fbpx

Księgowość

Wspieramy naszych Klientów, świadcząc dla nich usługi audytorskie, doradcze i outsourcingowe.

Wspieramy naszych Klientów, świadcząc dla nich usługi audytorskie, doradcze i outsourcingowe. Działamy w Polsce od 30 lat. Posiadamy ponad 200-osobowy zespół oraz biura w kluczowych aglomeracjach.

Usługi świadczone w ramach księgowości

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych

Realizując obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów oraz rozliczeń podatkowych, zapewniamy naszym klientom stały kontakt z księgowością. Dopasowanie ewidencji księgowych do potrzeb codziennej analizy wyników i dbałość o rzetelne dane zapewniają naszym partnerom bezpieczeństwo podczas kontroli skarbowych oraz możliwość szybkiego działania w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Sporządzanie e-sprawozdań finansowych

Bazujemy na zautomatyzowanych narzędziach do pracy i wykorzystujemy zaawansowane rozwiązania technologiczne – m.in. w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, importu plików z danymi wsadowymi, wysyłki plików JPK, sporządzania e-sprawozdań, czy wykorzystywania narzędzi do raportowania zarządczego Business Intelligence (BI).

Analiza wyników finansowych

W codziennej pracy jesteśmy nie tylko księgową czy księgowym – współpracujemy, konsultujemy, wspieramy prowadzenie biznesu poprzez stały kontakt z partnerami finansowymi. Analizujemy, potrafimy zaopiniować wartości wynikające z rachunku wyników czy bilansu.

Sporządzanie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i deklaracji podatkowych (VAT, VAT-UE, JPK_VAT)

Przy stałej współpracy umownie przejmujemy pełnomocnictwa do składanie rozliczeń podatkowych, podpisujemy i odpowiadamy za rzetelnie przygotowane kalkulacje, deklaracje i informacje podatkowe.

Prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów…

Współpracujemy zarówno ze średniej wielkości podmiotami, jak i niewielkimi prostymi działalnościami. Dla nas – specjalistów księgowych – to miła odskocznia od trudnych i złożonych tematów. Dla naszych klientów – gwarancja, że mamy do czynienia z różnego typu sytuacjami w codziennej pracy i bierzemy pod uwagę szersze spectrum naszych zmieniających się przepisów przy wsparciu biznesu.

Sporządzanie rozliczeń podatku dochodowego od osób…

Do firm prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów podchodzimy kompleksowo. Powierzając nam obsługę klient zawsze ma pewność, że dochowamy terminów podatkowych i z odpowiednim wyprzedzeniem skompletujemy wszystkie dane i informacje dla urzędu skarbowego w zakresie obsługiwanych działalności.

Obsługa biegłych rewidentów i kontroli skarbowych

Współpracujemy z organami kontrolnymi, posiadamy szerokie doświadczenia ze współpracy z kontrolerami. Szybko, sprawie i kompleksowo przygotowujemy wymagane dokumenty i wyjaśnienia, aby żadna kontrola nie była straszna i stresująca.

Doradztwo księgowe w bieżącej działalności

Zawsze dopasowujemy zasady współpracy do indywidualnych wymagań i oczekiwań naszych klientów, dbając jednocześnie o efektywne wykorzystanie czasu i kompetencji po obydwu stronach.

Nadzór księgowy

Gwarancją wieloletniej owocnej współpracy jest partnerski kontakt i dostęp naszych klientów do konsultacji księgowo-podatkowych przy dokonywaniu codziennych bieżących transakcji. Gwarantujemy nadzór nad bezpieczeństwem stosowanych rozwiązań podatkowych.

Przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych

W przypadku wątpliwości co do prowadzonych rozliczeń oferujemy przeglądy ksiąg rachunkowych i nadzór nad prowadzoną księgowością. Podsumujemy, potwierdzimy prawidłowość bądź wskażemy obszary do korekty. Pomożemy poprawić błędy i wdrożyć poprawne standardy księgowe, zawsze kierując się minimalizacją ryzyka dla właścicieli i prowadzonego biznesu.

Pomagamy naszym klientom w skutecznym prowadzeniu procesów biznesowych, uwzględniając przy tym aspekty prawno-podatkowe, czy też związane z własnością intelektualną.

Case study

Przykłady naszych rozwiązań problemów z księgowością wśród naszych klientów

Ze względu na dużą ilość wewnętrznych dokumentów funkcjonujących w Spółce – pojawiła się potrzeba przeglądu i aktualizacji instrukcji / zasad / zarządzeń oraz weryfikacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
Klient wyraził potrzebę pomocy w nadzorze nad księgami rachunkowymi spółki w swojej siedzibie.
Sporządzanie sprawozdań finansowych Jednostki Dominującej oraz jej spółek zależnych zgodnie z MSSF. Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie z MSSF. Sporządzanie wszystkich elementów wchodzących w skład raportu kwartalnego/półrocznego oraz rocznego dla Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez…
W związku z zasadniczymi zmianami w dziale księgowości Zarząd zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Nasi eksperci w księgowości:

Gdańsk


Katarzyna Wojewódka

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

Katarzyna Wojewódka

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu


Gdańsk


+48 501 644 320

Gdańsk


Emilia Adamiec-Brancewicz

Zastępca Dyrektora Działu Usług Księgowych, Prokurent

Emilia Adamiec-Brancewicz

Zastępca Dyrektora Działu Usług Księgowych, Prokurent


Gdańsk


+48 505 524 920

Gdynia


Monika Pruchnik-Olter

Dyrektor Oddziału Biura Rachunkowego w Gdyni

Monika Pruchnik-Olter

Dyrektor Oddziału Biura Rachunkowego w Gdyni


Gdynia


+48 505 223 086

Łódź

Warszawa


Katarzyna Ochnicka

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Partner

Katarzyna Ochnicka

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Partner


Łódź

Warszawa


+48 505 223 074

Poznań


Sławomira Kubinka-Stanisławska

Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent

Sławomira Kubinka-Stanisławska

Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent


Poznań


+48 602 267 884

Poznań


Krzysztof Nowakowski

Dyrektor Działu Usług Księgowych, Prokurent

Krzysztof Nowakowski

Dyrektor Działu Usług Księgowych, Prokurent


Poznań


+48 609 236 008

Brak wyników wyszukiwania

{literal} {/literal}