Karina Kolarczyk

Menedżer Zespołu w Dziale Audytu

Artykuły

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe? Jakie dokumenty należy złożyć do KRS? Jakie są skutki niedochowania terminu? Kto jest odpowiedzialny?