fbpx

Biografia

Jestem biegłym rewidentem od 2007 roku.  W Moore Polska Audyt (wcześniej REWIT Sp. z o.o.) od 2016, początkowo jako Dyrektor Działu Audytu i Prokurent, obecnie Członek Zarządu. Wcześniej przez ponad 10 lat byłem związany z branżą gazowniczą, zajmując stanowiska dyrektora finansowego i wykonawczego w Polskiej Spółce Gazownictwa (Grupa PGNiG S.A.), będącej operatorem systemu dystrybucyjnego. Pracując w tak dużym koncernie, miałem możliwość uczestniczyć w licznych projektach, w tym przy wdrożenia SAP, rozdziału – zgodnie z dyrektywą unijną – obrotu gazem od jego dystrybucji czy późniejszym połączeniu sześciu regionalnych operatorów systemów dystrybucyjnych w jeden podmiot o zasięgu ogólnokrajowym.   Pierwsze doświadczenia zawodowe w audycie finansowym zdobywałem tuż po studiach, pracując jako asystent biegłego rewidenta w BDO Polska. Jestem Partnerem odpowiedzialnym za etykę, zajmuję się systemem jakości firmy audytorskiej oraz uczestniczę w kluczowych projektach jak audyty firm giełdowych czy banków.

Stowarzyszenia i Członkostwa

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Wydarzenia / prelegent

Wykładowca

Sopocka Szkoła Wyższa – sprawozdawczość wg MSR/MSSF

Politechnika Wrocławska – służebność przesyłu

Wyróżnienia i nagrody

Dyrektor Górniczy III stopnia

Kursy i szkolenia

Szkolenia z zakresu umiejętności menedżerskich: zarządzania zmianą, własnym czasem i nawykami, asertywności, zarządzania przez cele, przywództwa sytuacyjnego, budowania zespołu i pracy zespołowej, komunikacji w zespole, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji, zasad modelowania procesów biznesowych; szkolenia indywidualne z zakresu wystąpień publicznych, sesje coachingowe

Coroczne obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów

Projekty

Ważniejsze projekty:

  • centralizacja służb księgowych wielozakładowego przedsiębiorstwa z branży energetycznej
  • reorganizacja procesu zakupowego wielozakładowego przedsiębiorstwa z branży energetycznej
  • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów
  • minimalizacja obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości w przedsiębiorstwie przesyłowym
  • optymalizacja gospodarki magazynowej – system „świateł” magazynowych, automatyzacja składania zapotrzebowań i minimalizacja stanów magazynowych
  • stworzenie systemu monitoringu realizacji inwestycji unijnych – przedsiębiorstwo z branży energetycznej
  • opracowanie nowego systemu pełnomocnictw w przedsiębiorstwie z branży energetycznej
  • identyfikacja różnic i przekształcenie rachunkowości na MSR/MSSF w przedsiębiorstwie z branży energetycznej
{literal} {/literal}