fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Analiza wejść i wyjść z zamkniętego kręgu kosztów

zamknięty krąg kosztów

Zamknięty krąg kosztów pozwala na ustalenie rzeczywistych kosztów świadczeń na potrzeby wewnętrzne. Co jednak powoduje wejścia i wyjścia z zamkniętego kręgu kosztów?

Ewidencja operacji na kontach z zamkniętego kręgu kosztowego w korespondencji z innymi kontami tego kręgu, powoduje, że zmiana stanu produktów powstała na kontach zespołu 6 równa się saldu konta 49.

Występują jednak liczne operacje, które mogą powodować wyjście z kręgu kosztów lub wejście do tego  kręgu.

W przypadku analizy wyjścia z kręgu kosztów lub wejścia do tego kręgu, należy zwrócić uwagę, że głównie analizie poddajemy operacje, które ujmujemy na kontach zespołu sześć w korespondencji z kontami spoza kręgu, np. kontami zespołów 0, 1, 2, 3 oraz kontami zespołu 7 z wyłączeniem konta kosztu własnego sprzedanych produktów.

Konto zespołu 6

Przykładowe operacje ujmowane na koncie zespołu 6 w korespondencji z kontami spoza kręgu to:

 • Wydania wyrobu gotowego do badań laboratoryjnych,
 • Wydanie wyrobu gotowego na reprezentację i reklamę,
 • Ujawnienie niedoborów i nadwyżek wyrobów gotowych,
 • Wydanie wyrobów gotowych na magazyn towarów do własnego sklepu,
 • Wydanie wyrobu gotowego w celu wyprodukowania środka trwałego,
 • Utrata wartości wyrobu gotowego,
 • Darowizny wyrobów gotowych.

Jednakże analizując zmianę stanu produktów, przedmiot analizy nie powinien zawężać się tylko do analizy wyjść i wejść na konto zespołu 6, bowiem zamknięty krąg kosztów  oprócz kont zespołu 6 tworzą również:

 • konta zespołu 5 “Koszty według typów działalności”,
 • konto 70-1 “Koszt sprzedanych produktów oraz
 • konto 49 “Rozliczenie kosztów”.

A więc również wejścia i wyjścia z tych kont mogą powodować zakłócenia równowagi w zamkniętym kręgu kosztów. 

Konto zespołu 5

Przykładowe wyjścia lub wejścia z kręgu kosztów w obrębie zespołu 5 to:

 • rozwiązanie lub zawiązanie rezerw na świadczenia pracownicze,
 • rozwiązanie lub zawiązanie rezerw na gwarancje,
 • w przypadku gdy działalność podstawowa lub pomocnicza dokonuje świadczeń usług nieodpłatnych,
 • w przypadku gdy działalność podstawowa, lub pomocnicza realizuje budowę środka trwałego.

Konto zespołu 490

Przykładowe wyjścia lub wejścia z kręgu kosztów w obrębie konta 490

 • rozliczenie kosztów ubezpieczenia                         
 • rozwiązanie lub zawiązanie rezerw na świadczenia pracownicze,
 • rozwiązanie lub zawiązanie rezerw na gwarancje.

Ważna uwaga

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż na zmianę stanu produktów nie powinny wpływać koszty rozliczane w czasie, które nie są związane z podstawową działalnością operacyjną, na przykład prowizje finansowe, które jednostka rozlicza w czasie.

W przypadku dodatkowych pytań – serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Sylwia Jacak-Duda
Ekspert Działu Audytu, Biegły Rewident nr 12420
+48 693 225 192

Ostatnie artykuły z bloga

SZKOELNIE: Księgowe zamknięcie roku 2022

Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Księgowe zamknięcie roku 2022! Sprawdź, na co się przygotować!

Pomoc dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej

Ruszyły konsultacje programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”. Sprawdź szczegóły!

Plan połączenia Moore Polska Audyt i Wessly

W związku z planowanym połączeniem spółki Moore Polska Audyt sp. z o. o. i spółki Wessly sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Zarządy Spółek wypełniając obowiązek informacyjny, podają do publicznej wiadomości uchwalony…
{literal} {/literal}