fbpx

Usługi audytu

Organizację działającą w środowisku biznesowym można porównać do organizmu. By był on zdrowy i prawidłowo się rozwijał potrzebna, jest precyzyjna wiedza o procesach zachodzących w ich wnętrzu.

W Moore Poska rozumiemy jak ważne jest, dla procesu zarządzania, posiadanie aktualnej i możliwie precyzyjnej informacji o kondycji finansowej firmy. Świadcząc od ponad 25 lat profesjonalne usługi audytu, wypracowaliśmy własne narzędzia i metody na dogłębne pozyskiwanie i analizowanie informacji.

Opierając się na doświadczeniu naszych ekspertów, badamy dynamicznie rozwijających się firmy z branży produkcyjnej, handlowej, sportowej, a także instytucje finansowe i banki. Dogłębnie analizujemy finanse oraz procesy zachodzące wewnątrz organizacji, by w naszych raportach możliwie rzetelnie i precyzyjnie przedstawić ich aktualny stan.

Audyt wewnętrzny

Audyt Wewnętrzny przeprowadzany jest w celu ustalenia, czy zarządzanie firmą, kontrole wewnętrzne i zarządzanie ryzykiem są adekwatne i funkcjonują efektywnie. Audyt przeprowadzany jest przez doświadczony zespół certyfikowanych audytorów wewnętrznych z wieloletnią praktyką.

Audyty opiniujące wnioski dot. ulg podatków i opłat

Grupa REWIT specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów opiniujących wnioski dotyczące ulg podatkowych (np. ulga w akcyzie od energii elektrycznej) a także innych obciążeń publiczno-prawnych (np. ulga w opłatach OZE).

Badanie planów przekształcenia, połączenia

Przeprowadzenie przekształcenia spółek wymaga opracowania planu przekształcenia, który, dla zwiększenia wiarygodności zawartych w nim informacji, jest obowiązkowo badany przez biegłego rewidenta pod kątem poprawności i rzetelności.

Badanie sprawozdań finansowych

Celem, który REWIT stawia sobie w procesie badania jest zapewnienie naszym Klientom gwarancji rzetelności sporządzonego przez nas sprawozdania z badania sprawozdania finansowego. Podczas całego badania wspieramy naszych Klientów pozostając z nimi w stałym kontakcie.

Przegląd ksiąg rachunkowych wraz z rozliczeniami podatkowymi

Celem usług atestacyjnych jest wspieranie klientów w rozwiązywaniu ich szczególnych problemów oraz w utrzymaniu bezpieczeństwa działalności gospodarczej.

Przeglądy sprawozdań finansowych

Przegląd dotyczy sprawozdań finansowych oraz skróconych sprawozdań finansowych, obejmujących okres krótszy niż rok obrotowy oraz sporządzanych na inny moment niż dzień bilansowy.

Wdrażanie standardów MSSF

REWIT wspiera spółki zarówno we wdrożeniach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jak i w zakresie audytu sprawozdań finansowych zgodnych z powyższymi standardami.

Inne prace atestacyjne

Celem usług atestacyjnych jest wspieranie klientów w rozwiązywaniu ich szczególnych problemów oraz w utrzymaniu bezpieczeństwa działalności gospodarczej.

Pomagamy naszym klientom w skutecznym prowadzeniu procesów biznesowych, uwzględniając przy tym aspekty prawno-podatkowe, czy też związane z własnością intelektualną.

Zaufali nam

25

lat doświadczenia

600

firm obsługiwanych rocznie

2500

rewizji finansowych

8

miast w Polsce

2000

uczestników szkoleń

100%

polskiego kapitału

Polska Północna

Gdańsk


Michał Ossowski

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11008, MBA

Michał Ossowski

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11008, MBA


Gdańsk


+48 503 049 692

Brak wyników wyszukiwania

Polska centralna


Beata Pytkowska

Prokurent, Biegły Rewident

Beata Pytkowska

Prokurent, Biegły Rewident513 087 640

Brak wyników wyszukiwania

Polska południowa

Bielsko – Biała

Katowice


Krzysztof Oczko

Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11891

Krzysztof Oczko

Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11891


Bielsko – Biała

Katowice


+48 502 260 988

Brak wyników wyszukiwania

Zostaw swoje dane

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty najszybciej jak to będzie możliwe.

    {literal} {/literal}