fbpx

Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2020

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenia z zakresu dwóch modułów: podatkowego oraz księgowego. Dzięki udziałowi w szkoleniu będziecie mogli Państwo omówić tematykę takich zagadnienia jak: zmiany zasad (polityki) rachunkowości, podstawy prawne sporządzenia sprawozdania finansowego, sprawozdanie z działalności i jego rola, podatek CIT, zmiany wprowadzone w 2020 roku, podatek VAT, nowe regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock i wiele innych. Informacje przekazane przez naszych prelegentów są niezbędne w drodze do sprawnego zarządzania finansowego w w 2021 roku. Moduły poprowadzi najlepiej wykwalifikowana kadra firmy Rewit, dlatego nie czekaj, zgłoś się już teraz. 

MODUŁ PODATKI

TERMINY

• 26 i 27 listopada 2020r.

• 17 i 18 grudnia 2020r.

• 28 i 29 stycznia 2021r.

MODUŁ KSIĘGOWOŚĆ

TERMINY

• 1 grudnia 2020r.

• 18 stycznia 2021r.

MODUŁ PODATKI

DZIEŃ I (3 godziny, 2 sesje)

Podatek od towarów i usług aktualności 2020r. oraz planowane zmiany 2021r.

 • Regulacje w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych (pakiet quick fixes) m.in. dokumentowanie WDT, rozliczanie wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych
 • SLIM VAT od 1 stycznia 2021 r.  wprowadzenie zmian dotyczących m.in. terminów na wywóz towarów, faktur korygujących in minus, rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę, kursów walut, Wiążącej Informacji Stawkowej, Matrycy stawek VAT, Mechanizmu podzielonej płatności i Białej listy
 • Nowy JPK_VAT  m.in. jakie nowe dane są raportowane (oznaczenia grup towarów i usług, oznaczenia wybranych rodzajów transakcji, oznaczenia dowodów księgowych), korekty części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK_VAT, wprowadzenie sankcji 500 zł za każdy błąd w nowej ewidencji JPK_VAT
 • Nowe regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock m.in. warunki stosowania, ewidencja, zasady dokumentowania WDT w przypadku procedury call-off stock
 • Aktualności m.in. nowa matryca stawek VAT,  zastosowanie PKWiU i CN, Wiążąca Informacja Stawkowa, split payment, „biała lista” 

DZIEŃ II (3 godziny, 2 sesje)

Podatek dochodowy od osób prawnych aktualności 2020r. oraz planowane zmiany 2021r.

 • Podatek CIT planowane zmiany m.in.   wyższe limity przychodów dla opodatkowania stawką 9% CIT, podatek „estoński”, ulga na zakup robotów
 • Zmiany wprowadzone w 2020 r. m.in. ulga na złe długi w CIT, nowelizacja przepisów w zakresie płatności na rachunki z białej listy 
 • Aktualności: stosowanie ulg IP Box i B+R, opodatkowanie budynków (art. 24b), przekształcenia spółek – konsekwencje w CIT
 • Podatek u źródła m.in. należyta staranność, rzeczywisty odbiorca, certyfikaty rezydencji, nowe zasady poboru od 2021 r.
 • Raportowanie schematów podatkowych m.in. zmiany w przepisach dot. MDR, nowe terminy raportowania, zasady raportowania


MODUŁ KSIĘGOWOŚĆ

DZIEŃ I (4,5 godziny, 3 sesje)

1. Podstawy prawne sporządzania oraz badania sprawozdania finansowego:

 • Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 
 • MSSF 16
 • Zmiany w 2020 roku

2. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

3. Elektroniczna forma sprawozdań – terminy, formaty, podejście 

4. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia. Instrumenty finansowe (PSR): klasyfikacja i podział instrumentów finansowych, wycena instrumentów finansowych

5. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – KRS Nr 7:

 • Przesłanki zmian przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości
 • Ujmowanie w księgach skutków zmian zasad rachunkowości
 • Korygowanie błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych
 • Ujmowanie zmian wartości szacunkowych z uwzględnieniem zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym
 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym danych porównawczych zapewniających i porównywalność.

6. Utrata wartości aktywów -Krajowy Standard Rachunkowości nr 4:

 • Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego
 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości

7. Podatek odroczony Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 :

 • Różnice trwałe oraz przejściowe
 • Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym

8. Sprawozdanie z działalności i jego rola – wykazywanie informacji niefinansowych, zwolnienia ze sporządzania sprawozdania, zawartość danych w informacjach niefinansowych – związane ze zmianą ustawy od 2018 roku.

9. Inne tematy – uproszczenia w sprawozdaniach finansowych, praktyczne zaplanowanie (inwentaryzacja, przegląd ksiąg).


NASI PRELEGENCI

PIOTR WITEK –  Prezes Zarządu i założyciel REWIT, MBA, FCCA, biegły rewident od 2001r. Ekspert w zakresie finansów i rachunkowości oraz podatków, trener, wykładowca uniwersytecki. Jako biegły rewident przeprowadzał audyty wielu dużych i średnich przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych. Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
MONIKA KANCZKOWSKA – Doradca podatkowy nr 12843. Posiada długoletnie doświadczanie jako pracownik służb skarbowych. Od 2015 jako doradca podatkowy udziela porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie reprezentowania klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed sądami.
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci
największa polska kancelaria audytorska w Polsce Północnej. 25 lat aktywnie wspiera swoich Klientów w zakresie badania sprawozdań finansowych, księgowym, podatkowym oraz prowadzenia biznesu. Od 9 lat tworzy Grupę REWIT działającą m.in. w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Łodzi, Bielsku-Białej, Katowicach i Żywcu, skupiając ponad 140 ekspertów gwarantujących najwyższą jakość usług, profesjonalizm oraz bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 • 1 sesja – 10.00 – 11.30  < przerwa 15 minut >
 • 2 sesja – 11.45 – 13.15 < przerwa 15 minut >
 • 3 sesja – 13.30 – 15.00 < dostęp poprzez platformę Cleckmeeting >

TERMINY:

 • 1 grudnia 2020r.
 • 18 stycznia 2021r.

CENNIK

MODUŁ PODATKI

 • 450 PLN netto za 1 dostęp / kolejne dostępy 400 PLN netto

MODUŁ KSIĘGOWOŚĆ

 • 350 PLN netto za 1 dostęp / kolejne dostępy 300 PLN netto

PEŁNE SZKOLENIE (2 MODUŁY)

 • 700 PLN netto za 1 dostęp / kolejne dostępy 650 PLN nettov

Pytania i odpowiedzi


FORMULARZE REJESTRACJI – MODUŁ PODATKOWY

FORMULARZE REJESTRACJI – MODUŁ KSIĘGOWY

{literal} {/literal}