rozwiązanie lub zawiązanie rezerw na świadczenia pracownicze,
 • rozwiązanie lub zawiązanie rezerw na gwarancje,
 • w przypadku gdy działalność podstawowa lub pomocnicza dokonuje świadczeń usług nieodpłatnych,
 • w przypadku gdy działalność podstawowa, lub pomocnicza realizuje budowę środka trwałego.

Konto zespołu 490

Przykładowe wyjścia lub wejścia z kręgu kosztów w obrębie konta 490

 • rozliczenie kosztów ubezpieczenia                         
 • rozwiązanie lub zawiązanie rezerw na świadczenia pracownicze,
 • rozwiązanie lub zawiązanie rezerw na gwarancje.

Ważna uwaga

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż na zmianę stanu produktów nie powinny wpływać koszty rozliczane w czasie, które nie są związane z podstawową działalnością operacyjną, na przykład prowizje finansowe, które jednostka rozlicza w czasie.

W przypadku dodatkowych pytań – serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Ostatnie artykuły z bloga

Procedury podatkowe, czyli jak ograniczyć ryzyko w firmie

Procedury podatkowe są instrumentem stanowiącym zbiór norm zachowań, które mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie.

Zapowiedź SLIM VAT 3

11. lipca 2022 roku w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono założenia do SLIM VAT 3. Na czym będą one polegały?

Dobry lider ma dar przekonywania

Czy dar przekonywania to faktycznie dar, czy można się tego nauczyć? Jak powinien przemawiać dobry lider, aby przekonać innych do swoich racji?
{literal} {/literal}