Anna Damek

Młodszy Menedżer Zespołu w Dziale Audytu

Artykuły

Prezentacja rezerw w sprawozdaniu finansowym w części bilansowej i informacji dodatkowej z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6.
Potrzeba tworzenia rezerw lub odpisów aktualizacyjnych a ostrożność firm podyktowana obawami przed niepotrzebnym obciążeniem wyniku rodzi wiele niepewności.