fbpx

Biografia

Od połowy 2016 roku związany z REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., początkowo jako Dyrektor Działu Audytu i Prokurent, obecnie Członek Zarządu. Absolwent studiów Executive MBA, Biegły Rewident Nr 11008. Przez ponad 10 lat związany z branżą gazowniczą, jako dyrektor finansowy i wykonawczy w Polskiej Spółce Gazownictwa, narodowym operatorze systemu dystrybucyjnego. Dyrektor Górniczy III stopnia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w dziale audytu BDO Polska, gdzie uczestniczył w pracach na rzecz takich klientów jak INDYKPOL S.A. czy BUDIMEX S.A. Obecnie kluczowy biegłych rewident w spółkach notowanych na GPW Lubawa S.A., Inpro S.A., Zremb S.A. oraz w jednostkach sektora bankowego w Banku Spółdzielczego w Przemkowie, czy w Spółdzielczym Banku Rozwoju w Szepietowie.

Stowarzyszenia i Członkostwa

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Wydarzenia / prelegent

Wykładowca

Sopocka Szkoła Wyższa – sprawozdawczość wg MSR/MSSF

Politechnika Wrocławska – służebność przesyłu

Wyróżnienia i nagrody

Dyrektor Górniczy III stopnia

Kursy i szkolenia

Szkolenia z zakresu umiejętności menedżerskich: zarządzania zmianą, własnym czasem i nawykami, asertywności, zarządzania przez cele, przywództwa sytuacyjnego, budowania zespołu i pracy zespołowej, komunikacji w zespole, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji, zasad modelowania procesów biznesowych; szkolenia indywidualne z zakresu wystąpień publicznych, sesje coachingowe

Coroczne obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów

Projekty

Ważniejsze projekty:

  • centralizacja służb księgowych wielozakładowego przedsiębiorstwa z branży energetycznej
  • reorganizacja procesu zakupowego wielozakładowego przedsiębiorstwa z branży energetycznej
  • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów
  • minimalizacja obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości w przedsiębiorstwie przesyłowym
  • optymalizacja gospodarki magazynowej – system „świateł” magazynowych, automatyzacja składania zapotrzebowań i minimalizacja stanów magazynowych
  • stworzenie systemu monitoringu realizacji inwestycji unijnych – przedsiębiorstwo z branży energetycznej
  • opracowanie nowego systemu pełnomocnictw w przedsiębiorstwie z branży energetycznej
  • identyfikacja różnic i przekształcenie rachunkowości na MSR/MSSF w przedsiębiorstwie z branży energetycznej