fbpx

Doradztwo podatkowe

Naszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego biznesu prowadzonego przez naszych klientów.

Bieżące doradztwo podatkowe

Usługi doradztwa podatkowego ad hoc mają na celu bieżące wyjaśnianie wątpliwości naszych klientów. Gdy tylko pojawiają się pytania podatkowe klienci kierują je do nas i otrzymują odpowiedź – wyczerpującą i zrozumiałą.

Opinie prawnopodatkowe

Sporządzamy opinie podatkowe by całościowo przeanalizować daną sytuację w firmie i ocenić skutki podatkowe przyjętych rozwiązań.

Wnioski o interpretacje

Gdy dany stan faktyczny czy zdarzenie przyszłe budzi nasze wątpliwości kierujemy wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacja indywidualna daje Klientowi odpowiedź czy jego stanowisko jest prawidłowe czy też nie.

Audyty kalkulacji CIT

Sprawdzamy prawidłowość kalkulacji CIT, gdzie szczególną uwagę poświęcamy różnicom pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym.

Postępowania podatkowe, sądowo-administracyjne oraz skarbowe

Reprezentujemy naszych klientów podczas postepowań podatkowych, sądowo-administracyjnych czy skarbowych.

Dokumentacje cen transferowych

Oceniamy obowiązki Klientów dot. sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Tutaj przepisy ciągle się zmieniają, więc warto na bieżąco sprawdzać swoje obowiązki. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że taki obowiązek występuje to oczywiście kompleksowo sporządzamy takie dokumentacje cen transferowych dla Klientów.

Wewnętrzne procedury dot. schematów podatkowych

Schematy podatkowe to dość nowa tematyka, z którą muszą zmierzyć się nasi Klienci. Oczywiście wspomagamy Klientów w ocenie czy mamy do czynienia z schematem podatkowym czy też. Sporządzamy również wewnętrzne procedury dot. schematów podatkowych.

Szkolenia podatkowe

Zmiany w prawie podatkowym nie są już wprowadzane raz do roku tylko jest to proces ciągły. Dbamy by nasi Klienci byli z tymi zmianami na bieżąco poprzez szkolenia podatkowe.

Najnowsze wpisy na blogu

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.

Szczególnie popularne są stałe usługi doradcze, gdzie Klienci na bieżąco mogą uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania podatkowe. Świadczymy doradztwo przede wszystkim w zakresie podatku CIT, VAT, PCC, podatku od nieruchomości. Wskazujemy możliwości odliczenia podatku oraz skorzystania z ulg.

Opinie podatkowe sporządzamy przede wszystkim w sytuacjach, gdy Klienci szukają właściwych rozwiązań zanim podejmą działania, co pozwala na podjęcie właściwych decyzji uwzględniających wszystkie czynniki, w tym podatkowe. Nasze ekspertyzy gwarantują bezpieczeństwo i chronią interesy w przypadku kontroli podatkowej.

Działania naszych doradców charakteryzują się wysoką skutecznością w sporach z organami administracji państwowej. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych, pomagamy pisać podania i wnioski oraz nawiązujemy kontakty z organami skarbowymi. Posiadamy wiedzę na temat funkcjonowania organów podatkowych, co gwarantuje skuteczną obsługę podatnika i wykrycie ewentualnych obszarów ryzyka.

Gdy z uwagi na analizę istniejących przepisów podatkowych nie możemy jednoznacznie wskazać Klientowi jakie postępowanie jest właściwe, kierujemy wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeśli na naszych Klientach ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych czy wewnętrznych procedur dot. schematów podatkowych – wykonujemy te obowiązki dokumentacyjne.

Poprzez szkolenia staramy się informować klientów o stale zmieniających się przepisach podatkowych i wyjaśniać związane z tymi zmianami wątpliwości.

Nasi eksperci mają szeroką wiedzę z dziedziny podatków i wskazują odpowiednie rozwiązania. Gwarantujemy rzetelną wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz etyczne, a jednocześnie – jak najbardziej przychylne klientowi – rozwiązania.

Nasi eksperci w podatkach:

Gdańsk


Władysław Kowalczyk

Doradca Podatkowy

Brak wyników wyszukiwania

Nasze usługi

Case study

Przykłady naszych rozwiązań dla naszych klientów w problemach podatkowych

Zmieniające się przepisy prawa podatkowego i zwiększający się nacisk organów podatkowych na ceny transferowe, wymusza na Spółkach konieczność bieżącego kontrolowania cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Spółka zwróciła się do nas z prośbą o przygotowanie raportu określającego rynkowy przedział cen dla transakcji kontrolowanych, które przewiduje realizować w kolejnym roku…
Klient zwrócił się z prośbą o sporządzenie analizy na potrzeby potwierdzenia rynkowości oprocentowania (kuponu) obligacji, zastosowanego przez emitenta – spółkę należącą do Grupy Kapitałowej, nabytych przez Klienta na przestrzeni roku 2017 r. (analiza ex post).
Realizowany projekt badawczy dotyczył stworzenia nowej, w pełni zautomatyzowanej, „customizowanej” linii technologicznej do produkcji wielkogabarytowych drzwi technicznych. Jednym z kosztów projektu była prototypowa linia do produkcji drzwi technicznych. Wartość projektu 49 mln zł