fbpx

Biografia

Posiadam ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie księgowości oraz audytu. Swoją karierę zawodową rozpocząłem w jednym z banków komercyjnych, gdzie przez dwa lata zdobywałem wiedzę z zakresu finansowania sektora gospodarki żywnościowej. Następnie przez 13 lat doskonaliłem w zakresie księgowości pracując w Grupy Żywiec na stanowiskach do głównego księgowego włącznie. W tym okresie m.in. wprowadziłem ewidencję księgowości zarządczej controllingu wg standardów zachodnioeuropejskich.
W ramach rozwoju Grupy Żywiec S.A. powierzono mi funkcję Dyrektora Finansowego spółki zależnej Żywiec Trade Holding (15 spółek dystrybucyjnych w Grupie Heineken). Moimi głównymi zadaniami była migracja ewidencji 15 firm do jednego systemu IT, integracja spółek i standaryzacja w zakresie księgowości controllingu, finansów i podatków.
W kolejnych latach, od 2001 roku przez kilkanaście lat pracowałem w Audycie Wewnętrznym Grupy Żywiec, najpierw jako Menedżer a później Dyrektor Audytu. Tworzyłem dział i budowałem tę funkcję od zera w relacji do wprowadzanych przez Grupę Heineken standardów audytu wewnętrznego opartych międzynarodowych standardach IIA, uzyskując poziom jednego z pięciu najlepszych zespołów audytu w Europie.
Od roku 2016 prowadzę własną praktykę biznesową jako audytor doradca biznesowy wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz przeciwdziałania i wykrywania oszustw.
Od roku 2016 ściśle współpracuję z firmą Rewit w zakresie badania sprawozdań finansowych i innych usług atestacyjnych, ale również w innych zagadnieniach jako biegły rewident, audytor i ekspert w zakresie kontroli wewnętrznej.
Przeprowadzam audyt wewnętrzny operacyjny i zgodności, audyt oszustw i śledczy.
Realizuję doradztwo biznesowe i konsulting we wprowadzaniu zmian w firmie czy przekształceniach, a także we wdrażaniu systemów IT ERP, DMS jak produkty Comarch Sp. z o.o. czy Insoft sp. z o.o. jako partner biznesowy tych firm. Specjalizuję się też w dziedzinie zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem oszustw.   W tym zakresie prowadzę doradztwo i wspólnie z Rewit warsztaty z zarządzania ryzykiem dla klientów.

Stowarzyszenia i Członkostwa

2000 Polska Izba Biegłych Rewidentów, członek

2017 Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, członek

2018 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, członek

2019 Katowicka Specjalna strefa Ekonomiczna w Katowicach, Bank Kooperantów, partner

Wydarzenia / prelegent

2010 – 2013 Szkolenia dla kadry menadżerskiej Grupy Żywiec w zakresie zwalczania oszustw połączone z oceną ryzyka i budową systemu zarządzania ryzykiem

2017 Szkolenie w zakresie przeciwdziała oszustwom dla kadry kierowniczej Hutchinson Polska w Łodzi

2019 Warsztaty z zakresu audytu wewnętrznego i kontrolingu i kontroli wewnętrznej dla zespołu audytu wewnętrznego Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach

2019 Kongres Controllerów w Sopocie Warsztaty nt  Zarządzania Ryzykiem Oszustw

Wyróżnienia i nagrody

2005 Nagroda za sukces we wdrożeniu systemu SAP R/3 Copernicus 3

2011 Nagroda za sukces w realizacji projektu AMS – Audit Management System

2013 Wyróżnienie za sukces w projekcie STAR TRACK SAP HeiCORE Enterprise

 

Kursy i szkolenia

  • 2000 Certyfikat Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Numer legitymacji: 9618
  • 2001 – 2015 Szkolenie w zakresie międzynarodowych standardów audytów
    wewnętrznego (IIA) w ramach Korporacji Heineken
  • 2018 Szkolenia: Autoryzacja Techniczna i Handlowa oraz Warsztaty wdrożeniowe Comarch ERP Optima dające certyfikat Partnera Biznesowego
  • Szkolenie z wdrożenia i obsługi systemów PC-POS i PC – Market firmy INSOFT sp. z o.o dające certyfikat Partnera Biznesowego

Projekty

2001 – 2013 Wdrożenia systemów klasy ERP: program SAP oraz MICROSOFT DyNAMICS w dużych wielooddziałowych organizacjach w ramach międzynarodowej korporacji Heineken pełniąc funkcje:

  • Business Process Control Coordinator oraz
  • Audytor Wewnętrzny Projektu

Wsparcie realizacji szeregu projektów przekształceń I rozwoju biznesu   korporacji Heineken jak i firmy innych klientów

{literal} {/literal}