fbpx

Zrobiliśmy dla klientów

Wycena przedsiębiorstwa i doradztwo w sprzedaży przedsiębiorstwa

Właściciele firmy handlowej o kilku dziesięciu milionach złotych obrotu zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w przygotowaniu transakcji sprzedaży udziałów w swojej firmie. Ze względu na fakt iż zmieniły się uwarunkowania rynkowe zdecydowali się na sprzedaż udziałów i zlecili nam wykonanie wyceny, określenie przedziału negocjacyjnego oraz wskazanie ryzyk, które związane są ze sprzedażą udziałów. Nasze opracowanie wskazało zarówno na możliwy przedział wartości przedsiębiorstwa, kluczowe czynniki negocjacyjne jak i aspekty podatkowe sprzedaży.

Wsparcie Zarządu w podejmowaniu skutecznych zmian w firmie

Klient z branży usługowej zgłosił się z prośbą o wskazanie możliwych dróg rozwoju w biznesie, w tym w zakresie opodatkowania i podejścia księgowego do różnych wariantów dróg rozwoju. Dzięki analizie wskazano najbardziej efektywne metody zmian oraz realizacji planowanych inwestycji. Klient uzyskał korzyść w zwrocie podatku VAT i poprawie przepływów finansowych.

Wdrożenie systemu ERP

Klient z branży handlowej zgłosił się z potrzebą wsparcia w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. Dzięki przeprowadzonej analizie projektu określono kluczowe problemy blokujące wdrożenie, uzgodniono nowych harmonogram i wprowadzono zasady zarządzania projektem. Dzięki temu projekt ponownie uzyskał dynamikę co pozwoliło dokończyć wdrożenie i zakończyć je sukcesem. W trakcie projektu przekazano podstawowe zasady zarzadzania projektem i wsparto w zakresie poprawy komunikacji między członkami grupy projektowej.

Audyt podatkowy

Zarząd firmy z branży energetycznej podjął decyzję o analizie ryzyk podatkowych związanych z prowadzoną działalnością. Audyt objął swoim zakresem podatek dochodowy od osób prawnych, podatek vat, podatek dochodowy od osób fizycznych, kładki ZUS oraz podatek od nieruchomości. W wyniku audytu klient otrzymał analizę wskazującą na kilka ryzykownych transakcji, które należało przemodelować aby zmniejszyć ryzyko podatkowe, które mógł wprowadzić w życie. Dodatkowo raport wskazał na działania, które prowadziły do zmniejszenia obciążeń fiskalnych zarówno w podatku VAT jak CIT w ramach obowiązującego prawa podatkowego.

Opracowanie założeń strategii rozwoju w firmie produkcyjnej

Firma produkcyjna o znaczącej pozycji na polskim rynku zleciła opracowanie analizy możliwych kierunków rozwoju strategicznego w związku z problemami napotykanymi w jej branży. Gruntowna analiza rynku, w tym trendów na rynku europejskim i światowym wskazała na nowe możliwości rozwoju oraz obszary w których Spółka powinna rozwijać swoją produkcję. Dzięki temu uzyskano nową dynamikę zmian i zatrzymano trend spadkowy w sprzedaży.

Analiza finansowa na tle branży i konkurencji

Klient z branży produkcyjnej zwrócił się o pomoc w ustaleniu jakie obszary wymagają zmian w zakresie poprawy efektywności działania. Przeprowadzona analiza benchmarkingowa, w oparciu o wskaźniki branżowe oraz optymalizacyjna wskazały na wiele obszarów poprawy. Dzięki temu wprowadzono program zmian, który doprowadził do poprawy wyników finansowych Spółki i poprawy efektywności działania.

Analiza inwestycyjna

Inwestor zainteresowany nabyciem obiektów developerskich, hotelarskich czy przemysłowych pod wynajem zwrócił się z prośbą o analizę opłacalności inwestycji. W wyniku wykonanych analiz wskazano na ryzyka i korzyści inwestycji oraz zaraportowano słabości ofert. Określono kluczowe wskaźniki sukcesu w danych projektach i dokonano analizy wrażliwości w zakresie zmienianych parametrów inwestycyjnych.

Sukcesja

Właściciel udziałów w spółce usługowej zwrócił się z prośbą o wsparcie w zakresie przygotowania sukcesji swojej działalności w ręce dzieci. W wyniku przeprowadzonych spotkań i analiz zaproponowano zmiany w umowie Spółki, wprowadzono określone zasady związane z dziedziczeniem, umorzeniem udziałów oraz decyzjami operacyjnymi w Spółce. Wprowadzono zasady gwarantujące uzyskiwanie dochodów przez właściciela seniora oraz decyzyjność w rękach dzieci przejmujących biznes.

Analiza zespołu menadżerskiego i zmiana kultury firmy

Klient z branży produkcyjno-usługowej zatrudniający kilkadziesiąt osób zwrócił się z prośbą o analizę aktualnego zespołu kierującego Spółką. W ramach prac dokonano analizy kultury firmy, działania poszczególnych kierowników, przeprowadzono analizę 180 stopni oraz analizę MBTI, dyskutując z menadżerami ich rolę, silne i słabe strony oraz niezbędne działania wspierające rozwój ich kompetencji. W wyniku analizy awansowano nowych członków zespołu jak również zakończono współpracę z jednym menadżerem. Całość działań przyniosła zmianę kultury pracy zespołu oraz poprawę efektywności działań firmy, w tym zmianę jej orientacji na pro-rynkową.

Problemy w księgowości – przegląd

Właściciel firmy handlowej zlecił przeprowadzenie analizy ksiąg poda kątem prawidłowości ich prowadzenia. Analiza objęła 2 lata i wykazała wiele nieprawidłowości i niedociągnięć, które doprowadziły do decyzji o zmianie w zakresie organizacji rachunkowości. Raport wskazał na działania naprawcze, których wprowadzenie gwarantowało poprawę w jakości prowadzonych ksiąg oraz zmianę jakościową w dostarczaniu danych finansowych dla kierownictwa.

OPINIE KLIENTÓW

Klienci o nas w kilku zdaniach

Firma Moore Polska (dawniej Moore Rewit, wcześniej Rewit KiBR Sp. z o.o. i Morison Finansista) od momentu nawiązania współpracy obsługuje Arkas-Projekt Sp. z o.o. S.K. w sposób rzetelny i merytoryczny, z dużą otwartością na zrozumienie naszych potrzeb. Pracownicy firmy Rewit KiBR Sp. z o.o. S.K. wykazują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, a nasza współpraca przebiega w sposób kulturalny, profesjonalny i kompetentny. Zaangażowanie i dyspozycyjność pracowników firmy Rewit KiBR Sp. z o.o. S.K. przy realizacji podjętych projektów wiąże się z ich absolutnym zaangażowaniem powiązanym z maksymalnym wsparciem.

Arkas-Projekt Sp. z o.o. S.K.

Spółka DLF Sp. z o.o. potwierdza wieloletnią współpracę w zakresie księgowym, rachunkowym oraz doradczym z firmą Moore Polska (dawniej Moore Rewit i Morison Finansista). Współpraca ta pozwala nam zarekomendować firmę Rewit jako bardzo rzetelnego i profesjonalnego doradcę z wszechstronną wiedza w zakresie księgowości, rachunkowości oraz podatków. Firma Moore Polska zawsze wykonuje swoje obowiązki sprawnie, terminowo, rzetelnie i zgodnie z wszelkimi zasadami, a także szuka rozwiązań najlepszych dla swojego Klienta. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi jest godnym polecenia partnerem. Z pełnym zaufaniem rekomenduję Moore Polska jako firmę rzetelną i niezawodną.

DLF Sp. z o.o.

Firma Moore Polska sp. z o. o. (dawniej Moore Rewit i Morison Finansista) z siedzibą w Gdańsku współpracują z firmą ELKA Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku prowadząc pełną księgowość oraz realizując zadania związane z obsługa płacową oraz doradztwem kadrowym. Moore Polska od momentu nawiązania współpracy obsługuje firmę ELKA Sp. z o.o. w sposób rzetelny i merytoryczny, a pracownicy firmy Moore Polska dali się poznać, jako wysoce wykwalifikowani eksperci. Ich profesjonalizm oraz kompetencja są dla nas ogromnym wsparciem w prowadzeniu działalności gospodarczej, a życzliwe i otwarte nastawienie pracowników firmy Moore Polska zachęca do kontynuowania współpracy.

ELKA Sp z o.o

Firma Moore Polska sp. z o. o. (dawniej Moore Rewit i Morison Finansista) siedzibą w Gdańsku świadczy usługi na rzecz firmy FKP Sp. z o.o. z siedzibą w Pomieczynie kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia księgowości i doradztwa prawno-finansowego. Współpracujemy już od 10 lat. Profesjonalność, rzetelność i fachowość firmy Moore Polska sprawiają, że obsługa księgowa jest prowadzona terminowo i z należytą starannością.Jesteśmy pełni uznania za wysokiej poziom wiedzy, za gotowość pomocy w każdej sytuacji, a co za tym idzie za wysokiej jakości porady z zakresu szeroko pojętego doradztwa prawno-finansowego, niezbędnego każdemu nowoczesnemu przedsiębiorstwu. Fachowość pracowników i wysoki poziom kultury osobistej sprawiają, że współpraca jest prawdziwą przyjemnością.

FKP Sp. z o.o.

Gudel Sp. z o.o. należy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej GÜDEL AG. Z firmą Moore Rewit Południe sp. z o. o. (dawniej Rewit Południe) współpracujemy od ponad 6 lat. Moore Rewit świadczy dla nas usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, obsługi płacowej jak również sporządzania miesięcznych raportów finansowych do spółki matki. Termin przekazywania kompletnego raportu upływa 10-ego dnia miesiąca. W ramach świadczonych usług firma Moore Rewit Południe sp. z o.o. wykazuje się profesjonalizmem, fachowością, rzetelnością, a w szczególnością terminowością oraz zaangażowaniem.Moore Rewit Południe sp. z o.o. prowadzi nasze księgi handlowe z należytą starannością, według obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami ustaw podatkowych. Dzięki wysokiemu poziomowi kultury osobistej pracowników oraz serdecznej atmosferze, nasze wzajemne kontakty są przyjemnością.

Gudel Sp. z o.o.

Firma Moore Polska sp. z o. o. (dawniej Moore Rewit i Morison Finansista) z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Starodworskiej 1, współpracuje z Przedsiębiorstwem Robót Budowlano-Kanalizacyjnych i Hydrotechnicznych HYDROKAN od dn.;01.04.2017 r. prowadząc pełną księgowość naszej firmy oraz dział kadr. W tym okresie pracownicy firmy Moore Polska dali się poznać jako wysoce profesjonalni i kompetentni doradcy w dziedzinie nie tylko księgowości ale również polityki kadrowej. Pracownicy firmy Moore Polska są zorientowani na bieżąco w obowiązujących przepisach prawa odnośnie prowadzonych przez siebie usług. Ich doradztwo pozwala swobodnie prowadzić nasza firmę bez obawy, że tak często zmieniające się przepisy prawne nas zaskoczą. Firma Moore Polska jest godna polecenia wszelkim podmiotom gospodarczym.

HYDROKAN Sp. z o.o.

Firma Moore Polska sp. z o.o. (dawniej Moore Rewit i Morison Finansista) z siedzibą w Gdańsku przy ul. Starodworskiej 1 współpracuje z firmą KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39 prowadząc pełną księgowość oraz realizując zadania związane z obsługą płacową oraz doradztwem kadrowym.Firma Moore Polska od początku nawiązanej współpracy obsługuje naszą firmę w sposób rzetelny i merytoryczny, a jej pracownicy dali się poznać, jako wysoce wykwalifikowani eksperci. Ich profesjonalizm oraz kompetencja są dla nas ogromnym wsparciem w prowadzeniu działalności gospodarczej, a życzliwe i otwarte nastawienie pracowników zachęca do kontynuowania współpracy.Polecam firmę Moore Polska innym podmiotom gospodarczym, którym zależy na profesjonalnym, zaufanym i sprawnie działającym Partnerze w biznesie.

KOMPAP S.A.

Podczas wieloletniej współpracy z firmą Moore Polska (dawniej Moore Rewit i Morison Finasista) każdorazowo badanie sprawozdań finansowych było prowadzone profesjonalnie, sprawnie i w rzetelny sposób. W czasie audytu biegli zwrócili uwagę na aktualność stosowanych przepisów oraz udzielali niezbędnych wyjaśnień. Jesteśmy wdzięczni za taki sposób prowadzenia badania, ponieważ prawidłowo oddawał rzeczywistość oraz wzbogacał naszą wiedzę.Firma Moore Polska wspiera Polmor fachową pomocą zarówno podczas badania jak i w ciągu całego okresu sprawozdawczego. Na bieżąco informuje o prowadzonych szkoleniach dotyczących zmian w przepisach podatkowych i związanych ze zmianami w prawie bilansowym. Rekomendujemy firmę Rewit jako partnera kompetentnego i godnego zaufania.

POLMOR Sp. z o.o.

Współpraca z Moore Polska (dawniej Moore Rewit i Morison Finansista) została nawiązana w 2007 roku i trwa do dziś. Zarząd Spółki TAURUS SEA POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Dziewięć Włók ma wysokie uznanie dla Moore Polska za sprawną, fachową i terminową obsługę w zakresie świadczonych na rzecz Naszej Spółki usług księgowych. Obsługa Biura ze wszystkich ustaleń wywiązuje się należycie, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiedzą. Dotychczasowa współpraca gwarantuje Naszej Spółce solidną, sprawną i profesjonalną obsługę, dając nam tym samym poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Zarząd Spółki TAURUS SEA POWER Sp. z o.o.

Spółka “Zielony Rynek” Sp. z o.o. w Gdańsku, nieprzerwanie współpracuje z biurem rachunkowym Moore Polska (dawniej Moore Rewit i Morison Finansista) od 21.02.1996 r. Profesjonalność i terminowość to cechy, które wyróżniają firmę Moore Polska. Obsługa księgowa i kadrowa prowadzona jest z należytą starannością i w stosownych terminach. Z powierzonych zadań wywiązuje się wzorowo i spełnia nasze oczekiwania.

Zielony Rynek Sp. z o.o.

Nasi liderzy

Brak wyników wyszukiwania

Pellentesque eleifend nisi ligula, sit amet tincidunt massa vulputate a. Integer malesuada faucibus sem, dignissim lorem vel ex dapibus ornare.

{literal} {/literal}