fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Nowe obowiązki pracodawcy

Filing cabinet with a single yellow folder in an open drawer

Przechowywanie akt pracowniczych w nowym wydaniu.

Z uwagi na duże nieścisłości w wielu opracowaniach, które są zamieszczone w Internecie zwracamy uwagę na kilka z nich:

1. Pracodawca ma prawo wybrać 1 z form prowadzenia akt albo papierowo albo e-akta.

2. Ma też prawo wrócić do innej formy w każdym czasie, czyli z elektronicznej do papierowej.

3. Czas na dostosowanie dotyczy podstawowych klasyfikacji dokumentów ABC i dochodzi D oraz lekkie zmiany w spisie w poszczególnych częściach – na to ma 12 m-cy, a nie na wdrożenie e-akta. Możemy prowadzić je nadal jak do tej pory. Należy je tylko uporządkować wg nowego spisu i dołożyć literę D.

4. Czas przechowywania:

a) 50 lat przechowujemy akta osób zatrudnionych przez 1-01-1999 oraz te które zawierają szczególne dane np. górnicy

b) 10 lat przechowujemy, gdy:

– zatrudniamy od 01-01-2019

– zatrudniliśmy w latach 1999-2018, ale w takim przypadku, aby skrócić do 10 lat należy sporządzić raport do ZUS OSW i RIA; jeśli nie złożymy przechowujemy 50 lat

Oświadczenie o zamiarze sporządzenia ZUS OSW można złożyć w każdym dowolnym momencie. Można wycofać to oświadczenie, ale tylko i wyłącznie przed pierwszym raportem ZUS RIA, bo jeśli już pierwszy złożymy to musimy wszystkie złożyć za wszystkie osoby.

5. Oświadczenie do świadectwa pracy może przybrać 2 formy: jako pkt dodatkowy w świadectwie bądź dodatkowa informacja o treści:

Informuję, że:

1) okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi……(art. 94 pkt 9b lub w art. 94 5 § 2)

2) istnieje możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa wyżej tj. …… (art. 94 pkt 9b lub w art. 94 5 § 2)

3) dokumentacja pracownicza zostanie zniszczona w przypadku jej nieodebrania w okresie, o którym mowa w pkt 2.

6. Jeśli pracodawca zdecyduje się na zmianę formy prowadzenia akt obowiązkowo na podstawie art. 94 9  § 1 informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o:

1) zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;

2) możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 1.

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}