Władysław Kowalczyk

Artykuły

Złożenie oświadczenia przez obywateli Ukrainy przesądza o jego rezydencji podatkowej już od pierwszego dnia przybycia do Polski.