fbpx

Szkolenia

Projekt szkoleniowy Akademia Praktyki Moore Polska jest wynikiem prawie 30 lat aktywności na rynku usług księgowych i audytorskich. Naszą wiedzę ekspercką oraz doświadczenie przekuliśmy na projekty szkoleniowe, których cechą jest praktyczne przekazanie wiedzy, która w realny sposób wpływa na rozwój naszych klientów i ich biznesów.

Proponujemy:

 • konferencje i szkolenia otwarte
 • szkolenia, treningi i warsztaty zamknięte na zlecenie firm
 • szeroko rozumiane doradztwo
 • coaching & mentoring

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli eksperci i trenerzy biznesu, praktycy, którzy współpracując pod wspólną marką Akademia Praktyki Moore Polska gwarantują wysoką jakość realizacji projektów. 

W swoim działaniu kierujemy się wartościami, które kształtują nasze relacje z klientami:

 • rzetelność i uczciwość
 • profesjonalizm oparty na wiedzy merytorycznej
 • zaangażowanie i pasja w realizacji powierzonych nam projektów
 • elastyczność w dostosowaniu do potrzeb
 • odwaga w nowych wyzwaniach
 • innowacyjność.

Przyjazne i efektywne techniki dydaktyczne — w ramach zajęć  stosujemy cykl Kolba, który pozwala poprzez doświadczenie lepiej przyswajać wiedzę  i wprowadzać   ją w praktykę. Szczególny nacisk kładziemy na formę warsztatową prowadzonych programów szkoleniowych.

Akademia praktyki Moore Polska to sprawdzony i doceniany przez wielu klientów  partner i doradca

 • Nasi eksperci to praktycy o wysokich kwalifikacjach
 • Współpracujemy z ponad 600 firmami rocznie, od koncernów międzynarodowych po duże i średnie przedsiębiorstwa krajowe
 • Nie prowadzimy eksperymentów. Sprzedajemy gotowe i bardzo efektywne rozwiązania
 • Łączymy w sobie doświadczenie z młodością. Dynamizm z kreatywnością. Twórcze myślenie z umiejętnością rozwiązywania problemów.
 • Efekty naszej pracy są widoczne od pierwszych kroków realizacji projektów.
 • Posiadamy własne narzędzia informatyczne oraz wspomagające do przeprowadzenia całościowo projektu, które możemy dowolnie modelować do potrzeb jednostki.

OFERTA DLA FIRM

Chcesz zmotywować swoich pracowników?

Zapewnić im wzrost kluczowych kompetencji oraz rozwój osobisty?

Szkolenia wewnętrzne są jedną z najbardziej cenionych form motywacji i rozwoju kadry.

Konfucjusz

“CO USŁYSZĘ, ZAPOMNĘ. CO ZOBACZĘ, ZAPAMIĘTAM. CO SAM ZROBIĘ, ZROZUMIEM.”

Skupiamy się na wiedzy oraz narzędziach, które w praktyczny sposób wspierają naszych klientów, realnie wpływając na zmianę ich biznesów.

Nasi eksperci oprócz gotowych programów (zab. Szkolenia otwarte), oferują autorskie programy szkoleniowe, przygotowane indywidualnie, dopasowane do potrzeb klienta (skrojone na miarę) w oparciu o przedstawione oczekiwania oraz przeprowadzone badania potrzeb.

Przykłady zrealizowanych szkoleń wewnętrznych:

 • BGK – Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych – warsztaty. Analiza kredytowa. Pierwsza ocena klienta – podejście od strony sprzedaży
 • Hutchinson Poland – Szkolenie podatkowe
 • Grupa Neotermo – Motywowanie pracowników. Budowanie strategii działalności firmy.

SZKOLENIA OTWARTE


USŁUGI DORADCZE

Bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu jest naszym celem, kreującym wizję naszej pracy i powołanie.

Indywidualne podejście do klienta oznacza dla nas uważne dopasowanie: narzędzi, zespołu i procedur do realizowanego projektu. Wskazujemy na szanse i ryzyka odwołując się do najlepszych praktyk.

Moore Polska współpracuje z ponad 100 osobową grupą specjalistów i ekspertów, których codzienna praca polega na wspieraniu oraz doradzaniu klientom. Poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów wspieramy, dajemy poczucie bezpieczeństwa oraz ochrony przed ryzykami, jednocześnie wskazując na szanse oraz możliwości rozwoju.

Oferujemy usługi doradcze w zakresie:

audytu i usług atestacyjnych (m.in.: badanie jednostek, wycena przedsiębiorstwa, analizy due diligence, przygotowanie projektów emisyjnych, fuzje i przejęcia

kompleksowe doradztwo podatkowe w tym również optymalizacja obciążeń podatkowych

doradztwo biznesowe (m.in.: sporządzanie biznes planów, pomoc w przygotowaniu dokumentacji SSE, analiza oraz programy naprawcze w zakresie strategii i rozwoju firm, wsparcie i budowanie działów księgowych oraz HR)

doradztwo optymalizacyjne (m.in: systemy raportingu wewnętrznego, budżetowanie, analizy opłacalności inwestycji, implementacja IFRS-MSR/MSSF), optymalizacja kosztów zakupów, procesów oraz obciążeń publiczno-prawnych)

doradztwo personalne (m.in.: procesy rekrutacyjne, wsparcie działów HR w tym przygotowanie dokumentacji pracowniczej, przygotowanie modelów kompetencji, programy restrukturyzacyjne, programy motywacyjne)

Poprzez połączenie wiedzy oraz doświadczenia naszych ekspertów dajemy Państwu wsparcie, poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę przed zagrożeniami powiązanymi z kontrolą zobowiązań podatkowych i konsekwencjami jakie mogą wyniknąć ze sporów podatkowych.


COACHING & MENTORING

JEŚLI ZNASZ SWOJE MOCNE STRONY, POTRAFISZ ZNALEŹĆ I ZADBAĆ O RÓWNOWAGĘ WE WSZYSTKIM, CO ROBISZ, JEŚLI UMIESZ FUNKCJONOWAĆ W NIEUSTANNIE ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU ELASTYCZNIE REAGUJĄC NA TRUDNOŚCI – WYGRAŁEŚ!

Zig Ziglar

“SUKCES TO MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI JAKIE MASZ.”

A może czujesz niedosyt?

Wahasz się i oddalasz się od celu?

Za złe lub niepodjęte decyzję płacisz swoją karierą, życiem osobistym, czasem, zdrowiem?

 Brak działania ogranicza Cię w ważnych życiowych osiągnięciach?

Czujesz, że tracisz relacje, pieniądze i nie potrafisz znaleźć rozwiązań na wiele dręczących Cię wątpliwości? Zadowala Cię wygodna przeciętność, czy chcesz osiągnąć poziom mistrzowski?

 • mentorów: biegłych rewidentów, doradców podatkowych
 • coachów: menadżerów z dużym stażem oraz profesjonalnych caochów.

Skorzystaj z pomocy:

Praca menedżera i specjalisty jest trudna, wymaga szeregu kompetencji, które sprawiają, że prowadzone działania przynoszą efekty.
Codzienne obowiązki wymagają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy rozmowach, przeżywania wielokrotnej odmowy, radzenia sobie ze zmianami, oraz podejmowania decyzji w sytuacji niepewności. Presja otoczenia sprzyja nagromadzeniu stresu i przeciążeniu oraz odbija się na życiu prywatnym i stanie zdrowia.

Koniecznym staje się nieustanne rozwijanie umiejętności i zdobywanie nowych kompetencji. Rozwój osobisty to już nie tylko moda, ale sposób na zdolność funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się środowisku stawiającym wyzwania.
Praca z coachem, mentorem czy trenerem umożliwia wypracowanie nowego modelu aktywności zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.
Dzięki zainwestowaniu w siebie, równowaga pomiędzy pracą i domem, satysfakcja z podejmowanych decyzji i realizacja wyznaczanych celów mogą stać się czymś naturalnym i osiągalnym bez destrukcyjnych skutków.

Rozwój to niekończący się proces.
Praca nad sobą polega na identyfikacji swoich wartości, eliminowaniu osobistych ograniczeń, stojących na drodze do osiągnięcia celów, a także uczeniu się nowych umiejętności, metod i technik działania.
To także niekończący się proces, który pozwala na tworzenie przyszłości tak, aby „niemożliwe” stawało się „możliwe”. Skupienie się nad „sposobami” a nie „problemami”.
To także nauka zarządzania czasem, panowania nad emocjami i budowania relacji, dzięki czemu dużo łatwiej jest działać, podejmować decyzje i porozumiewać się z innymi ludźmi.

COACHING CZY MENTORING?
COACHING I MENTORING TO DWIE ODMIENNE METODY ROZWOJOWE.

Coaching jest procesem indywidualnie dopasowanym do pracy coacha i klienta w osiągnięciu wyznaczonych przez klienta celów (lub także celów biznesowych organizacji zlecającej proces). Coach nie uczy, nie doradza, nie kieruje i nie wskazuje rozwiązań. Wspiera klienta w poszukiwaniu rozwiązań, wzmacnia motywacje, poczucie własnej wartości. Definicja coachingu podana przez International Coach Federation (ICF) – największą ogólnoświatową organizację zrzeszającą coachów mówi, że coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z Klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem, relacjami interpersonalnymi i innymi.

Mentoring to dostosowana indywidualnie do potrzeb relacja miedzy mentorem, a uczestnikiem, z tym że mentor występuje tutaj w roli eksperta i profesjonalisty w danej dziedzinie. Celem mentoringu jest przekazanie uczestnikowi doświadczeń i wiedzy Mentora. Mentor pokazuje sposoby i narzędzia rozwiązywania problemów z jakimi uczestnik spotyka się na swej drodze zawodowej. Uczestnik słucha i stara się zrozumieć, zobaczyć to co Mentor chce przekazać – swoją wiedzę i doświadczenie.

Czy któraś z metod jest skuteczniejsza? Każda z metod jest inna i nie można ich z sobą porównywać. Cele i idee są inne, zarówno coaching jak i mentoring mogą wiele wnieść w życie uczestnika ww. procesów, a dla danej organizacji biznesowej może zaprocentować to wzrostem zaangażowania pracowników i wzmocnieniem ich motywacji.

Zdarza się, że firmy wdrażają zarówno coaching jak i mentoring – zdarza się również, że poszczególne osoby w tym samym czasie uczestniczą i w procesie coachingowym jak i mentoringowym. Jeśli osoba potrafi skoncentrować się na pracy w dwóch procesach oraz jeśli potrafi z tego odpowiednio skorzystać, może tylko zyskać podwójnie.

COACHING MENTORING
CEL osiągnięcie wyznaczonego celu szeroko pojęty rozwój
PRZEDMIOT nabycie określonych umiejętności i
zwiększenie efektywności działania
przekonania, wartości,
cele życiowe, umiejętności
CZAS maksymalnie do roku może trwać kilka lat
RAMY SPOTKAŃ ściśle określony czas i miejsce luźniejsze ramy – w miarę potrzeb uczestnika
OSOBA
PROWADZĄCA
coach nie musi posiadać doświadczenia
i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie objętej coachingiem
mentor ma większe doświadczenie lub równe szkolonej osoby, dzieli się swoją życiową wiedzą oraz wypracowanymi narzędziami
NARZĘDZIA
I METODY
coach zadaje pytania, pozwalające dojść samemu uczestnikowi do konstruktywnych przemyśleń mentor posiada wiedzę ekspercką,
którą odpowiednio przekazuje (zadawanie
pytań, podpowiedzi, naprowadzenia)
KORZYŚCI osoba przechodząca coaching analizuje
swoje życie, wynajduje sama najlepsze
dla siebie rozwiązanie
osoba przechodząca mentoring dostaje
konkretne rozwiązania; doświadczenie
i wiedzę od osoby, posiadającej autorytet
PRZEKAZ treści przekazywane przez
osobę coachowaną
treści przekazywane przez mentora
w odpowiedzi na potrzeby uczestnika

NIEZALEŻNIE OD WYBRANEJ METODY PRACY ZYSKUJESZ!

 • Nabędziesz umiejętność stawiania sobie konkretniejszych celów
 • Zoptymalizujesz swoje działania
 • Będziesz podejmował/podejmowała trafniejsze decyzje
 • W sposób pełniejszy wykorzystasz swoje naturalne umiejętności
 • Otrzymasz potrzebne wsparcie w procesie zmiany
 • Okryjesz swoje zasoby
 • Uwolnisz swoje siły
 • Zobaczysz więcej
 • Zmienisz perspektywę

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 • Akademia Praktyki Moore Polska to miejsce pracy oraz realizacji ambicji zawodowych dla profesjonalistów z pasją przekazujących swoje doświadczenie oraz wiedzę, otwartych na nowe projekty oraz pomoc w budowaniu biznesów naszych klientów
 • Kultura naszej organizacji opiera się na partnerskich relacjach, budowaniu przyjaznej atmosfery współpracy wewnątrz Grupy, jak i w relacjach z naszymi klientami, wzajemnej pomocy oraz szacunku
 • Kierujemy się profesjonalnym podejściem w realizacji usług dla naszych klientów, stąd cenimy osoby dążące do rozwoju zawodowego i okazujące innowacyjne podejście do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w realizacji prac
 • Nie musimy być najwięksi, ale chcemy budować silny wizerunek polskiej firmy szkoleniowo-doradczej, zapewniającej najwyższą jakość oferowanych usług oraz realne wsparcie współpracującym z nami firmom

Jeżeli jesteś zainteresowany/a pracą w naszej Spółce, wyślij list motywacyjny i życiorys opisując w nim najważniejsze dokonania zawodowe. Jeżeli spełniasz nasze oczekiwania, zaprosimy Cię na spotkanie rekrutacyjne


BAZA WIEDZY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Gdańsk


Wanda Witek

Dyrektor Operacyjny, Prokurent, MBA

Wanda Witek

Dyrektor Operacyjny, Prokurent, MBA


Gdańsk


+48 502 360 332

Brak wyników wyszukiwania

NASZE SZKOLENIA

Już niedługo ruszamy z naszą Akademią Moore Polska!

Nasze usługi

Księgowość

Usługi świadczone przez doświadczony zespół księgowych, biegłych rewidentów i doradców.

Audyt

Pomożemy Ci zrozumieć Twój biznes, identyfikujemy szanse i zagrożenia płynące z rynku i stanu finansów.

Corporate finance

Udzielamy praktycznych porad w zakresie pełnego zakresu usług corporate finance.

Kadry i płace

Wiedza specjalistów gwarantuje wsparcie kadrowo-płacowe zgodne z przepisami i najlepszymi praktykami.

Doradztwo podatkowe

Kompleksowa pomoc w obszarze zobowiązań podatkowych i publicznych.

Doradztwo prawne

Usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego.

Tax & Legal Alerts

Indywidualnie dopasowana, comiesięczna dawka informacji
z zakresu prawa i podatków.

Doradztwo strategiczne

Wsparcie w decyzjach finansowych i biznesowych, budowanie strategii działania i pomoc w jej wdrażaniu.

Prace sądowe i prokuratorskie

Wsparcie ekspertów w toku prowadzenia prac sądowych i prokuratorskich.

Due diligence i wyceny firm

Profesjonalne badania z zakresu due diligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

Wirtualne biura

Wynajem adresów i kompleksowa obsługa administracyjna biura.
 

Szkolenia

Minimum teorii, maksimum praktyki. Organizacja i prowadzenie szkoleń na żywo oraz w formie webinariów.

{literal} {/literal}