fbpx

05.03.2020

Zakopane

9:00

OPIS I CEL SZKOLENIA:

Kluczowe tematy warsztatów

 1. Kultura firmy i jej wpływ na pracowników oraz kandydatów – jak badać kulturę organizacji?
 2. Postrzeganie firmy na rynku pracy – jakie czynniki odgrywają główną rolę?
 3. Sposób rekrutacji – świadczy o kulturze firmy
 4. Wspieranie różnorodności – dlaczego budować na różnicach?
 5. MBTI – systemy oceny dopasowania – właściwy człowiek na właściwym miejscu
 6. Zarządzanie talentami – jak zatrzymać wartościowych pracowników
 7. Rozwój przywództwa – lider – autorytet
 8. Procesy personalne
 9. Deficyt lojalności? Czy zmiana potrzeb społecznych?
 10. Firma organizacją uczącą się
 11. Systemy compliance

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • otrzymujesz doradztwo ekspertów z interdyscyplinarną wiedzą i unikalnym zestawie kompetencji
 • podatki, finanse, prawo, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami biznesowymi oraz coaching i mentoring
 • zwiększysz wiarygodność i jakość sprawozdania finansowego
 • odkryjesz zasoby oraz podniesiesz poziom kluczowych kompetencji pracowników
 • usprawnisz systemy kontroli sprawozdawczości i procesów wewnętrznych
 • ograniczysz ryzyko
 • zbudujesz wizerunek oraz wartość firmy
 • zoptymalizujesz zobowiązania podatkowe oraz zachodzące procesy biznesowe
 • otrzymasz bieżące informacje o zmianach w prawie handlowym, podatkowym, prawie pracy.
 • zobaczysz więcej możliwości dla swojego biznesu oraz otrzymasz potrzebne wsparcie

DO KOGO OFERUJEMY OFERTĘ?

Właściciele firm. Udziałowcy. Członkowie zarządów. Dyrektorzy Finansowi. Księgowi, Prawnicy.

METODOLOGIA:

Warsztaty

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Kultura firmy i jej wpływ na pracowników oraz kandydatów – jak badać kulturę
 • organizacji?
 • Postrzeganie firmy na rynku pracy – jakie czynniki odgrywają główną rolę?
 • Mapa motywacji firmy
 • Kultura dyscypliny
 • Sposób rekrutacji – świadczy o kulturze firmy
 • Wspieranie różnorodności – dlaczego budować na różnicach?
 • MBTI – systemy oceny dopasowania – właściwy człowiek na właściwym miejscu
 • Zarządzanie talentami – jak zatrzymać wartościowych pracowników
 • Przywództwo XXI wieku
 • Rozwój przywództwa – lider – autorytet
 • Procesy personalne
 • Deficyt lojalności? Czy zmiana potrzeb społecznych?
 • Moja Firma organizacją „uczącą się”
 • Systemy compliance
 • Co zadecyduje o sukcesie (lub o porażce!) liderów polskich firm w ciągu najbliższych lat?
 • Z jakich narzędzi korzystać?

Podsumowanie i dyskusja
Zakończenie warsztatów

odnośnik by zapisać się na warsztaty

pozostałe oferty warsztatów??

{literal} {/literal}